The Bioengineering program meets the quality standard of AUN-QA

The Bioengineering program meets the quality standard of AUN-QA

Ngày 27/3/2020, Tổ chức mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường Đại học Đông Nam Á đã chính thức công nhận: Chương trình đào tạo Kỹ thuật Sinh học đạt chuẩn kiểm định AUN-QA!

Chứng nhận kiểm định Quốc tế AUN-QA đã khẳng định chương trình đào tạo KT Sinh học của Viện CNSH & CNTP, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đã và đang đạt tiêu chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chuẩn chung của tổ chức. Đây là niềm vinh dự, tự hào, mở ra cơ hội hội nhập, khẳng định vị thế của cơ sở đào tạo, mang lại lợi ích lớn cho người học. Cũng đồng thời là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giảng viên trong việc giữ vững và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của doanh nghiệp và xã hội trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

AUN-QA (ASEAN University Network-Quality Assurance) mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á, hiện có 118 thành viên thuộc 10 nước và ở Việt Nam bao gồm 36 thành viên. AUN-QA đã ban hành 02 bộ tiêu chuẩn cho đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo. Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA bao gồm 11 tiêu chuẩn, được thực hiện theo chu kỳ 5 năm. Được công nhận đánh giá AUN-QA sẽ đem lại cơ hội rất lớn cho cơ sở giáo dục như sự khẳng định chất lượng giáo dục đào tạo đối với với xã hội và các bên liên quan, tạo lợi thế cho hoạt động trao đổi sinh viên sinh viên, giảng viên giữa các trường đại học trong khu vực và từng bước khẳng định chất lượng, uy tín của cơ sở giáo dục trong khu vực.

Tổ chức AUN-QA đã thực hiện đánh giá chương trình đào tạo Kỹ thuật Sinh học tại Viện CNSH & CNTP vào tháng 6/2019.

Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định AUN-QA chương trình đào tạo Kỹ thuật Sinh học
Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định AUN-QA chương trình đào tạo Kỹ thuật Sinh học

Lợi ích cao nhất của đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA là cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả đánh giá này sẽ là một bức tranh chi tiết mô tả chất lượng của chương trình. Từ đó, Nhà trường sẽ có những kế hoạch hành động cụ thể để từng bước cải tiến nâng cao chất lượng.

Như vậy, người hưởng lợi đầu tiên từ hoạt động kiểm định chất lượng chương trình này chính là sinh viên. Sinh viên sẽ được hưởng một chương trình đào tạo có chất lượng được cải tiến liên tục, trên tất cả các khía cạnh như khung chương trình, các môn học, giảng viên và hoạt động giảng dạy, hoạt động hỗ trợ sinh viên. Và không chỉ sinh viên có lợi, các bên liên quan khác như giảng viên, nhà tuyển dụng đều có lợi. Cụ thể là nhà tuyển dụng có cơ hội sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao hơn, còn giảng viên được giảng dạy cho đối tượng là các sinh viên giỏi, được nghiên cứu và giảng dạy trong môi trường mang tính quốc tế, đặc biệt là có thêm cơ hội giao lưu học hỏi với các đối tác quốc tế và cũng tự hoàn thiện mình để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Quá trình đánh giá Chương trình Kỹ thuật Sinh học

– Năm 2018, chương trình Kỹ thuật sinh học là 1 trong 8 chương trình được lựa chọn thực hiện đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA;
– Từ ngày 3-15/5/2019, thực hiện theo Quyết định số 834/QĐ-ĐHBK-QLCL ngày 09/4/2019, đoàn đánh giá nội bộ đã được thành lập để thực hiện đánh giá nội bộ 4 chươgn trình bao gồm: Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật Cơ khí động lực. Quá trình đánh giá được thực hiện nghiêm túc với các yêu cầu và trình tự, tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của Mạng lưới AUN-QA. Với mục đích đánh giá nội bộ, các chuyên gia đánh giá thực hiện đánh giá tại chỗ và tập trung vào các tiêu chí, chẳng hạn như sinh viên, mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra, chương trình giảng dạy, cải tiến liên tục, giảng viên, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và trang thiết bị để sẵn sàng cho đánh giá chính thức bởi chuyên gia của AUN-QA.

Đánh giá nội bộ chương trình kỹ thuật Sinh học - T5/2019
Đánh giá nội bộ chương trình kỹ thuật Sinh học – T5/2019

– Từ ngày 4-6/6/2019, đoàn chuyên gia AUN-QA đã thực hiện đánh giá 4 chương trình đào tạo tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

PGS. Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng BKHN và PGS. Tan Kay Chuan - trưởng đoàn đánh giá AUN chương trình Kỹ thuật Sinh học (ảnh CCPR)
PGS. Trần Văn Tớp – Phó Hiệu trưởng BKHN và PGS. Tan Kay Chuan – trưởng đoàn đánh giá AUN chương trình Kỹ thuật Sinh học (ảnh CCPR)

Viện CNSH & CNTP