Danh sách cán bộ

Bộ môn Hóa sinh – Vi sinh – Sinh học phân tử được thành lập từ tháng 10 năm 2010 trên cơ sở sát nhập Phòng nghiên cứu Hóa sinh – sinh học phân tử và Phòng nghiên cứu Vi sinh và Kỹ thuật Di truyền trực thuộc Viện Công nghệ sinh học – Công nghệ thực phẩm.

Đội ngũ giảng viên và cán bộ của bộ môn gồm 13 thành viên bao gồm 1 Giáo sư, 2 Phó giáo sư, 7 Tiến sĩ, 1 Thạc sĩ, 2 Kỹ sư. Hiện tại, bộ môn đang tham gia đào tạo kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ thuộc các chuyên ngành Sinh học và Thực phẩm.

Cán bộ của Bộ môn tham gia giảng dạy cả các môn cơ sở ngành và các môn chuyên ngành nên Bộ môn là địa chỉ đến của các sinh viên của Viện.Với tiêu chí đào tạo lý thuyết phải đi đôi với thực hành và bám sát với thực tế sản xuất nên đội ngũ cán bộ của Bộ môn luôn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để trau rồi thêm kiến thức. Bộ môn cũng luôn tạo điều kiện tốt cho các sinh viên và học viên sau đại học có cơ hội được tham gia nghiên cứu trong các đề tài, dự án, hội nghị, hội thảo, chuẩn bị tốt cho con đường phát triển của bản thân.

Các nghiên cứu của cán bộ Bộ môn đã được cấp nhiều bằng sáng chế quốc tế như:
– WO/2009/052535
– WO/2011/094768
– WO/2019/237134
Bằng sáng chế Việt Nam như:
– Số 7430: Thiết bị trộn-xục khí tầng sôi (18/12/2009)
– Số 10277: Bể tích hợp năm chức năng và điều chỉnh được để xử lý nước thải (8/5/2012)
– Số 21681: Bể xử lý rác hiếu khí (12/08/2019)
Đề tài nghiên cứu của sinh viên Bộ môn đã đạt các giải cao trong các cuộc thi cấp Bộ, Trường (WIPO.2010).