CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NCKH SINH VIÊN LẦN THỨ 31 (UPDATE)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NCKH SINH VIÊN LẦN THỨ 31 (UPDATE)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NCKH SINH VIÊN LẦN THỨ 31
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
(Thứ Sáu ngày 16/05/2014)
Thời gian Hoạt động
8h30-8h45 Khai mạc Hội nghị NCKH sinh viên cấp Viện lần thứ 31
Địa điểm: Phòng Hội thảo C10, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
–   Phát biểu khai mạc hội nghị của Viện trưởng
–   Phát biểu của lãnh đạo Phòng KHCN, Trường ĐHBKHN
8h45-11h55 Báo cáo tại các Hội đồng
1.  Phân ban Công nghệ Sinh học
Địa điểm: 202-C4, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
2.  Phân ban Công nghệ Thực phẩm
Địa điểm: Phòng Hội thảo C10, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
11h30-13h30 Nghỉ trưa
13h30-15h30 Hội nghị các phân ban (tiếp tục)
16h -16h30 Trao giải và bế mạc
Địa điểmPhòng Hội thảo C10, Đại học Bách Khoa Hà Nội
–  Báo cáo tổng kết của hai hội đồng:
1. Phân ban Công nghệ Sinh học
2. Phân ban Công nghệ Thực phẩm
–  Trao giải và phát biểu của các nhà tài trợ
–   Phát biểu bế mạc Hội nghị của Viện trưởng Viện CNSH-CNTP

Danh sách, thứ tự bảo vệ các đề tài: download
Trân trọng kính mời các thầy cô, các bạn sinh viên đến dự