Announcement: Register to apply for scholarships for academic year 2020 – 2021 Institute of Biotechnology and Food Industry

Announcement: Register to apply for scholarships for academic year 2020 – 2021 Institute of Biotechnology and Food Industry

Học bổng khuyến học là học bổng thường niên của Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm trao tặng cho các bạn sinh viên có thành tích học tập cũng như hoạt động xuất sắc trong năm học.
Thời gian đăng kí đến 23h00 thứ 6 ngày 19/11/2021. Tiêu chí đăng ký:
– Điểm CPA > 2.8
– Số tín chỉ nợ ≤ 5
– Điểm rèn luyện ≥ 80.

Sau khi đăng ký online, các bạn sinh viên cần chuẩn bị bộ hồ sơ các minh chứng gồm:
– Kết quả học tập: CPA, GPA, số tín chỉ nợ trích xuất từ trang sis
– Báo cáo hoạt động:
+ Điểm rèn luyện
+ Báo cáo các hoạt động trong và ngoài trường từ 09/2020 đến nay
+ Trong trường hợp đã đăng ký học tích hợp chương trình thạc sĩ, báo cáo kết quả học tập tích hợp
+ Trong trường hợp thuộc diện gia đình chính sách hoặc hoàn cảnh khó khăn, cần có giấy xác nhận của địa phương hoặc giấy giới thiệu của giáo viên quản lý lớp

Lưu ý:
– Sau khi có kết quả sơ loại thì Hội đồng xét học bổng sẽ gửi email thông báo các bạn gửi hồ sơ các minh chứng.
– Các bạn chưa có đầy đủ điểm của học kỳ 20202 thì tính điểm GPA của những môn đã lên điểm.
– Các em sinh viên đã nhận học bổng khuyến học các năm trước của Viện CNSH và CNTP không thuộc diện được xét trao học bổng khuyến học của năm học 2020 – 2021
– Các bạn sinh viên đăng ký tại đây