Thông điệp 5K chống Covid

Thông điệp 5K chống Covid

Kính gửi: Cán bộ, viên chức, người học và khách đến Trường

Trước tình hình lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh thích ứng với tình hình hiện nay, Ban Giám hiệu đề nghị tất cả cán bộ, viên chức, người học, BK-Holdings và khách đến Trường triển khai quyết liệt “Thông điệp 5K” như sau:

1. Khẩu trang: 
– Thực hiện đeo khẩu trang trong toàn bộ khuôn viên Trường;
– Phòng An ninh tại các cổng nhắc nhở tuân thủ đeo khẩu trang khi vào Trường.

2. Khử khuẩn:
– Trung tâm Y tế Bách khoa tiến hành khử khuẩn tại các khu vực theo yêu cầu;
– Phòng Cơ sở vật chất bố trí, bổ sung dung dịch sát khuẩn vào thiết bị không tiếp xúc tại các khu vực làm việc.

3. Không tập trung:
– Tất cả các lớp học phần theo kế hoạch học tập, các hội đồng bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp trong tuần 22 (từ 01/02 đến 06/02/2021) được hoãn cho đến khi có thông báo mới
– Không tổ chức các đoàn đến và qua vùng có dịch;
– Dừng những phiên hội họp không cần thiết, trong trường hợp cần thiết phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng;

4. Khoảng cách:
– Người học đến và qua vùng đang có dịch trong vòng 14 ngày qua thì ở nguyên tại chỗ và đăng ký hoãn thi qua 2 địa chỉ e-mail: hanh.tranthi@hust.edu.vn và tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
– Cán bộ đến và qua vùng có dịch trong vòng 14 ngày qua thì cách ly tại gia đình.

5. Khai báo y tế:
– Cán bộ và người học đến và qua vùng có dịch thực hiện khai báo thông tin y tế của cá nhân tại Form sau: https://bit.ly/3abMaod;
– Chủ động theo dõi tình hình sức khỏe, nếu có dấu hiệu dịch tễ (Sốt, Ho, Khó thở) thì ở nguyên tại chỗ, liên hệ ngay Trung tâm Y tế Bách khoa hoặc cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, báo đường dây nóng 24/7 của Trường: 02438692400.

Đề nghị các cán bộ, viên chức và người học trong toàn Trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp nêu trên.

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19