The week of civic activities for the school year 2009-2010

The week of civic activities for the school year 2009-2010

Theo Công văn số 61/KH-ĐHBK-CTCT&CTSV của Trường Về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm 2009-2010, các Khoa/Viện sẽ tổ chức Tuần SHCD cho sinh viên K51, K52, K53. Ban lãnh đạo Viện CNSH&CNTP đã thống nhất kế hoạch và xin thông báo đến toàn thể các em sinh viên của Viện CNSH&CNTP thông tin về tuần sinh hoạt công dân như sau:
Thời gian: 8h30 đến 11h30 thứ Bảy ngày 31 tháng 10 năm 2009
Địa điểm: Hội trường C2
Thành phần tham gia gồm có: Ban lãnh đạo Viện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS, lãnh đạo các Bộ môn, phòng nghiên cứu, CVHT/GVCN các lớp, toàn thể sinh viên K51, 52, 53 hệ Đại học chính quy.
Nội dung chính của buổi sinh hoạt:

1. Văn nghệ chào mừng.
2. Giới thiệu Viện CNSH&CNTP, ngành nghề đào tạo (TS. QUẢN LÊ HÀ).
3. Giới thiệu các Câu lạc bộ sinh viên, công tác NCKH của sinh viên và giới thiệu các cuộc thi (TS.  CHU KỲ SƠN).
4. Văn nghệ.
5. Trình bày về Qui chế đào tạo, xử lý học tập, công tác sinh viên, học bổng, chế độ chính sách, Cố vấn học tập (TS. QUẢN LÊ HÀ).
6. Thảo luận (LÃNH ĐẠO Viện chủ trì và các thầy, cô khác tham gia).

7. Bế mạc.
Ghi chú:
Cán bộ lớp đôn đốc, nhắc nhở các bạn trong lớp tham dự đầy đủ và đúng giờ; trong Hội trường thì phải ngồi đúng khu vực lớp mình và giữ gìn trật tự. Đây là một hoạt động thường niên tính vào điểm rèn luyện của sinh viên; CVHT/GVCN sẽ điểm danh và quản lý lớp. Theo quy chế mới ban hành,điểm rèn luyện sẽ được in vào bảng điểm ra trường của sinh viên (nghĩa là nó tồn tại suốt đời). Sinh viên cần lưu ý điều này.

                                                                                BÍ THƯ LCĐ VIỆN CNSH & CNTP
                                                                   PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TUẦN SHCD
                                                                                      ThS. Phạm Ngọc Hưng