Learning and training plan in the new situation (updated June 18, 2021)

Learning and training plan in the new situation (updated June 18, 2021)

Kính gửi các em sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh,
Nhà trường trân trọng gửi đến các em những thông tin quan trọng nhất về công tác đào tạo và kế hoạch học tập trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như sau:

1) Tiếp tục triển khai hình thức dạy học trực tuyến (online) đối với sinh viên K65 đến hết ngày 03/7/2021.
2) Chưa triển khai dạy-học thí nghiệm, thực hành, GDTC, GDQP-AN cho đến hết ngày 04/7/2021.
3) Việc tổ chức thi kết thúc học phần:
3.1 Thi kết thúc học phần theo hình thức online đối với các lớp học phần đạt đủ điều kiện vẫn thực hiện theo thông báo ngày 07/6/2021. Tham khảo mục 4 của thông báo ngày 07/6/2021 tại đây: https://ctt.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayKeHoach?kehoach=25119
3.2 Lịch thi offline đối với các khóa sẽ được thông báo sau.
4) Kế hoạch nộp quyển và bảo vệ ĐATN/KLTN đối các sinh viên đã được xét nhận ĐATN/KLTN kỳ 2020.2:
4.1 Hình thức nộp quyển:
Nộp bản mềm qua hệ thống MS TEAMS theo hướng dẫn của viện đào tạo. Việc nộp quyển bản cứng và tổ chức bảo vệ (online hay offline) sẽ theo hướng dẫn của viện tùy theo tình hình thực tế.
4.2. Kế hoạch nộp quyển:
a) Toàn bộ sinh viên sẽ kết thúc nộp quyển muộn nhất đến hết ngày 28/6/2021, ngoại trừ các sinh viên chưa hoàn thành phần thực hành/thí nghiệm của ĐATN/KLTN.
b) Các sinh viên chưa hoàn thành phần thực hành/thí nghiệm của ĐATN/KLTN sẽ nộp quyển chỉ khi đã trở lại trường để hoàn tất khối lượng công việc này. Nhà trường sẽ có thông báo riêng vào thời điểm phù hợp với điều kiện thực tế.
4.3 Kế hoạch tổ chức bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp:
Thực hiện theo kế hoạch đã có trong thông báo ngày 07/6/2021, tham khảo mục 3.3 của thông báo tại đây: https://ctt.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayKeHoach?kehoach=25119
5) Kế hoạch đối với SV đã được xét nhận ĐATN/KLTN kỳ 2020.2 và cần thực hiện nội dung thí nghiệm, thực hành:
a) Dự kiến những sinh viên này sẽ trở lại trường để hoàn tất các nội dung thí nghiệm, thực hành liên quan tới ĐA/KLTN từ ngày 28/6/2021.
b) Sinh viên đến từ các vùng dịch, vùng hạn chế, cách ly, phong tỏa, sinh viên đang thực hiện tự cách ly vẫn ở tại nơi cư trú và không đến trường.
c) Để chuẩn bị cho việc đến trường, sinh viên cần trao đổi với giảng viên đang hướng dẫn ĐATN/KLTN và kê khai trước thông tin theo mẫu tại đây. Sau đó gửi file đã kê khai qua email tới giảng viên trong khoảng thời gian từ ngày 22÷24/6/2021.
d)  Sinh viên khi đến trường phải khai báo y tế và tuân thủ các quy định khi vào trường.
Trân trọng thông báo.