MỜI TÀI TRỢ HỘI NGHỊ NCKH SV LẦN THỨ 31 NĂM 2014

MỜI TÀI TRỢ HỘI NGHỊ NCKH SV LẦN THỨ 31 NĂM 2014

HỘI NGHỊ  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ 31
 VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
16/05/2014

–   Doanh nghiệp cùng tham gia ủng hộ và khuyến khích phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học;
–  Cơ hội phát hiện và tuyển dụng được những sinh viên giỏi ngành công nghệ sinh học và thực phẩm.
Viện CNSH-CNTP trân trọng kính mời các công ty tham gia tài trợ cho Hội nghị!
Xem thêm:
– Tổng kết Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Viện lần thứ 30 năm 2013

Liên hệ:
TS. Vũ Thu Trang
Viện CN sinh học – CN thực phẩm
ĐT: 04.3868.0119
Email: trang.vuthu (at) hust.edu.vn

GÓI TÀI TRỢ PLATINUM 15.000.000 VNĐ
–  Giới thiệu về công ty 10 phút vào lễ tổng kết hội nghị ngày 16/05/2014
–  Tham gia trao giải SV đạt giải Nhất tại hội nghị ngày 16/05/2014
–  Được trang bị 01 bàn để giới thiệu về công ty cho sinh viên tham gia hội nghị
–  Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và trên trang web của Viện.
GÓI TÀI TRỢ VÀNG      12.000.000 VNĐ
–  Trao giải cho sinh viên đạt giải Nhì tại hội nghị ngày 16/05/2014
–  Được phát tờ giới thiệu về công ty cho sinh viên tham gia hội nghị
–  Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và trên trang web của Viện
GÓI TÀI TRỢ BẠC        9.000.000 VNĐ
–   Trao giải cho sinh viên đạt giải Ba tại hội nghị ngày 16/05/2014
–   Được phát tờ giới thiệu về công ty cho sinh viên tham gia hội nghị
–   Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và web của Viện
GÓI TÀI TRỢ ĐỒNG     6.000.000 VNĐ
–  Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và web của Viện

Trân trọng!

Viện CNSH – CNTP