PGS.TS. Chu Kỳ Sơn

Giảng viên cao cấp

Viện trưởng

Phòng: 202-C4.

Phone: +84-24 3868 2470

Fax: +84-24 3868 2470

Email: son.chuky@hust.edu.vn

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

 • 2006: Tiến sĩ, Khoa học thực phẩm, Đại học Dijon, Pháp
 • 2000: Thạc sĩ, Khoa học thực phẩm, Đại học Dijon, Pháp
 • 1999: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

Quá trình công tác

 • 2018-nay: Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2008-2018: Phó viện trưởng (nghiên cứu và hợp tác quốc tế), Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2010-2013: Trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2000-2010: Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Lên men, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2005-2006: Nghiên cứu viên, Trung tâm nghiên cứu về môi trường, năng lượng và chất thải (CReeD) – Tập đoàn Veolia, Pháp.

Giảng dạy

 • Nhập môn Công nghệ thực phẩm
 • Công nghệ Thực phẩm đại cương
 • Công nghệ sản phẩm lên men và đồ uống
 • Công nghệ rượu vang
 • Công nghệ thuốc lá
 • Các giải pháp tiên tiến trong công nghệ thực phẩm

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất cồn tiết kiệm năng lượng từ sắn, gạo và nâng cao giá trị gia tăng phụ phẩm của các nhà máy cồn
 • Khai thác đa dạng sinh học có nguồn gốc thực vật và vi sinh vật để nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm

Đề tài, dự án

Chủ nhiệm

 • 2021-2023Mạng lưới đa ngành đánh giá chuỗi giá trị protein có nguồn gốc thực vật bằng cách nâng cao giá trị phụ phẩm thực phẩm và an toàn thực phẩm (http://sbft.hust.edu.vn/gcrf2021), Quỹ Global Challenges Research Fund (GCRF), Vương quốc Anh
 • 2020-2022: Nghiên cứu phát triển công nghệ tích hợp sản xuất cồn không gia nhiệt ở nồng độ chất khô cao, Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 2014-2017: Nghiên cứu tận dụng phụ phẩm của các nhà máy cồn để sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Nghị định thư Việt Nam – Rumani), Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 2013-2015: Hoàn thiện công nghệ sản xuất cồn theo công nghệ dịch hóa, đường hóa và lên men đồng thời ở nhiệt độ thường, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2013-2014: Khai thác đa dạng sinh học có nguồn gốc thực vật và vi sinh vật để nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm, Tổ chức các trường đại học Pháp ngữ (AUF)

Tham gia

 • 2022-2025: Nghiên cứu phát triển sản phẩm pho-mát tươi có lợi cho sức khỏe thích hợp với thị trường Cộng hòa Séc và Việt Nam (Nghị định thư CH Séc – Việt Nam, Bộ Khoa học và công nghệ)
 • 2015-2018: Mạng lưới các trường đại học và doanh nghiệp đào tạo về công nghiệp thực phẩm tại Đông Nam Á (NutriSEA), Dự án Erasmus+, Cộng đồng châu Âu
 • 2015-2018: Các trường đại học là đối tác quan trọng để giải quyết các thách thức mới về chất lượng và an toàn thực phẩm trong khối ASEAN (AsiFood), Dự án Erasmus+, Cộng đồng châu Âu
 • 2016-2017: Sản xuất cồn thực phẩm ở nồng độ chất khô cao từ gạo và sắn quy mô 2.000 lít cồn/mẻ, Bộ Công Thương
 • 2014-2015: Nghiên cứu đa dạng và khả năng sinh hợp chất kháng sinh, chất chống ung thư của xạ khuẩn nội cộng sinh trên một số cây dược liệu tự nhiên. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2012-2014: Nghiên cứu giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch cây có củ – GRATITUDE (www.fp7-gratitude.eu), Chương trình khung 7 – Cộng đồng châu Âu (EU-FP7)
 • 2011-2014: Dự án an toàn thực phẩm châu Âu – FOODSEG (www.foodseg.net), Chương trình khung 7 – Cộng đồng châu Âu (EU-FP7)

Công trình khoa học đã công bố

Sách và chương sách

 • Son Chu-Ky, Nguyen-Thanh Vu, Quyet-Tien Phi, Tuan Pham Anh, Kim-Anh To, Le-Ha Quan, Tien-Thanh Nguyen, Hong-Nga Luong, Thu-Trang Vu, Tien-Cuong Nguyen, Tuan-Anh Pham, Thanh-Ha Le, Ngoc Tung Quach, and Chinh-Nghia Nguyen. 2023. Adding Values to Agro-Industrial By-products for the Bioeconomy in Vietnam. In: Valorization of Agro-Industrial By-products: Sustainable Approaches for Industrial Transformation, edited by Anil Kumar Anal, Parmjit S. Panesar, CRC Press.ISBN: 9781003125679 https://doi.org/10.1201/9781003125679, pp. 73-88
 • Phu-Ha Ho, Tuan-Anh Pham, Quoc-Phong Truong, Lan-Huong Nguyen, Tien-Thanh Nguyen, Hang-Thuy Dam, Chinh-Nghia Nguyen, Ha-Anh Nguyen, Quyet-Tien Phi, Hoang Anh Nguyen, Son Chu-Ky. 2022. Isolation, Identification and Characterization of Beneficial Microorganisms from Traditional Fermented Foods. In: Probiotics, Prebiotics and Synbiotics: Technological Advancements Towards Safety and Industrial Applications edited by Parmjit Singh Panesar, Anil Kumar Anal. © 2022 John Wiley & Sons Ltd, Print ISBN:9781119701200, Online ISBN:9781119702160 |DOI:10.1002/9781119702160, pp. 14-56
 • Tien-Thanh Nguyen, Phu-Ha Ho, Viet-Phu Tu, Le-Ha Quan and Son Chu-Ky. Chapter 12.1. Application and Perspectives in Different World Regions. Part 12.MARKET TRENDS, PROSPECTIVES, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, AND R&D PERSPECTIVES. Gases in Agro-food Processes. ISBN: 9780128124659, pp: 31-35
 • Muenduen Phisalaphong, Tien-Khai Tran, Siriporn Taokaew, Rusdianto Budiraharjo, Gabriella Gita Febriana, Danh-Nguyen Nguyen, Son Chu-Ky, Fernando Dourado. 2016. Nata de coco Industry in Vietnam, Thailand, and Indonesia. In: Bacterial Nanocellulose: from Biotechnology to Bio-economy, edited by Gama, Dourado and Bielecki. Elsevier, ISBN 9780444634580, pp. 231-236
 • Anil Kumar Anal, Son Chu-Ky and Samira Sarter. 2015. Health Benefits of Neutraceuticals from Novel Fermented Foods. In: Health Benefits of Fermented Foods and Beverages, edited by Iyoti Prakash Tamang, CRC Press | Taylor & Francis Group, ISBN 9781466588097, pp. 567-590

Tạp chí khoa học

 • Tien Nam Tien, Tien Cuong Nguyen, Chinh Nghia Nguyen, Tien Thanh Nguyen, Tuan Anh Pham, Ngoc Hung Pham, Son Chu-Ky. 2022 Protease increases ethanol yield and decreases fermentation time in no-cook process during very-high-gravity ethanol production from rice. Process Biochemistry, 17, 10-18 https://doi.org/10.1016/j.procbio.2022.03.005
 • Thi-Thao Nguyen, Quoc-Tuan Hoang, Tien-Thanh Nguyen, Tuan-Anh Pham, Anh-Duong Cao, Hong-Duong Pham, Viet-Hung Le, Thu-Trang Vu, Ngoc-Hung Pham, Tien-Cuong Nguyen, Kim-Anh To, Van-Hung Nguyen, Quyet-Tien Phi, Viet-Hoa Tran, Tat-Thanh Dang, Quoc-Dat Lai, Raoul Lionnet, Son Chu-Ky. 2022. Research and Development Prospects for Sugarcane Industry in Vietnam. Sugar Tech. https://doi.org/10.1007/s12355-022-01113-7
 • Dang Pham Kim, Giang, N.T.P., Nguyen Tien Thanh, Chu-Ky, Son., Oanh, N.C., Vinh, N.T. and Ngoc, T.T.B. 2021. Effects of dietary level of rice distiller’s dried grains on performance and meat quality of chickens. Indian Journal of Animal Research. DOI: 10.18805/IJAR.B-1392.
 • Ngoc Tung Quach, Thi Hanh Nguyen Vu, Ngoc Anh Nguyen, Van The Nguyen, Thi Lien Bui, Son Chu-Ky, Tung Lam Le, Ha Hoang, Cao Cuong Ngo, Thanh Thi Minh Le, Trung Nam Nguyen, Hoang Ha Chu & Quyet Tien Phi. 2021 Phenotypic features and analysis of genes supporting probiotic action unravel underlying perspectives of Bacillus velezensis VTX9 as a potential feed additive for swine. Annals of Microbiology 71, 36. https://doi.org/10.1186/s13213-021-01646-4
 • Nguyen Tien Cuong, Chu Ky Son, Luong Hong Nga, Nguyen Hai Van. 2020. Effect of pretreatment methods on enzymatic kinetics of ungelatinized cassava flour hydrolysis; Catalysts; Vol. 10(7), 760 https://doi.org/10.3390/catal10070760
 • Mai-Dinh Vuong, Nguyen Tien-Thanh, Chu-Ky Son, Waché Yves. 2021. Protein Enrichment of Cassava-Based Dried Distiller’s Grain by Solid State Fermentation Using Trichoderma Harzianum and Yarrowia Lipolyticafor Feed Ingredients; Waste and Biomass Valorization, 12, 3875-3888 https://doi.org/10.1007/s12649-020-01262-4
 • Vũ Thu Trang*, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Văn Hưng,  Nguyễn Tiến Cường, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Đức, Chu Kỳ Sơn, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thế Hùng. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới sự ổn định của betacyanin trong nước quả Thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus) Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường kỹ thuật. Vol. 140 (2020) ISSN: 2354-1083
 • Vũ Thu Trang*, Nguyễn Hải Vân, Vũ Thị Hạnh Nguyên, Phí Quyết Tiến, Đỗ Thị Yến, Chu Kỳ Sơn. Antimicrobial Interaction Between Endophytic Actinobacteria Associated with Listea Cubeba and Listea Cubeba Essential Oils Against Food Borne Bacteria. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường kỹ thuật. Vol. 141, 118 – 123 (2020) ISSN: 2354-1083
 • Hélène Licandro, Phu Ha Ho, Thi Kim Chi Nguyen, Awanwee Petchkongkaew, Hai Van Nguyen, Son Chu-Ky, Thi Viet Anh Nguyen, Da Lorn, Yves Waché. 2020. How fermentation by lactic acid bacteria can address safety issues in legumes food products? Food Control 110:106957. ISSN: 0956-7135, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.106957

Thành viên:

 1. Hội Dinh dưỡng Việt Nam (VINUTAS) (http://hoidinhduong.vn)
 2. Hội Khoa học công nghệ lượng thực và thực phẩm Việt Nam (VAFOST) (http://vafost.org.vn)

Tổ chức:

 1. Hội thảo “Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm (QMFS2022)http://qmfs.hust.edu.vn
 2. Hội thảo quốc tế “Summer Program in Sensory Evaluation 2022 (SPISE2020+2)https://sbft.hust.edu.vn/spise2022
 3. Hội thảo quốc tế “Thức ăn chăn nuôi ở Đông Nam Á: Thách thức và triển vọng (AFSEA2015) http://sbft.hust.edu.vn/afsea
 4. Hội thảo Khai thác đa dạng sinh học cho mục tiêu phát triển bền vững tại Đông Nam Á) (EBSEA2013, EBSEA2014)
 5. Khóa học quốc tế “Cồn thực phẩm và nhiên liệu” (INAW2012)
Tạp chí khoa học (tất cả)
 • Mai-Dinh Vuong, Nguyen Tien-Thanh, Chu-Ky Son, Waché Yves. “Protein Enrichment of Cassava-Based Dried Distiller’s Grain by Solid State Fermentation Using Trichoderma Harzianum and Yarrowia Lipolytica for Feed Ingredients”; Waste and Biomass Valorization; Vol.12 (3875-3888) (2021); (IF 2.85)
 • Nguyễn Tiến Cường*, Chu Kỳ Sơn, Lương Hồng Nga, Nguyễn Hải Vân. ”Effect of Pretreatment Methods on Enzymatic Kinetics of Ungelatinized Cassava Flour Hydrolysis”; Catalysts; Vol. 10(7), 760 (2020); (IF 3.52)
 • Vũ Thu Trang*, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Văn Hưng,  Nguyễn Tiến Cường, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Đức, Chu Kỳ Sơn, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thế Hùng. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới sự ổn định của betacyanin trong nước quả Thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus) Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường kỹ thuật. Vol. 140 (2020) ISSN: 2354-1083
 • Vũ Thu Trang*, Nguyễn Hải Vân, Vũ Thị Hạnh Nguyên, Phí Quyết Tiến, Đỗ Thị Yến, Chu Kỳ Sơn. Antimicrobial Interaction Between Endophytic Actinobacteria Associated with Listea Cubeba and Listea Cubeba Essential Oils Against Food Borne Bacteria. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường kỹ thuật. Vol. 141, 118 – 123 (2020) ISSN: 2354-1083
 • Hélène Licandro, Phu Ha Ho, Thi Kim Chi Nguyen, Awanwee Petchkongkaew, Hai Van Nguyen, Son Chu-Ky, Thi Viet Anh Nguyen, Da Lorn, Yves Waché. 2020. How fermentation by lactic acid bacteria can address safety issues in legumes food products? Food Control 110:106957. ISSN: 0956-7135, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.106957
 • Anil Kumar Anal, Giorgia Perpetuini, Awanwee Petchkongkaew, Reasmey Tan, Sylvie Avallone, Rosanna Tofalo, Hai Van Nguyen, Son Chu-Ky, Phu Ha Ho, Thanh Tam Phan, Yves Waché. 2020. Food safety risks in traditional fermented food from South-East Asia. Food Control 109:106922. ISSN: 0956-7135, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.106922
 • Thi Hanh Nguyen Vu, Quang Huy Nguyen, Thi My Linh Dinh, Ngoc Tung Quach, Thi Nhan Khieu, Ha Hoang, Chu-Ky Son, Thu Trang Vu, Hoang Ha Chu, Jusung Lee, Heonjoong Kang, Wen-Jun Li, Quyet-Tien Phi. 2019. Endophytic actinomycetes associated with Cinnamomum cassia Presl in Hoa Binh province, Vietnam: Distribution, antimicrobial activity and, genetic features. J Gen Appl Microbiol. (08/2019) ISSN: 0022-1260, https://doi.org/10.2323/jgam.2019.04.004 (IF: 1.172)
 • Nguyen H.V., Nguyen Q.H., Vu T.H.N., Chu-Ky S., Vu T.T., Hoang H., Quach N.T., Bui T.L., Chu H.H., Khieu T.N., Sarter S., Li W.-J., Phi Q.-T. 2019. Characterization of endophytic Streptomyces griseorubens MPT42 and assessment of antimicrobial synergistic interactions of its extract and essential oil from host plant Litsea cubebaAntibiotics 8(4). pii: E197 ISSN: 2079-6382, doi: 10.3390/antibiotics8040197
 • Ionelia Taranu, Tien-Thanh Nguyen, Kim-Dang Pham, Mihail A. Gras, Gina C. Pistol, Daniela E. Marin, Catalin Rotar, Mihaela Habeanu, Phu-Ha Ho, Thanh-Mai Le, Thi Thu-Hang Bui, Dinh-Vuong Mai, and Son Chu-Ky. 2019. Rice and cassava distillers dried grains in Vietnam: nutritional values and effects of their dietary inclusion on blood chemical parameters and immune responses of growing pigs. Waste and Biomass Valorization 10:3373–3382 ISSN: 1877-2641, https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-018-0341-7
 • Thi Hanh Nguyen Vu, Quang Huy Nguyen, Thi Thu Hang Le, Son Chu-Ky, Quyet Tien Phi. Optimal fermentation conditions for antibiotic production by endophytic Streptomyces cavourensis YBQ59 isolated from Cinnamomum cassia Presl. Vietnam Journal of Science and Technology 57(3B): 144 – 152 (2019) ISSN: 0866-708x
 • Đặng Tiến Thành, Dương Thị Dự, Chu Kỳ Sơn, Vũ Thu Trang. Effect of Factors on the Hydrolysis of Red Rice (Oryza Punctate) by Spezyme Alpha. Journal of Science &Technology Technical Universities 137: 106 – 110 (2019) ISSN: 2354-1083
 • Yves Waché, Thuy-Le Do,Thi-Bao-Hoa Do, Thi-Yen Do, Maxime Haure, Phu-Ha Ho, Anil Kumar Anal, Van-Viet-Man Le, Wen-Jun Li, Hélène Licandro, Da Lorn, Mai-Huong Ly-Chatain, Sokny Ly, Warapa Mahakarnchanakul, Dinh-Vuong Mai, Hasika Mith, Dzung-Hoang Nguyen, Thi-Kim-Chi Nguyen, Thi-Minh-Tu Nguyen, Thi-Thanh-Thuy Nguyen, Viet-Anh Nguyen, Hai-Vu Pham, Tuan-Anh Pham, Thanh-Tam Phan, Reasmey Tan, Tien-Nam Tien, Thierry Tran, Sophal Try, Quyet-Tien Phi, Dominique Valentin, Van-Quoc-Bao Vo, Kitiya Vongkamjan, Duc-Chien Vu, Nguyen-Thanh Vu, Son Chu-Ky. 2018. Prospects for food fermentation in South-East Asia, topics from the Tropical Fermentation and Biotechnology Network at the end of the AsiFood Erasmus+ project. Frontiers in Microbiology, 9:2278.,doi: 10.3389/fmicb.2018.02278
 • Huy Quang Nguyen, Nguyen Thi-Hanh Vu, Ha Hoang Chu, Son Chu-Ky, Ha Hoang, Thanh Trung Tran, Cuong Nguyen, Linh Thi-My Dinh, Hien Thi-Thu Trinh, Tien Quyet Phi. 2018. Draft genome sequence of Streptomyces cavourensis YBQ59, an endophytic producer of Antibiotics Bafilomycin D, Nonactic Acid, Prelactone B, and 5,11-Epoxy-10-Cadinanol, Microbiology Resource Announcements, 7 (11) e01056-18; DOI: 10.1128/MRA.01056-18
 • Hanh-Nguyen Thi Vu, Dat Tien Nguyen, Huy Quang Nguyen, Ha Hoang Chu, Son Chu-Ky, Minh Van Chau, Quyet-Tien Phi. 2018. Antimicrobial and cytotoxic properties of bioactive metabolites produced by Streptomyces cavourensis YBQ59 isolated from Cinnamomum cassia Prels in Yen Bai province of Vietnam. Current Microbiology 75 (10), 1247–1255
 • Zhuo-Li Zhao​, Hong Ming​, Wei-Li Ji​, Thi-Nhan Khieu​, Son Chu-Ky​, Li-Jiao Cheng​,  Xiao-Lin Meng​,  Wen-Jun Li​, Guo-Xing Nie​. 2018. Paenibacillus esterisolvens sp. nov., isolated from soil. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 68 (7):2145-2150
 • Nguyen Hai Van, Meile Jean-Christophe, Lebrun Marc, Caruso Doménico, Son Chu-Ky, Sarter Samira. 2018. Litsea cubeba leaf essential oil from Vietnam: chemical diversity and its impacts on antibacterial activity. Letters in Applied Microbiology. 66, 207-214
 • Nguyen Chinh Nghia, Nguyen Thi Thao, Pham Ngoc Hung, Nguyen Thi Ha, Nguyen Tien Thanh, Tran Thi Lan, Tran Hau Cuong, Quan Le Ha, Le Thanh Mai and Chu Ky Son. 2017. High solid fermentation at pilot scale for potable ethanol production from rice. Vietnam Journal of Science and Technology, 55 (5A), 178-185.
 • Pham Ngoc Lam, Dang Thi Thuy Duong, Vu Thi Hanh Nguyen, Chu Ky Son, Vu Thu Trang, Phi Quyet Tien. 2017. Distribution and antimicrobial activity of endophytic actinomycetes isolated from Litsea cubeba (Lour.) Pers. in northern provinces of Vietnam. Vietnam Journal of Science and Technology, 55 (5A), 160-168.
 • Hai Van Nguyen, Thu Trang Vu, Son Chu-Ky, Samira Sarter. 2017. Interaction effects of Litsea cubeba essential oil and antibiotics on antibacterial activity against pathogenic bacteria in aquaculture. Vietnam Journal of Science and Technology, 55 (5A), 66-73.
 • Nimaichand Salam, Thi-Nhan Khieu, Min-Jiao Liu, Thu-Trang Vu, Son Chu-Ky, Ngoc-Tung Quach, Quyet-Tien Phi, Manikprabhu Narsing Ra, Angelique Fontana, Samira Sarter and Wen-Jun Li. 2017. Endophytic actinobacteria associated with Dracaena cochinchinensis Lour.: Isolation, diversity and their cytotoxic activities. BioMed Research International. Volume 2017, Article ID 1308563, 11 pages, (https://doi.org/10.1155/2017/1308563)
 • Nguyen Hai Van, Vu Thi Hanh Nguyen, Vu Thu Trang, Phi Quyet Tien, Khieu Thi Nhan, Samira Sarter and Chu Ky Son. 2016 Antibacterial activities and interaction effects of Vietnamese Lisea cubeba (Lour.) essential oils and its endophytic actinobacteria. Journal of Science and Technology. 54 (4A) 234-241
 • Chu-Ky Son, Pham Phu Lam, Nguyen Tien Thanh, Tran Thi Lan, Tran Hau Cuong and Le Thanh Mai. 2016. Impacts of liquefaction time and enzymes on ethanol yield of very high gravity process for beverage ethanol production. Journal of Science and Technology. 54 (4A) 242-249
 • Hai Van Nguyen, Domenico Caruso, Marc Lebrun, Ngoc Tuan Nguyen, Thi Trang Trinh, Jean-Christophe Meile, Son Chu-Ky, Samira Sarter. 2016. Antibacterial activity of Litsea cubeba (Lauraceae, May Chang) and its effects on the biological response of common carp Cyprinus carpio challenged with Aeromonas hydrophilaJournal of Applied Microbiology121, 341-351
 • Son Chu-Ky, Thi-Hoan Pham, Kim-Lien T. Bui, Tien-Thanh Nguyen, Kim-Dang Pham, Hoai-Duc T. Nguyen, Hong-Nga Luong, Viet-Phu Tu, Thanh-Hang Nguyen, Phu-Ha Ho and Thanh-Mai Le. 2016. Simultaneous liquefaction, saccharification and fermentation at very high gravity of rice at pilot scale for potable ethanol production and distillers dried grains composition. Food and Bioproducts Processing98, 79-85
 • Từ Việt Phú, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Công Oánh, Chu Kỳ Sơn. 2016. Đánh giá tiềm năng sử dụng phụ phẩm ngành rượu cồn để sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Phát triển1, 36-45.
 • Tu Viet Phu, Nguyen Thi Thao, Chu Ky Son, Luong Hong Nga, Nguyen Thi Hoai Duc, Bennett Ben, Naziri Diego, Tomlins Keith, To Kim Anh, 2016. Potential use of by-products for animal feed from cassava in Vietnam. Tạp chí Khoa học và Phát triển1, 93-100.
 • Do Khac Uan and Chu-Ky Son. 2015. Application of micro-membrane filtration system to separate distiller wet grains from whole stillage of rice-based ethanol distillery at lab scale. Journal of Science and Technology Technical universities109, 140-144.
 • Do Khac Uan and Chu-Ky Son. 2015. Reduction of membrane fouling during separating distiller wet grains from whole stillage of rice-based ethanol distillery. Journal of Science and Technology53(4D) 407-415
 • Florence Husson, Samuel Lubbers, Rémi Saurel, Yves Waché, Phu-Ha Ho, Viet-Phu Tu, Son Chu-Ky. 2015. Fermentation des protéines végétales: atouts organoleptique et nutritionnel. La revue des industries alimentaires et agricoles. Novembre-Decembre 2015 p. 24-26 (www.revue-iaa.fr/revues/a-708/)
 • Yves Waché, Phu Ha Ho, Hanh Phan-Thi, Hélène Simonin, Thi Thuy Le Do, Sophal Try, Da Lorn, Thanh-Mai Le, Viet-Phu Tu, Le-Ha Quan, Thi-Minh-Tu Nguyen, Anil Kumar Anal, Quyet-Tien Phi, Son Chu-Ky. 2015. Explorer la biodiversité pour trouver de nouvelles souches microbiennes pour les innovations de produits alimentaires. La revue des industries alimentaires et agricoles. Novembre-Decembre 2015 p. 27-29 (www.revue-iaa.fr/revues/a-709/)
 • Đỗ Thị Kim Oanh, Phạm Thanh Hải, Chu Kỳ Sơn và Lê Thanh Mai. 2015. Đánh giá khả năng kháng khuẩn của Natri Flosilicat (Na2SiF6) trong công nghệ dịch hóa, đường hóa và lên men đồng thời để sản xuất cồn từ gạo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ53(4A) 153-159
 • Thi-Nhan Khieu, Min-Jiao Liu, Salam Nimaichand, Ngoc-Tung Quach, Son Chu-Ky, Quyet-Tien Phi, Thu-Trang Vu, Tien-Dat Nguyen, Zhi Xiong, Manik Prabhu Deene and Wen-Jun Li. 2015. Characterization and evaluation of antimicrobial and cytotoxic effects of Streptomyces sp. HUST012 isolated from medicinal plant Dracaena cochinchinensis Lour. Frontiers in Microbiology6 (doi:10.3389/fmicb.2015.00574)
 • Raju Rajasabapathy, Chellandi Mohandass, Jung-Hoon Yoon, Syed Gulam Dastager, Qing Liu, Thi-Nhan Khieu, Son Chu-Ky, Wen-Jun Li and Ana Colaco. 2015. Vitellibacter nionensis sp. nov., isolated from a shallow water hydrothermal vent. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology65, 692–697
 • Raju Rajasabapathy, Chellandi Mohandass, Jung-Hoon Yoon, Syed Gulam Dastager, Qing Liu, Thi-Nhan Khieu, Son Chu-Ky, Wen-Jun Li, and Ana Colaco. 2015. Nioella nitratireducens gen. nov., sp. nov., a novel member of the family Rhodobacteraceae isolated from Azorean Island. Antonie van Leeuwenhoek107: 589–595
 • Hua-Qi Pan, Juan Cheng, Dao-Feng Zhang, Su-Ya Yu, Thi-Nhan Khieu, Son Chu-Ky, Zhao Jiang, Jiang-Chun Hu and Wen-Jun Li. 2014. Streptomyces bohaiensis sp. nov., a novel actinomycete isolated from Scomberomorus niphonius in the Bohai Sea. Journal of Antibiotics. 1-7
 • Quach Ngoc Tung, Khieu Thi Nhan, Chu-Ky Son, Vu Thi Hanh Nguyen, Vu Thu Trang, Phi Quyet Tien. 2014. Assessment and screening of antimicrobial activities of endophytic actinomycetes associated with Cinnamomum loureiriJournal of Biotechnology12(2), 365-371
 • Vũ Thu Trang, Chu Kỳ Sơn, Hà Thị Khang. 2014. Ngiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thủy phân ngô ngọt bằng chế phẩm Spezyme Alpha. Tạp chí Khoa học và Công nghệ52 (5C), 292-297
 • Tung Quach Ngoc, Nhan Khieu Thi, Son Chu-Ky, Huyen Pham Thanh, Nguyen Vu Thi Hanh, Phong Trương Quoc, Thanh Nguyen Tien, Trang Vu Thu, Tien Phi Quyet. 2014. Biodiversity of actinomycetes associated with Cinnamomum tree in Hoa Binh province. Journal of Science and Technology52 (5B), 577-582
 • Luong Hong Nga, Phan Thanh Huyen, Nguyen Thi Hoai Duc, Chu Ky Son, Keith Tomlins, To Kim Anh. 2014. Effect of high quality cassava flour of different origin on Vietnam traditional baguette quality. Journal of Science and Technology52(5B), 410-416
 • Zhao Jiang, Dao-Feng Zhang, Thi-Nhan Khieu, Son Chu-Ky, Xiao-Mei Zhang, Juan Cheng, Xin-Peng Tian, Si Zhang, and Wen-Jun Li. 2014. Bacillus tianshenii sp. nov., isolated from a marine sediment sample collected from South China Sea. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology64, 1998-2002
 • Chinh-Nghia Nguyen, Thanh-Mai Le and Son Chu-Ky. 2014. Pilot scale simultaneous saccharification and fermentation at very high gravity of cassava flour for ethanol production. Industrial Crops and Products, 56, 160-165
 • Rajasabapathy Raju, Chellandi Mohandass, Syed Gulam Dastager, Qing Liu, Thi-Nhan Khieu, Son Chu-Ky, Wen-Jun Li, Ana Colaco. 2014. Roseovarius azorensis sp. nov., isolated from seawater at Espalamaca, Azores. Antonie van Leeuwenhoek105(3), 571-578
 • Chu-Ky Son, Bui Thi Khanh, Nguyen Tien Long, and Ho Phu Ha. 2014. Acid adaptation to improve viability and X-prolyl dipeptidyl aminopeptidase activity of the probiotic bacterium Lactobacillus fermentum HA6 exposed to simulated gastrointestinal tract conditions. International Journal of Food Science and Technology 49. 565-570
 • Nguyen Thi Thao, Tu Viet Phu, Chu-Ky Son, Luong Hong Nga, Nguyen Thi Hoai Duc, Ben Bennet, Diego Naziri and To Kim Anh. 2013. Application of value chain analysis in understanding the wastes and losses of cassava in Vietnam. Journal of Science and Technology (Vietnam), 51 (6A). 70-76
 • Chu-Ky Son, Laurent Vaysse, Siriluck Liengprayoon, Klanarong Sriroth and Thanh-Mai Le. 2013. Acid adaptation for improvement of viability of Saccharomyces cerevisiae during freeze drying. International Journal of Food Science and Technology, 48, 1468-1473
 • Cao-Hoang Lan, Chu-Ky Son, Ho Phu Ha, Husson Florence, Le Thanh Binh, Le-Thanh Mai, Nguyen Thi Minh Khanh, Tran Thi Hoai Tram, Tu Viet Phu, Valentin Dominique, Waché Yves. 2013. Tropical traditional fermented food, a field full of promise. Examples from the Tropical Bioresources and Biotechnology programme and other related French-Vietnamese programmes on fermented food. International Journal of Food Science and Technology, 48, 1115-1126