GS. TS. Nguyễn Thị Hiền

Vị trí đảm nhiệm:

  • Giảng viên cao cấp, Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học thực phẩm (1996-1999)

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

  • Đại học: Đại học Bách Khoa Hà Nội (1966)
  • Tiến sỹ: Đại hoc Kỹ thuật hóa Praha, Tiệp Khắc (1977)

Quá trình công tác

  • Thời gian về công tác tại trường: 1966  – 2003
  • Học hàm: Giáo sư (2005)

Danh hiệu đạt được

  • Bằng khen Thủ tướng chính phủ (2001);
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995,1999).