Danh sách cán bộ

Bộ môn Quá trình thiết bị Công nghệ Sinh học – Công nghệ Thực phẩm, tiền thân là Máy và thiết bị thực phẩm được thành lập từ năm 1966, thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội. Qua 60 năm phát triển phấn đấu và trưởng thành, Bộ môn đã đào tạo ra nhiều thế hệ sinh viên chuyên ngành trưởng thành và hiện đang giữ các trọng trách quan trọng trong nền kinh tế Quốc dân.

Hiện nay, Sinh viên của Bộ môn không những được trang bị các kiến thức chuyên sâu về tính toán, thiết kế các quá trình và thiết bị thủy- cơ, truyền nhiệt, chuyển khối, hệ thống lạnh mà còn được trang bị những kiến thức rất cần thiết để có khả năng tích hợp hệ thống điều khiển tự động khả lập trình (PLC) hiện đại và hệ điều khiển giám sát xử lý dữ liệu SCADA bằng máy tính. Khi tốt nghiệp các kỹ sư trẻ của Bộ môn rất dễ tìm việc làm với thu nhập hấp dẫn.

Bên cạnh công tác giảng dạy, đào tạo, Bộ môn còn tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản xuất thuộc các lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm, sinh học, dược phẩm và hoá chất, thiết kế chế tạo đa dạng các loại máy và thiết bị từ đơn giản hiệu quả cho các vùng nông thôn đến các máy và thiết bị cho những dây chuyền quy mô công nghiệp.

Tên bộ môn đã thay đổi 3 lần như sau:

Bộ môn Máy thực phẩm (trước năm 2004)
Bộ môn Máy và Tự động hoá CNSH-CNTP (2004 – 2010)
Bộ môn Quá trình thiết bị CNSH- CNTP (từ năm 2011)