Thầy cô giáo Bách khoa Hà Nội có gì khiến học sinh tài năng cả nước … phải lòng?