PGS. TS. Lê Thị Cúc

Vị trí đảm nhiệm:

  • Giảng viên cao cấp; Phó trưởng bộ môn Công nghệ Thực phẩm –  Công nghệ Sau thu hoạch

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

  • Đại học: Đại học Bách Khoa Krasnodar, Liên Xô (1970)
  • Tiến sỹ: Đại học Công nghệ thực phẩm Matxcơva, Liên Xô (1984)

Quá trình công tác

  • Thời gian về công tác tại trường: 1970 – 2001
  • Học hàm: PGS (2001)

Danh hiệu đạt được

  • Bằng khen Thủ tướng chính phủ,
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
  • Huy chương vì sự nghiệp giáo dục,
  • Huy chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ.