PGS.TS. Trương Quốc Phong

Giảng viên cao cấp – Phó Viện Trưởng

Phòng: 307-B1

Phone: +84-24 36231 457 (808)

Email: phong.truongquoc@hust.edu.vn

Giới thiệu

Quá trinh đào tạo

 • 2008: Tiến sĩ, Sinh học Phân tử, Trường Đại học Tổng hợp Greifswald, Đức
 • 2004: Thạc sĩ, Hóa sinh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2001: Cử nhân, Hóa sinh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Quá trình công tác

 • 2019 – nay: Phó Viện Trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2010-2018: Trưởng PTN Proteomics, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • 2008-2009: Trưởng PTN Công nghệ Sinh học – Vi sinh vật, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2008-nay: Giảng viên, Bộ môn Hóa sinh – Vi sinh – Sinh học Phân tử, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2010-nay: Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nghiên cứu phân tích hệ protein của các đối tượng động vật, thực vật và vi sinh vật sử dụng công cụ proteomics
 • Nghiên cứu cải biến chủng vi sinh vật phục vụ phát triển, sản xuất protein, enzyme và vaccine tái tổ hợp
 • Nghiên cứu phát triển phương pháp phát hiện bệnh, tác nhân gây bệnh ở người và động vật

các môn giảng dạy

 • Hóa sinh học
 • Di truyền và Sinh học Phân tử
 • Sinh học đại cương
 • Công nghệ sản xuất vaccine
 • TN công nghệ enzyme
 • Proteomics (chương trình Thạc sĩ)
 • Chuyên đề NCS: Biểu hiện gen và ứng dụng
 • Miễn dịch học
 • Kỹ thuật nuôi cấy virus;
 • Công nghệ chế tạo sinh phẩm chẩn đoán;
 • Quản lý chất lượng trong Công nghệ sinh học.

đỀ TÀI - DỰ ÁN

Chủ nhiệm

 • 2020-2021: Nghiên cứu tạo que thử nhanh phát hiện virus Dengue ứng dụng phát hiện tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • 2018-2020 Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm Lactoferrin từ Pichia pastoris tái tổ hợp để sản xuất thực phẩm chức năng, Bộ Công Thương
  2014-2015: Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo chế phẩm CoQ10 từ Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp để sản xuất thực phẩm chức năng, Bộ Công thương
 • 2014-2015: Nghiên cứu tạo bộ sinh phẩm dạng que thử phát hiện nhanh virus rota gây tiểu chảy ở trẻ em, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2011-2012: Phân tích so sánh hệ protein của chủng vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis nhạy cảm và kháng đa thuốc phân lập tại Việt nam, Nafosted
 • 2009-2010: Nghiên cứu tạo chủng E.coli tái tổ hợp mang gen mã hoá PDC và ADHII từ Zymononas mobilis lên men cồn từ đường C5 và C6. Bộ Công thương.

Tham gia

 • Nghiên cứu chế tạo KIT phát hiện nhanh Aflatoxin B1 trong thức ăn chăn nuôi và Aflatoxin M1 trong sữa tươi
 • 2014-2016: Nghiên cứu biểu hiện protein tái tổ hợp của vi rút PCV2 để chế tạo sinh phẩm chẩn đoán và làm nguyên liệu tiến tới sản xuất vắc xin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • 2009-2010: Nghiên cứu tạo chế phẩm enzym tái tổ hợp thuỷ phân lignocellulose phục vụ sản xuất cồn nhiên liệu. KC-04-22/06-10

Công trình khoa học

Books and book chapters

 • Khuất Hữu Thanh, Trương Quốc Phong. Điều hòa hoạt động biểu hiện gen. NXB Bách khoa Hà Nội. 2015
 • Nguyễn Thị Minh Tú, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Hoàng Dũng, Vũ Hồng Sơn, Đỗ Biên Cương, Trương Quốc Phong. Kiểm định và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Nhà xuất bản Bách Khoa, 2016.

Tạp chí khoa học

 • Truong Quoc Phong, Nguyen Thi Hien, Tran Van Son, Ngo Thu Huong, Nguyen Dang Hien (2021). Generation of Recombinant SARS-CoV-2 RBD Protein and Its Specific Antibody. The Proceeding of the 9th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 2186-7631, pp. 134-139.
 • Truong Quoc Phong, Trinh Van Toan, Nguyen Thi Nguyet, Nguyen Hoang Anh, Nguyen Quang Anh, Dang Thi Viet Huong, Ngo Thu Huong, Vo Viet Cuong (2021). Development of Lateral Flow Test Strip for Detection Antibodies Against Orientia Tsutsugamushi. Proceeding of the 9th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 2186-7631, pp. 145-150.
 • La Van Thuat, Ngo Thi Nguyet, Vu Thi Ngoc Anh, Nguyen Thu Trang, Ngo Thu Huong, Trinh Thi Thu Thuy, Truong Quoc Phong (2020). Purification and biological activity of a recombinant bovine lactoferrin from Pichia pastoris KM71-3 strain. Proceedings of National Biotechnology conference 2020: 288-293.
 •  Trịnh Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Thuỷ, Trương Quốc Phong (2020). Nghiên cứu điều kiện thích hợp lên men sinh tổng hợp lactoferrin từ chủng Pichia pastoris KM71-3 tái tổ hợp. Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2020: 463-469.
 • Truong Quoc Phong, Nguyen Thi Anh Hoa, Ngo Thu Huong, Pham Huong Giang, Khuat Huu Thanh (2018) Development of a lateral flow immunoassay test strip for the rapid detection of rubella virus. Journal of Science & Technology Technical Universities 126A: 32-37.

Hội nghị, hội thảo

 • Do Thi Thu Ha, Luong Trinh Thuy Linh, Nguyen Thi Ngoc Anh, Ngo Thu Huong, Nguyen Dang Hien, Truong Quoc Phong* (2015) Optimization of a lateral flow immunoassay test strip for the sensitive detection of rotavirus in fecal samples. The Proceeding of the 9th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 1882-5796, pp. 219-224
 • Truong Quoc Phong*, Trinh Thi Hong Nhung, Nguyen Lan Huong (2015) Molecular cloning and expression of nattokinase in Bacillus megateriumThe Proceeding of the 9th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 1882-5796, pp. 225-229
 • Do Thi Thu Ha, Truong Quoc Phong* (2015) Optimization of culture conditions for high-level expression of human rotavirus VP6 protein in Escherichia coliThe Proceeding of the 9th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 1882-5796, pp. 230-233
 • Truong Quoc Phong*, Do Thi Thu Ha, Nguyen Lan Huong, Dang Minh Hieu, Nguyen Thanh Hoa, Phung Thi Thuy, Pham Ngoc Thach (2014). Two-dimensional differential in gel electrophoresis analysis of Mycobacterium tuberculosis proteome. The Proceeding of the 8th SEATUC Symposium, ISBN 978-967-12214-1-9, [OS04] 5-8
 • Nguyen Viet Phuong, Truong Quoc Phong*, Dang Thi Thu (2013). Isolation and screening of the CoQ10 producing Agrobacterium tumefaciens strains from nodules of rose trees in Vietnam. International Workshop on Argicultural engineering and post-harvest technology for asia sustainability. pp. 545-551

Sở hữu trí tuệ:

 • Quy trình sản xuất que thử phát hiện nhanh virut Rota; Giải pháp hữu ích; Quyết định số: 66820/QĐ-SHTT ngày 12/08/2019
Công bố khoa học (tất cả)

Books and book chapters

 • Khuất Hữu Thanh, Trương Quốc Phong. Điều hòa hoạt động biểu hiện gen. NXB Bách khoa Hà Nội. 2015
 • Nguyễn Thị Minh Tú, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Hoàng Dũng, Vũ Hồng Sơn, Đỗ Biên Cương, Trương Quốc Phong. Kiểm định và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Nhà xuất bản Bách Khoa, 2016.

Tạp chí khoa học

 • Truong Quoc Phong, Nguyen Thi Hien, Tran Van Son, Ngo Thu Huong, Nguyen Dang Hien (2021). Generation of Recombinant SARS-CoV-2 RBD Protein and Its Specific Antibody. The Proceeding of the 9th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 2186-7631, pp. 134-139.
 • Truong Quoc Phong, Trinh Van Toan, Nguyen Thi Nguyet, Nguyen Hoang Anh, Nguyen Quang Anh, Dang Thi Viet Huong, Ngo Thu Huong, Vo Viet Cuong (2021). Development of Lateral Flow Test Strip for Detection Antibodies Against Orientia Tsutsugamushi. Proceeding of the 9th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 2186-7631, pp. 145-150.
 • La Van Thuat, Ngo Thi Nguyet, Vu Thi Ngoc Anh, Nguyen Thu Trang, Ngo Thu Huong, Trinh Thi Thu Thuy, Truong Quoc Phong (2020). Purification and biological activity of a recombinant bovine lactoferrin from Pichia pastoris KM71-3 strain. Proceedings of National Biotechnology conference 2020: 288-293.
 •  Trịnh Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Thuỷ, Trương Quốc Phong (2020). Nghiên cứu điều kiện thích hợp lên men sinh tổng hợp lactoferrin từ chủng Pichia pastoris KM71-3 tái tổ hợp. Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2020: 463-469.
 • Truong Quoc Phong, Nguyen Thi Anh Hoa, Ngo Thu Huong, Pham Huong Giang, Khuat Huu Thanh (2018) Development of a lateral flow immunoassay test strip for the rapid detection of rubella virus. Journal of Science & Technology Technical Universities 126A: 32-37.
 • Nguyen Tien Thanh, Le Thi Lan Chi, Do Thi Thu Ha, La Thi Quynh Nhu, Tran Thi Phuong Thao, Truong Quoc Phong, Khuat Huu Thanh;” EXTRACTION OF ADENOSINE AND CORDYCEPIN FROM SPENT SOLID MEDIUM OF CORDYCEPS MILITARIS CULTURE”. Vietnam Journal of Science and Technology 56 (4A) (2018) 221-228.
 • Truong Quoc Phong, Chu Thi Minh Hai, Le Van Hoang, Dang Thi Huyen Trang (2018). Cloning and expression of the Dengue virus non-structural protein 1 (NS1) in E. coliJournal of Science & Technology Technical Universities 126A: 38-43.
 • Dao Thi Thanh Huyen, Nguyen Thanh Thuy, Tran Quang Huy, Nguyen Dong Tu, Pham Huong Giang, Nguyen Thi Thu May, Pham Van Chung, Truong Quoc Phong (2018). Optimization of antibody-conjugated gold nanoparticles by physical absorption in an immunochromatographic assay for rapid detection of E. coli. Vietnam Journal of Preventive Dedicine 28(4): 93-100.
 • Ngo Thu Huong, Pham Thanh Truong, Ngo Thanh Huong, Truong Quoc Phong, Nguyen Dang Hien (2018). Study on the production of rubella antiserum for vaccine control in Vietnam. Journal of Practical Medicine 7(1073): 72-77.
 • Truong Quoc Phong, Pham Thi Ngoc, Nguyen Dieu Huong, Nguyen Thi Ngoc Anh (2018). Efficient conjugation of aflatoxin B1 with bovine serum albumin for the development of aflatoxin B1 quick test. Vietnam Journal of Science and Technology 56(4A): 190-198.
 • Pham Thi Ngoc, Nguyen Thi Ngoc Anh, Ngo Thu Huong, Truong Quoc Phong (2018). Development of immunochromatographic strip for the simple and rapid detection of aflatoxin M1. Proceedings of National Biotechnology conference 2018: 288-294.
 • Nguyen Thi Ngoc Anh, Pham Thi Ngoc, Ngo Thu Huong, Truong Quoc Phong (2018). Production and application of anti-aflatoxin B1 antibody for the development of a lateral flow immunoassay test strip. Proceedings of National Biotechnology conference 2018: 300-307.
 • Trịnh Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Tình, Trương Quốc Phong (2018). Nghiên cứu tạo cấu trúc biểu hiện tái tổ hợp pPICZaA::bLfopt để biểu hiện Lactoferrin bò trong Pichia pastoris. Proceedings of National Biotechnology conference 2018: 308-314.
 • Trương Quốc Phong, Khuất Hữu Thanh, Trần Thị Thanh Hà, Đặng Vũ Hoàng, 2017. Tối ưu mã di truyền để biểu hiện protein Orf2 của porcine circovirus trong Escherichia coli. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, XXIV(2): 12-19
 • Đặng Vũ Hoàng, Trương Quốc Phong, Trần Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Lương1, Đặng Thị Kiều Anh, Nguyễn Thúy Duyên, Nguyễn Thế Vinh, Takehiro Kokuho, 2016. Ứng dụng hệ thống biểu hiện baculovirus nhằm sản xuất protein ORF2 tái tổ hợp của virus PCV2. Khoa học Kỹ thuật Thú y, XXIII(2): 14-21
 • Do Thi Thu Ha, Ngo Thu Huong Nguyen Dang Hien, Truong Quoc Phong, 2016. Production of polyclonal antibodies against recombinant VP6 antigen of rotavirus. Journal of Science and Technology, 54(4A): 331-339
 • Truong Quoc Phong, Pham Thi Thao Phuong, 2016. Covalent conjugation of antibody and gold nanoparticle for development of lateral flow immunoassay test strip. Journal of Science and Technology. 54(4A): 323-330
 • Truong Quoc Phong*, Do Thi Thu Ha, Uwe Volker, Elke Hammer (2015) Using a Label Free Quantitative Proteomics Approach to Identify Changes in Protein Abundance in Multidrug-Resistant Mycobacterium tuberculosis. Indian J Microbiol. 5(2):219-230. DOI 10.1007/s12088-015-0511-2.
 • Trương Quốc Phong*, Đỗ Thị Thu Hà (2015) Tối ưu mã di truyền để biểu hiện protein VP6 của virus rota trong Escherichia coliTạp chí Công nghệ Sinh học 13(2A): 619-626
 • Trương Quốc Phong*, Nguyễn Việt Phương, Ngô Thu Hường, Đặng Thị Thu (2015) Nghiên cứu hoạt tính sinh học coenzyme Q10 và một số đặc tính của phức Coenzyme Q10 – Cyclodextrin.  Tạp chí Công nghệ Sinh học 13(2A): 597-602
 • Truong Quoc Phong*, Do Thi Thu Ha, Uwe Volker, Elke Hammer (2015). Proteomic profiling of multidrug-susceptible and resistant strains of mycobacterium tuberculosis. Journal of Biology, 37(1SE):18-26. DOI: 10.15625/0866-7160/v37n1se.6071
 • Do Thi Thu Ha, Ngo Thu Huong, Nguyen Dang Hien, Le Thi Luan, Luong Trinh Thuy Linh, Truong Quoc Phong* (2015). Development of a lateral flow immunoassay strip for rapid detection of rotavirus in fecal samples. Journal of Biology, 37(1SE):12-17. DOI: 10.15625/0866-7160/v37n1se.6070
 • Nguyễn Việt Phương, Đặng Thị Thu, Trương Quốc Phong* (2015). Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp sinh tổng hợp Coenzyme Q10. Tạp chí Sinh học, 37(1SE):105-110. DOI: 10.15625/0866-7160/v37n1se.6097
 • Nguyễn Việt Phương, Đặng Thị Thu, Lưu Hồng Sơn, Nguyễn Thị Phương Hạnh, Trương Quốc Phong* (2015). Nghiên cứu quy trình tách chiết và một số đặc tính của enzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53(3)
 • Do Thi Thu Ha, Truong Quoc Phong* (2015) Cloning and expression of gene coding for rotavirus VP6 protein in Escherichia coliJournal of Science and Technology Technical Universities 105(A):10-14
 • Truong Quoc Phong*, Elke Hammer, Manuela Gesell Salazar, Do Thi Thu Ha, Nguyen Lan Huong, Dang Minh Hieu, Nguyen Thanh Hoa, Phung Thi Thuy, Uwe Volker (2014). 2D DIGE proteomic analysis of multidrug resistant and susceptible clinical Mycobacterium tuberculosis isolates. Journal of Integrated OMICS 4(1): 28-36.
 • Nguyễn Việt Phương, Trương Quốc Phong*, Đặng Thị Thu (2014). Nghiên cứu cải biến Agrobacterium tumefaciens sinh tổng hợp Coenzyme Q10. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52(6): 721-734
 • Trương Quốc Phong (2014). Nghiên cứu phát triển phương pháp Reverse Transcription-Loop Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP) phục vụ định typ virus Dengue. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 102: 154-157
 • Quách Ngọc Tùng, Khiếu Thị Nhàn, Chu Kỳ Sơn, Phạm Thanh Huyền, Vũ Thị Hạnh Nguyên, Trương Quốc Phong, Nguyễn Tiến Thành, Vũ Thu Trang*, Phí Quyết Tiến* (2014). Đa dạng di truyền của xạ khuẩn nội cộng sinh phân lập từ cây quế tại tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (5B): 577-582
 • Quách Ngọc Tùng, Khiếu Thị Nhàn, Chu Kỳ Sơn, Trương Quốc Phong, Phí Quyết Tiến, Vũ Thu Trang (2014). Đánh giá và sàng lọc xạ khuẩn nội cộng sinh trên cây Quế có khả năng kháng vi sinh vật gây bệnh. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 12 (2): 365-371
 • Krishnatej NishtalaTruong Quoc PhongLeif SteilMartina SauterManuela Gesell SalazarReinhard KandolfStephan B FelixUwe VölkerKarin KlingelElke Hammer (2013). Proteomic analyses of age related changes in A.BY/SnJ mouse heartsProteome Science 11(1):29
 • Trương Quốc Phong*, Lâm Tú Quỳnh (2013). Phát hiện nhanh virus Dengue dựa trên kỹ thuật Reverse Transcription-Loop Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP). Tạp chí Khoa học và Công nghệ 51 (3): 303-313
 • Elke Hammer, Truong Quoc Phong, Leif Steil, Manuela Sesell Salazar, Christian Scharf, Reinhard Kandolf, Stephan B. Felix, Heyo K. Kroemer, Karin Klingel, Uwe Volker (2012). Comparative immunoproteome analysis of the response of susceptible A.BY/SnJ and resistant C57BL/6 mice to Coxsackievirus B3-infection. Journal of Integrated Omics, 2(2), pp. 54-63
 • Trương Quốc Phong*, Nguyễn Lan Hương, Tô Kim Anh (2012). Nghiên cứu khả năng lên men ethanol của chủng Escherichia coli rC13 tái tổ hợp. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 86, pp. 127-132
 • Truong Quoc Phong*, Akos Vertes (2012). Laser ablation electrospray ionization – mass spectrometry (laesi-ms): a novel approach for identification of metabolites and proteins in serum. Journal of Science & Technology Technical Universities, 87, pp. 31-35
 • Krishnatej Nishtala, Truong Q. Phong, Leif Steil, Martina Sauter, Manuela G. Salazar, Reinhard Kandolf, Heyo K. Kroemer, Stephan B. Felix, Uwe Völker, Karin Klingel, Elke Hammer (2011). Virus-induced dilated cardiomyopathy is characterized by increased levels of fibrotic extracellular matrix proteins and reduced amounts of energy-producing enzymes. Proteomics, 11(22), pp 4310-4320
 • Trương Quốc Phong*, Nguyễn Lan Hương, Tô Kim Anh, Vũ Thị Thu Hà (2011). Tạo chủng Escherichia coli tái tổ hợp có khả năng lên men cồn từ đường C5 và C6. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 9(1):119-123
 • Truong Quoc Phong*, Nguyen Lan Huong, To Kim Anh (2011). Improvement for ethanol fermentation of recombinant Escherichia coli strain. Vietnam J. Science and Technology, 49(1A):202-209
 • To Kim Anh, Dang Thi Thu, Nguyen Xuan Sam, Tran Dinh Man, Le Quang Hoa, Truong Quoc Phong, Do Thu Ha, Nguyen Quoc Viet, Le Duy Khuong, Le Tuan, Nguyen Thi Phuong Mai, Phung Thi Thuy (2011). Saccharification and detoxication of sugar cane bagasse lignocellulose for bioethanol fermentation by an in- house enzyme mixture. Vietnam J. Science and Technology, 49(1A), pp. 439-445
 • Elke Hammer, Truong Quoc Phong, Leif Steil, Karin Klingel, Manuela Gesell Salazar, Jörg Bernhardt, Reinhard Kandolf, Heyo K. Kroemer, Stephan B. Felix, and Uwe Völker (2010). Viral myocarditis induced by Coxackievirus B3 in A.BY/SnJ mice: Analysis of changes in the myocardial proteome. Proteomics, 10 (9), pp 1802 – 1818
 • Nguyễn Hạnh Phúc, Trần Thị Nguyệt Lan, Nguyễn Thị Kim Khánh, Trương Quốc Phong, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thị Thu Thủy (2010). Xác định genom virus sởi bằng phương pháp RT-LAMP (Reverse Transcription-Loop Mediated Isothermal Amplification). Tạp chí Y tế dự phòng, 4(112), 23-28
 • Silva Holtfreter, Thi Thu Hoai Nguyen, Heiman Wertheim, Leif Steil, Harald Kusch, Quoc Phong Truong, Susanne Engelmann, Michael Hecker, Uwe Völker, Alex van Belkum, Barbara M. Bröker (2009). Human immune proteome in experimental colonization with Staphylococcus aureusClinical and Vaccine Immunology, 16 (11), pp 1607-1614
 • Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Văn Mùi, Trương Quốc Phong (2003). Nhân gen mã hóa rARN 5,8S ở loài Trà hoa vàng Camellia petelotii Vườn Quốc gia Tam Đảo. Tạp chí Di truyền học và Ứng dụng, 3, tr. 24 -28
 • Trương Quốc Phong, Nguyễn Văn Mùi, Trần Ninh (2001). Phân loại hai loài trà hoa trắng Camellia caudata và Camellia pubicosta bằng kỹ thuật PCR. Tạp chí Di truyền học và Ứng dụng, 2, tr. 17-23
 • Truong Quoc Phong, Nguyen Quang Anh, Nguyen Thi Thu Thuy (2022). Cloning and expression of a recombinant NS1 antigen from a Dengue 3 serotype viral isolate in Escherichia coli. Journal of Science and Technology: Engineering and Technology for sustainable development 32(4): 048-056

Hội nghị, hội thảo

 • Do Thi Thu Ha, Luong Trinh Thuy Linh, Nguyen Thi Ngoc Anh, Ngo Thu Huong, Nguyen Dang Hien, Truong Quoc Phong* (2015) Optimization of a lateral flow immunoassay test strip for the sensitive detection of rotavirus in fecal samples. The Proceeding of the 9th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 1882-5796, pp. 219-224
 • Truong Quoc Phong*, Trinh Thi Hong Nhung, Nguyen Lan Huong (2015) Molecular cloning and expression of nattokinase in Bacillus megateriumThe Proceeding of the 9th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 1882-5796, pp. 225-229
 • Do Thi Thu Ha, Truong Quoc Phong* (2015) Optimization of culture conditions for high-level expression of human rotavirus VP6 protein in Escherichia coliThe Proceeding of the 9th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 1882-5796, pp. 230-233
 • Truong Quoc Phong*, Do Thi Thu Ha, Nguyen Lan Huong, Dang Minh Hieu, Nguyen Thanh Hoa, Phung Thi Thuy, Pham Ngoc Thach (2014). Two-dimensional differential in gel electrophoresis analysis of Mycobacterium tuberculosis proteome. The Proceeding of the 8th SEATUC Symposium, ISBN 978-967-12214-1-9, [OS04] 5-8
 • Nguyen Viet Phuong, Truong Quoc Phong*, Dang Thi Thu (2013). Isolation and screening of the CoQ10 producing Agrobacterium tumefaciens strains from nodules of rose trees in Vietnam. International Workshop on Argicultural engineering and post-harvest technology for asia sustainability. pp. 545-551
 • Trương Quốc Phong (2013). Nghiên cứu điều kiện tự cảm ứng biểu hiện protein tái tổ hợp trong Escherichia coliBáo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2013. Tập 1, Tr. 163-167
 • Truong Quoc Phong*, Khuat Huu Thanh (2011). Cloning and expression of gene encoding VP28 envelope protein of virus causing the white spot syndrome disease of black tiger shrimp (Penaeus monodon). Proceeding of the 5th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 1882-5796, pp. 349-352
 • Nguyen Thi Xuan Sam, Truong Quoc Phong, Do Thi Thu Ha, To Kim Anh (2011). Cloning and expression Aspergillus niger PBC beta-glucosidase in Pichia pastoris SMD1168. Proceeding of the 5th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 1882-5796, pp. 353-358
 • Truong Quoc Phong*, Dao Huy Phong, Do Thi Thu Ha, Marc Campet, To Kim Anh (2010). Rapid test for identification of catfish by using Loop-mediated isothermal amplification (LAMP). Proceeding of the 4th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 1882-5796, pp. 69-73
 • Trương Quốc Phong, Nguyễn Văn Mùi (2004). Tách dòng hai đoạn gen ITS1-5,8S-ITS2 và microsatellite locus 37 để phân loại hai loài trà hoa vàng Camellia cucphuongensis and Camellia flava. Tuyển tập Hội nghị toàn quốc những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, định hướng Nông Lâm nghiệp Miền núi, tr. 192-195
 • Trương Quốc Phong, Nguyễn Văn Mùi (2003). Nhân đoạn ITS1-rDNA-ITS2 bằng kỹ thuật để phân loại một số loài trà (Camellia). Tuyển tập Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, tr. 1191-1194
 • Dang Thi Thu, Truong Quoc Phong, Nong Van Hai (2003). Expression of gene coding for α-amylase inhibitor from common bean (Phaseolus vulgaris) in Escherichia coliProceeding of the 8th Asean Food Conference, pp 30-34
 • Truong Quoc Phong, Nguyen Thi Bich Ngoc, Ngo Thu Huong (2022). Cloning and expression of non-strutural protein 1 (NS1) of Dengue virus type 4 in Escherichia coli. Proceedings of Vietnam National Conference on Biotechnology 2022, ISBN 978-604-357-052-6, 75-81.
 • Truong Quoc Phong, Nguyen Thi Hien, Ngo Thu Huong (2022). Codon optimization for expression of recombinant SARS-CoV-2 nucleocapsid protein in Escherichia coli. Proceedings of Vietnam National Conference on Biotechnology 2022, ISBN 978-604-357-052-6, 82-87.

Sở hữu trí tuệ:

 • Quy trình sản xuất que thử phát hiện nhanh virut Rota; Giải pháp hữu ích; Quyết định số: 66820/QĐ-SHTT ngày 12/08/2019
 • Chủng nấm men Pichia pastoris tái tổ hợp sinh tổng hợp Lactoferrin bò và quy trình tạo ra chủng này. – Giải pháp hữu ích được cấp bằng số 2821, theo Quyết định số 1234w/QĐ-SHTT ngày 24/01/2022 của Cục Sở hữu trí tuệ