SINH VIÊN ĐẠI HỌC KAGAWA, NHẬT BẢN VÀ SINH VIÊN VIỆN CNSH&CNTP, ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐÃ CÓ NHỮNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ KHI ĐẾN THĂM CƠ SỞ RƯỢU TÙNG BÁCH