Recruitment notice of National Office of Intellectual Property

Recruitment notice of National Office of Intellectual Property

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng làm việc tại các Trung tâm thuộc Cục Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng làm việc tại các Trung tâm thuộc Cục, cụ thể như sau:
– Trung tâm Công nghệ thông tin;
– Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu;
– Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp;
– Trung tâm Thẩm định Sáng chế.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 19/11/2021.

Thông tin chi tiết xem tại Thông báo số 10102/TB-SHTT ngày 29/10/2021 của Cục Sở hữu trí tuệ.
Tài liệu kèm theo:
– Chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển dụng;
– Mẫu đơn đăng ký dự tuyển.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Sở hữu trí tuệ, số 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38583069 (máy lẻ 1373).

                                                                                                                                                                                                                                                        Cục Sở hữu trí tuệ