Danh sách cán bộ

Bộ môn Quản lý chất lượng được thành lập từ tháng 10 năm 2010 trên cơ sở trước đó là Bộ môn Quản lý chất lượng và Thực phẩm nhiệt đới với mục tiêu: xây dựng và mở rộng “Quản lý chất lượng” trong hai lĩnh vực: Kỹ thuật Thực phẩm và Kỹ thuật Sinh học, với 3 mảng chuyên môn chính: Khoa học Chất lượng, Phân tích Chất lượng và Hệ thống Chất lượng.
Đội ngũ giảng viên và Cán bộ của Bộ môn Quản lý chất lượng hiện tại bao gồm 9 thành viên bao gồm 3 Phó giáo sư – Tiến sĩ, 4 Tiến sĩ và 2 Thạc sĩ. Đây là các giảng viên và Cán bộ được đào tạo bài bản trong nước và tại các nước có nền khoa học công nghệ phát triển như Nhật Bản, Bỉ, Áo, Bungari, Pháp và có trình độ chuyên môn cao. Bộ môn Quản lý chất lượng là một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tin cậy hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực quản lý chất lượng, công nghệ thực phẩm.