Các bộ môn, trung tâm

Các bộ môn, trung tâm

1.Bộ môn Công nghệ sinh học

 • Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Lan Hương
 • Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Trường Giang
 • Liên hệ: Phòng 208-C4
 • Điện thoại: 04 3868 2453

2. Bộ môn Công nghệ thực phẩm

 • Trưởng bộ môn: PGS. TS. Hồ Phú Hà
 • Phó trưởng bộ môn: PGS. TS. Vũ Thu Trang
 • Liên hệ: Phòng 206b; 207-C4
 • Điện thoại: 04 3868 0119; 04 3868 0118

3. Bộ môn Quản lí chất lượng

 • Trưởng bộ môn: TS. Vũ Hồng Sơn
 • Phó trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thảo
 • Liên hệ: Phòng 205-C4
 • Điện thoại: 04 3868 0120

4. Bộ môn Vi sinh – hoá sinh – sinh học phân tử

 • Trưởng bộ môn: TS. Phạm Tuấn Anh
 • Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thanh Hòa
 • Liên hệ: Phòng 201, 202-C4
 • Điện thoại: 04 3868 2452, 04 3869 2764

5. Bộ môn Quá trình và thiết bị CNSH-CNTP

 • Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Ngọc Hoàng
 • Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Đức Trung
 • Liên hệ: P210-C4
 • Điện thoại: 04 3868 2458

6. Trung tâm đào tạo và phát triển sản phẩm thực phẩm

 • Giám đốc: TS. Phạm Ngọc Hưng
 • Liên hệ: B4, ngõ 15 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại: 04 36230945

7. Trung tâm nghiên cứu và phát triển Công nghệ sinh học

 • Giám đốc: TS. Nguyễn Tiến Thành
 • Liên hệ: Tầng 2&3 Tòa nhà B1, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
 • Điện thoại: 04 38682470