PGS. TS. NGƯT. Lâm Xuân Thanh

Vị trí đảm nhiệm:

 • Giảng viên cao cấp – Phó viện trưởng Viện Công nghệ sinh học – Công nghệ thực phẩm (1999-2008)

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Công nghệ thịt sữa, Matxcơva, Liên Xô (1978)
 • Thạc sỹ: Đại học Kochi, Nhật Bản (1992)
 • Tiến sỹ: Đại học Bách Khoa Hà Nội (1997

Quá trình công tác

 • Thời gian về công tác tại trường: 1978 – 2017
 • Học hàm: PGS (2003)

Danh hiệu đạt được

 • Nhà giáo ưu tú (2014);
 • Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ (2001);
 • Bằng khen cấp Bộ (2002);
 • Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (2003);
 • Giảng viên giỏi (2006),
 • Bằng khen Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2004),
 • Bằng khen cấp Bộ (2012),
 • Chiến sỹ thi đua cấp Bộ (2013)