Niigata University Summer Program

Niigata University Summer Program

29/08/2021
Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 8 năm 2021, Trung tâm Giáo dục Quốc tế của Đại học Niigata đã tổ chức khóa học “Niigata University Online Summer Program”. Đây là một trong những khóa học được thực hiện với sự phối hợp của chương trình G-DORM, trong đó các sinh viên tham gia sẽ tiến hành làm việc nhóm để phát triển các dự án hợp tác với chủ đề “Những thách thức của Khoa học, Công nghệ và Đổi mới (STI) cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) trong Hậu COVID-19 “. Kết quả làm việc nhóm sẽ được trình bày vào ngày cuối cùng của chương trình.

Buổi thuyết trình cuối cùng của chương trình được tiến hành vào ngày 25 tháng 8 năm 2021. Khóa B, khóa học với sự hợp tác của G-DORM, tập trung vào “khoa học, công nghệ và đổi mới”.

Sinh viên làm việc nhóm, thuyết trình tại chương trình.

Mỗi học sinh đã có thêm nhiều kiến ​​thức về công nghệ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Sau đó, sinh viên tham gia chương trình đã tạo ra một ý tưởng dự án sáng tạo thông qua công việc hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, các sinh viên cũng học được nhiều điều thông qua làm việc nhóm, rằng làm việc hợp tác về các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật là cần thiết cho các SDG. Vào ngày này, các sinh viên trình bày đề xuất về tiêu đề và mục tiêu của dự án hợp tác.

Tất cả các bài thuyết trình bao gồm các khóa học khác đã kết thúc thành công! Chúc mừng sự thành công của chương trình!