Đội ngũ cán bộ và giảng viên

Đội ngũ cán bộ và giảng viên

Trải qua 64 năm hoạt động, đội ngũ giảng viên và cán bộ của Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm không ngừng lớn mạnh và luôn có những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ sinh học và thực phẩm. Từ những ngày đầu thành lập, tổ Bộ môn Vi sinh – Hóa sinh thuộc Khoa Kỹ thuật hóa học chỉ có 3 cán bộ giảng dạy vi sinh, hóa sinh và 1 cán bộ phục vụ. Đến nay, năm 2021, đội ngũ giảng viên và cán bộ của Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm bao gồm 58 cán bộ trong đó có 42 cán bộ giảng dạy (1 GS, 15 PGS, 24 Tiến sĩ và 2 Thạc sĩ), 13 cán bộ kỹ thuật (1 Tiến sĩ, 9 Thạc sĩ và 3 Kỹ sư) và 3 cán bộ Hành chính (Thạc sĩ). Đây là các giảng viên và cán bộ có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản trong nước và tại nhiều nước trên thế giới có có nền khoa học công nghệ phát triển như Liên Xô, Bungari, Áo, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Úc… Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm luôn là một địa chỉ đào tạo và nghiên cứu khoa học tin cậy hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ sinh học và thực phẩm.

Với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết, với cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường, cùng sự hợp tác chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp, chất lượng đào tạo nâng cao nhằm đạt được mục tiêu:

  • Là địa chỉ đào tạo tin cậy, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm trong nước và trong khu vực.
  • Là đơn vị nghiên cứu phát triển giải pháp kỹ thuật và công nghệ có năng lực và hợp tác, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của thực tế phát triển và sản xuất.

Danh sách cán bộClick here