PGS. TS. Hà Văn Thuyết

Vị trí đảm nhiệm:

 • Giảng viên cao cấp
 • Phó trưởng Khoa Công nghệ thực phẩm (1987-1990);
 • Phó chủ nhiệm khoa Hóa thực phẩm (1992-1996);
 • Phó trưởng Khoa Công nghệ hóa học – thực phẩm – sinh học (1996-1999);
 • Phó viện trưởng Viện Công nghệ sinh học – Công nghệ thực phẩm (1999-2003).

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Công nghệ thực phẩm Plodiv, Bungari (1974)
 • Tiến sỹ: Công nghệ thực phẩm Plodiv, Bungari (1979)

Quá trình công tác

 • Thời gian về công tác tại trường: 1979 – 2016
 • Học hàm: Phó Giáo sư (2002)

Danh hiệu đạt được

 • Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Huy chương vì sự nghiệp giáo dục (2005);
 • Huy chương vì sự nghiệp khoa học (2016)