PGS. TS. NGƯT. Lê Thanh Mai

Vị trí đảm nhiệm: Giảng viên cao cấp – Trưởng bộ môn Công nghệ các sản phẩm lên men (1999 – 2003)

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

  • Đại học: Đại học Kỹ thuật Lâm nghiệp Leningrat, Liên xô (1978)
  • Thạc sỹ: Đại học quốc gia về sinh học ứng dụng trong dinh dưỡng và thực phẩm – ENSBANA, Pháp (1989)
  • Tiến sỹ: Đại học quốc gia về sinh học ứng dụng trong dinh dưỡng và thực phẩm – ENSBANA, Pháp (1992)

Quá trình công tác

  • Thời gian về công tác tại trường: 1979 – 2017
  • Học hàm: Phó giáo sư (2002)

danh hiệu

  • NGƯT (2012);
  • Chiến sĩ thi đua cấp bộ (2010),
  • Bằng khen cấp Bộ (2002, 2005);
  • Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (2003),
  • Chiến sỹ thi đua cấp Bộ (2010)