Thời gian: Thứ Tư, ngày 24 tháng 5 năm 2017 Địa điểm: Phòng hội thảo 923; 303Thư viện Tạ Quang Bửu
Thời gian: Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2016 Địa điểm: Phòng 201A-C4; Phòng hội thảo 923; 701 Thư viện Tạ Quang Bửu