Viện CNSH&CNTP hợp tác với Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert trong tổ chức hội thảo khoa học Quản lý Chất lượng và An toàn Thực phẩm QMFS