Danh mục thiết bị phục vụ thí nghiệm các môn cơ sở ngành

Danh mục thiết bị phục vụ thí nghiệm các môn cơ sở ngành

TT Tên tài sản cố định Mã số TSCĐ Địa điểm TB
1 Bể lạnh Taitec EB BF07-C4-28 C4-401
2 Bể ổn nhiệt BF07-C4-30 C4-401
3 Bể ổn nhiệt BF07-C10-68 C10-108A
4 Bể ổn nhiệt baths BF07-C4-29 C4-401
5 Bể sắc ký BF07-C10-78 C10-108A
6 Bể siêu âm Themolyne BF07-C4-09 C4-401
7 Bếp cách thủy BF07-C10-72 C10-108A
8 Bộ Điện di đứng Biorad BF07-C4-38 C4-401
9 Bộ Điện di đứng Fisher schientific BF07-C4-37 C4-401
10 Bơm chân không Laboport BF07-C4-13 C4-401
11 Buồng điện di ngang BF07-C4-39 C4-401
12 Cân 10-2 BF07-C10-97 C10-108B
13 Cân điện tử 2 số BF07-C4-57 C4-401
14 Cân kỹ thuật 10-2 C&G BF07-C10-70 C10-108A
15 Cân satorious 10-2 TE412 BF07-C4-17 C4-401
16 Cân satorious 10-4 CP2245 BF07-C4-18 C4-401
17 Đường kế BF07-C10-95 C10-108B
18 Effendorf Thermomixte comfort BF07-C4-66 C4-401
19 Hệ thống khử ion labconco BF07-C4-60 C4-401
20 Hệ thống sắc ký C4-401
21 Hệ thống xử lý nước Milipore C4-401
22 Kính hiển vi 1 mắt BF07-C10-83 C10-108B
23 Kính hiển vi 1 mắt BF07-C10-84 C10-108B
24 Kính hiển vi 2 mắt BF07-C10-90 C10-108B
25 Kính hiển vi Nikon eclipse E800 BF07-C4-14 C4-401
26 Kính hiển vi Nikon Elipse E100 BF07-C10-86 C10-108B
27 Kính hiển vi Nikon Elipse E100 BF07-C10-87 C10-108B
28 Kính hiển vi Nikon YS100 BF07-C4-15 C4-401
29 Kính hiển vi Nikon YS100 BF07-C10-85 C10-108B
30 Kính hiển vi Nikon YS100 BF07-C10-88 C10-108B
31 Kính hiển vi Nikon YS100 BF07-C10-89 C10-108B
32 Lò vi sóng LG BF07-C4-26 C4-401
33 Lò vi sóng LG wavedom BF07-C10-96 C10-108B
34 Lò vi sóng sanyo 1200 W BF07-C4-25 C4-401
35 Ly tâm liên tục TQ GL 21M BF07-C4-56 C4-401
36 Máy cất nước 1 lần BF07-C10-75 C10-108A
37 Máy cất nước Hamlton BF07-C4-59 C4-401
38 Máy cất nước Trung Quốc BF07-C4-27 C4-401
39 Máy đo PH cầm tay BF07-C4-36 C4-402
40 Máy đo pH metler toledo BF07-C4-35 C4-401
41 Máy hút ẩm Daiwa ST-1013M BF07-C4-41 C4-401
42 Máy hút ẩm National BF07-C4-40 C4-401
43 Máy khuấy từ BF07-C10-77 C10-108A
44 Máy khuấy từ AHY BF07-C4-32 C4-401
45 Máy khuấy từ are BF07-C4-31 C4-401
46 Máy khuấy từ Lab companion BF07-C4-33 C4-401
47 Máy lắc shelab BF07-C4-20 C4-401
48 Máy làm đá porkka BF07-C4-16 C4-401
49 Máy ly tâm ALLEGRA 64R, beckman BF07-C4-62 C4-401
50 Máy ly tâm Heltic BF07-C10-81 C10-108A
51 Máy ly tâm Hettich EBA 20 BF07-C4-10 C4-401
52 Máy ly tâm Sigma BF07-C4-65 C4-401
53 Máy ly tâm Sorval Super T21 BF07-C4-63 C4-401
54 Máy ly tâm Spectrafuge BF07-C4-11 C4-401
55 Máy PCR effenforf BF07-C4-12 C4-401
56 Máy PCR PTC-200 Peltier Thermal Cyder BF07-C4-67 C4-401
57 Máy sấy tóc BF07-C10-79 C10-108A
58 Máy so màu Genesis BF07-C10-80 C10-108A
59 Máy so màu Novacpec III BF07-C4-58 C4-401
60 Máy soi gen BF07-C4-55 C4-401
61 Máy tâm Biofuge pico Heracus BF07-C4-64 C4-401
62 Máy Vottex labnet vx100 BF07-C4-34 C4-401
63 Nồi hấp áp lực BF07-C10-94 C10-108B
64 Nồi hấp tiệt trùng Hyrayma BF07-C4-01 C4-401
65 Nồi hấp tiệt trùng Hyrayma BF07-C4-02 C4-401
66 Nồi hấp TQ BF07-C4-03 C4-401
67 Quang phổ kế UV-VIS, Amersham BF07-C4-04 C4-401
68 Thiết bị lên men 10 L Bioflo BF07-C4-05 C4-401
69 Thiết bị lên men 2 L C4-401
70 Tủ ấm BF07-C10-92 C10-108B
71 Tủ ấm Boxun SPX-250 IC BF07-C10-76 C10-108A
74 Tủ cấy bioclear bench Sanyo BF07-C4-08 C4-401
75 Tủ cấy tự chế BF07-C4-07 C4-401
76 Tủ cấy tự chế (tủ lồng chim) BF07-C4-06 C4-401
77 Tủ hút ESCO BF07-C4-24 C4-401
78 Tủ hút khí độc ESCO BF07-C10-69 C10-108A
79 Tủ lạnh -20 SA BF07-C4-44 C4-401
80 Tủ lạnh -20 towashi BF07-C4-61 C4-401
81 Tủ lạnh -80 C4-401
82 Tủ lạnh Daewoo BF07-C4-53 C4-401
83 Tủ lạnh Daewoo VR-1811 BF07-C4-50 C4-401
84 Tủ lạnh Daewoo VR-187N BF07-C10-93 C10-108B
85 Tủ lanh frigor-20 BF07-C4-42 C4-401
86 Tủ lanh frigor-20 BF07-C4-43 C4-401
87 Tủ lạnh hitachi BF07-C4-51 C4-401
90 Tủ lạnh Hitachi BF07-C10-71 C10-108A
91 Tủ lạnh Sanyky BF07-C4-49 C4-401
92 Tủ lạnh sanyo BF07-C4-52 C4-401
93 Tủ lạnh toshiba BF07-C4-54 C4-401
94 Tủ nuôi Heraeuc BF07-C4-23 C4-401
95 Tủ nuôi lắc sheblab (tủ to) BF07-C4-21 C4-401
96 Tủ nuôi lắc vision VS-8480SF BF07-C4-19 C4-401
97 Tủ nuôi Shelab nhỏ BF07-C4-22 C4-401
98 Tủ sấy BF07-C4-45 C4-401
99 Tủ sấy BF07-C10-91 C10-108B
100 Tủ sấy 0414 BF07-C10-73 C10-108A
101 Tủ sấy 1203 BF07-C10-74 C10-108A
102 Tủ sấy chân không heracus 32 BF07-C4-48 C4-401
103 Tủ sấy memmert BF07-C4-46 C4-401
104 Tủ sấy shang hang BF07-C4-47 C4-401