Sự kiện dành cho tân SV

Sự kiện dành cho tân SV

Các tân sinh viên K64 thân mến!

Viện CNSH&CNTP xin chúc mừng các bạn đã trúng tuyển các mã ngành BF1, BF2 và BF-E12.

Ngày các em làm thủ tục nhập học (từ 10-15/8/2019), Viện CNSH & CNTP đã phát đến các em lịch Sinh hoạt công dân và các hoạt động định hướng của Viện. Tuy nhiên, vì lý do thay đổi ngày tổ chức, do vậy, các em lưu ý thực hiện theo lịch được cập nhật như sau:

Đôi với các hoạt động do trường tổ chức (như khám sức khỏe, sinh hoạt công dân, kiểm tra quy chế, kiểm tra bơi):
– Kế hoạch chung: https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=35425
– Để biết chi tiết ngày, địa điểm của các hoạt động, sinh viên truy cập trang thông tin http://ctsv.hust.edu.vn/#/login?redirect=%2Fthoi-khoa-bieu%2Findex. Login bằng MSSV và ngày tháng năm sinh. Lưu ý rằng, giờ diễn ra một số hoạt động của các sinh viên có thể khác nhau.

Đối với các hoạt động do Viện tổ chức (như Sinh hoạt định hướng, thăm quan PTN, giao lưu doanh nghiệp – vào các ngày 21, 23, 26, 27 tháng 8):
– Sinh viên tham gia đầy đủ theo thông báo sẽ được phát vào ngày Sinh hoạt định hướng (21/8/2019) tại P301-C1.

Ngày Hoạt động BF1 BF2 BF-E12 Thời gian Địa điểm
19/08 Thu bổ sung hồ sơ nhập học x x x TKB trường C4-201A
20/08 Kiểm tra tiếng anh x TKB trường
21/08 Sinh hoạt định hướng x x x 7h30 – 12h00 C1 – 301
22/08 Khám sức khỏe x x x TKB trường HT KTX
23/08 Sinh hoạt với các tổ chức sinh viên trong Viện (LCĐ, LCH, CLB, ĐTN) x x x 8h00 – 11h00
14h00 – 17h00
D3 – 201
24/08 Nghỉ
25/08 Nghỉ
26/08 Thăm quan Phòng thí nghiệm, trung tâm Viện sẽ thông báo lịch cụ thể cho các bạn sinh viên vào Sinh hoạt định hướng ngày 21/08
27/08 Thăm quan Phòng thí nghiệm, trung tâm
28/08 Sinh hoạt công dân x x x TKB trường HT C2
29/08 Kiểm tra bơi
Giao lưu, trao đổi với doanh nghiệp
x x x
30/08 Kiểm tra quy chế x x x

Tất cả các sự kiện do Nhà trường và Viện tổ chức đều bắt buộc sinh viên phải tham gia!

Viện CNSH & CNTP