Danh sách sản phẩm

Thiết bị làm lạnh nước

Kí hiệu : TA 64D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Bùi Uyển Diễm

Chi tiết

Thùng làm khô bơ

Kí hiệu : TA504D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Bùi Uyển Diễm

Chi tiết

Thiết bị đồng hóa

Kí hiệu : TA18D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Bùi Uyển Diễm

Chi tiết

Ly tâm sữa

Kí hiệu : TA61D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Bùi Uyển Diễm

Chi tiết

Thùng lạnh bảo quản sữa

Kí hiệu :

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Bùi Uyển Diễm

Chi tiết

Thiết bị lên men phomat

Kí hiệu : TA...

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Bui Uyển Diễm

Chi tiết

Thiết bị thanh trùng sữa

Kí hiệu : TA20D

Nơi sản xuất : Italia

Người quản lý : Bùi Uyển Diễm

Chi tiết