Announcement of the Student Team of the Institute of Biotechnology and Food Technology to recruit collaborators for the academic year 2021-2022

Announcement of the Student Team of the Institute of Biotechnology and Food Technology to recruit collaborators for the academic year 2021-2022

…Để có thể tiếp bước, để xây dựng tổ chức ngày càng phát triển và vững mạnh, cũng như tạo điều kiện cho những bạn muốn tham gia tình nguyện và trở thành một tình nguyện viên, hàng năm Đội SVTN Viện CNSH&CNTP đều tổ chức hoạt động “TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN” …

Để tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết cho hành trình mang màu áo xanh tình nguyện, mang tinh thần cống hiến tuổi trẻ của sinh viên Bách khoa đến những vùng đất còn nhiều khó khăn. Đội SVTN Viện CNSH&CNTP quyết định tổ chức hoạt động “TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN NĂM HỌC 2021-2022”
Hoạt động gồm 2 vòng:
Vòng 1: Mở đơn
Thời gian: 31/10/2021 – 5/11/2021
Link đăng ký: https://forms.office.com/r/48s3T0C2iG

Thông tin chi tiết hoạt động “TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN NĂM HỌC 2021-2022”
Vòng 2: Phỏng vấn
Thời gian: 8-11h, ngày 7/11/2021
Địa điểm: Nền tảng Microsoft Teams
Phỏng vấn
Do tình hình dịch diễn biến phức tạp, năm nay Đội SVTN Viện CNSH&CNTP quyết định tổ chức vòng “Phỏng vấn” của hoạt động “TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN NĂM HỌC 2021-2022” dưới hình thức trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams.
Thông tin chi tiết sẽ được đăng tải trên Fanpage: Đội SVTN Viện CN Sinh Học & CN Thực Phẩm
Bài: Nguyễn Ngọc Hiếu – 20180454 – KTTP03
Ảnh: Đội SVTN Viện CNSH&CNTP