Minh Khuê: Trải nghiệm tuyệt vời tại đại học Osaka, Nhật Bản