Sinh viên đại học Kagawa, nhật bản và sinh viên Viện CNSH&CNTP, Đại Học Bách khoa Hà Nội đã có những trải nghiệm thực tế khi đến thăm cơ sở rượu Tùng Bách