Giao lưu giữa cựu sinh viên ĐHBK Hà Nội làm việc tại HABECO với Trường Hóa và Khoa học sự sống