PGS. TS. Nguyễn Thanh Hằng

Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hang.nguyenthanh@hust.edu.vn

Giới thiệu

Quá trình đào tạo 

 • 1995: Tiến sĩ, Công nghệ lên men, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam.
 • 1882: Kỹ sư, Công nghệ lên men, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam.

Quá trình công tác

 • 1995 – 2010: Giảng viên, Bộ môn Công nghệ lên men, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,
 • 2010 – nay: Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2008-2010: Trưởng Bộ môn Công nghệ lên men, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 1999-2008: Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ lên men, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2006:  Phó giáo sư
 • 2004-2014: Phó phòng tổ chức cán bộ, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 1983-1995: Nghiên cứu viên, Khoa Công nghiệp thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất cồn từ các loại nguyên liệu khác nhau (nguyên liệu chứa đường, nguyên liệu chứa tinh bột, các loại rong biển, các loại vi tảo.
 • Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất các sản phẩm lên men như: rượu đặc sản, rượu vang, bia…

các môn giảng dạy

 • Kỹ thuật thực phẩm
 •  Công nghệ cồn và rượu cao độ
 •  Công nghệ sản phẩm lên men
 •  Công nghệ sản xuất thực phẩm
 •  Công nghệ đồ uống (chương trình thạc sỹ)
 •  Các giải pháp tiên tiến trong công nghệ thực phẩm (chương trình tiến sĩ)

đỀ TÀI - DỰ ÁN

Chủ nhiệm

 • 2017-2018: Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp protease hoạt lực cao trong quá trình lên men chượp mắm Cát Hải. Đề tài Cấp Trường T2017-PC-007
 • 2012: Tuyển chọn và nghiên cứu điều kiện nuôi tảo tích lũy hàm lượng tinh bột cao làm nguyên liệu cho sản xuất ethanol nhiên liệu, Cấp trường T 2012-CT-3
 • 2009-2010: Nghiên cứu sản xuất cồn từ nguyên liệu sắn lát khô, sắn tươi bằng công nghệ đường hóa và lên men đồng thời, Đề tài thuộc  Chương trình cấp nhà nước  của Bộ Công thương,  DT 05.08/CNSHCB
 • 2006-2008: Nghiên cứu công nghệ sản xuất nước quả lên men có độ cồn thấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2005: Nghiên cứu chọn chủng nấm men có năng lực lên men rượu cao từ các sản phẩm tinh bột, Cấp trường
 • 2003-2004: Nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hiệu suất thu hồi cồn phục vụ xuất khẩu , Đề tài nhánh cấp nhà nước KC06-17CN
 • 2003-2004: Nghiên cứu các yếu tố công nghệ trong sản xuất vang nếp cẩm có sử dụng chế phẩm enzym, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 1999: Nghiên cứu nâng cao chất lượng và hiệu suất thu hồi cồn sản phẩm trong các nhà máy rượu, Cấp trường

Tham gia

 • 2016-2017: Nghiên cứu sử dụng enzym vi sinh vật để nâng cao giá trị protein từ bã đậu nành nhằm ứng dụng trong chế biến thực phẩm. Đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo, B2016-BKA-15
 • 2004-2005: Nghiên cứu đề xuất qui trình công nghệ và thiết bị sản xuất rượu vang và liquer từ mận đỏ Tam hoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2001-2002: Nghiên cứu khảo sát quá trình hình thành hương trong sản xuất nước mắm, Bộ Công nghiệp
 • 2001-2002: Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất rượu vang chất lượng cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công trình khoa học

Sách

 • Nguyễn Đình Thưởng, Nguyễn Thanh Hằng, (2000). Công nghệ sản xuất và kiểm tra cồn etylic, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật
 • Lê Thanh Mai (chủ biên), Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thanh Hằng, Lê Lan Chi, Nguyễn Thị Hiền, (2005). Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men
 • Lê Văn Nhương, Nguyễn Văn Cách (chủ biên), Nguyễn Thanh Hằng, và cộng sự, (2009). Cơ sở công nghệ sinh học

Tạp chí khoa học

 • Luu Anh Van, Nguyen Truong Giang, Nguyen Thanh Hang, Đặng Thị Hường. Lựa chọn nguyên liệu thích hợp để thu nhận gạo lứt nảy mầm cho sản xuất đồ uống dinh dưỡng. Tạp chí Lý, Hóa và Sinh học 2: 147-152 (2020).
 • Luu Anh Van, Nguyen Truong Giang, Nguyen Thanh Hang, Đỗ Tuấn Anh. Nghiên cứu điều kiện thủy phân dịch gạo lứt nảy mầm bằng enzyme nội tại để sản xuất đồ uống độ cồn thấp. Tạp chí Hóa học (Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) 5A (2020).
Công bố khoa học (tất cả)

Sách

 • Nguyễn Đình Thưởng, Nguyễn Thanh Hằng, (2000). Công nghệ sản xuất và kiểm tra cồn etylic, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật
 • Lê Thanh Mai (chủ biên), Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thanh Hằng, Lê Lan Chi, Nguyễn Thị Hiền, (2005). Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men
 • Lê Văn Nhương, Nguyễn Văn Cách (chủ biên), Nguyễn Thanh Hằng, và cộng sự, (2009). Cơ sở công nghệ sinh học

Tạp chí khoa học

 • Luu Anh Van, Nguyen Truong Giang, Nguyen Thanh Hang, Đặng Thị Hường. Lựa chọn nguyên liệu thích hợp để thu nhận gạo lứt nảy mầm cho sản xuất đồ uống dinh dưỡng. Tạp chí Lý, Hóa và Sinh học 2: 147-152 (2020).
 • Luu Anh Van, Nguyen Truong Giang, Nguyen Thanh Hang, Đỗ Tuấn Anh. Nghiên cứu điều kiện thủy phân dịch gạo lứt nảy mầm bằng enzyme nội tại để sản xuất đồ uống độ cồn thấp. Tạp chí Hóa học (Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) 5A (2020).
 • Nguyen Thanh Hang, Nguyen Minh Thu, Nguyen Ngan Ha, Le Thanh Ha. Isolation, Screening and Identification of Protease producing Bacteria from fish sauce. Journal of Science &Technology Technical Universities 134: 64 – 68 (6/2019) ISSN: 2354-1083
 • Vo Thanh Trung, Le Nhu Hau, Nguyen Thanh Hang. Poteniality of Vietnam Green Seaweed for Bioethanol Production. Journal of Science &Technology Technical Universities 134: 52-58 (6/2019) ISSN: 2354-1083
 • Võ Thành Trung, Trần Văn Huynh, Trần Mai Đức, Phạm Đức Thịnh, Phạm Trung Sản, Nguyễn Thanh Hằng. Nghiên cứu kỹ thuật nuôi dưỡng rong Ulva papenfussii. Tạp chí sinh học 41(1): 91 – 99 (2019) ISSN: 0866-7160
 • Luu Anh Van, Nguyen Truong Giang, Nguyen Thanh Hang. The study on the appropriate conditions to obtain germinated brown rice with high biological activities. Vietnam Journal of Science and Technology 57(3B): 116 – 126 (2019) ISSN: 0866-708x
 • Lưu Anh Văn, Nguyễn Thị Yến, Hồ Thị Thúy Anh, Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Trường Giang; Appropriating conditions for acquisition high content  α amylase of germinated brown rice variety Oryza stiva Anh dao; Journal of Vietnamese environment; Volume 9, number 1-5, trang 123-237, 06/2018
 • Võ Thành Trung, Lê Như Hậu, Nguyễn Thanh Hằng; Nghiên cứu điều kiện thủy phân rong lục Chaetomorpha linum bằng axit và ứng dụng trong sản xuất bioethanol; Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật; Số 117, tháng 8/2017, 98-103
 • Phí Thị Thanh Mai, Trần Liên Hà, Nguyễn Thanh Hằng, Trương Thành Luân, 2016. Nghiên cứu điều kiện lên men axit lactic của Lactobacillus Plantarum HC2 và Lactobacillus Fermentum Y6 từ dịch thủy phân rơm rạ. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 291, tr83-89.
 • Võ Thành Trung, Lê Như Hậu, Nguyễn Thanh Hằng, 2016. Nghiên cứu điều kiện thủy phân rong lục chaetomorpha linumbằng enzym và ứng dụng trong sản xuất bioethanol. Tạp chí Sinh học, 38(2), tr 201-206
 • Phí Thị Thanh Mai, Trần Liên Hà, Nguyễn Thanh Hằng, Thạch Thị Quyên, 2016. Tối ưu hóa đến quá trình lên men sinh tổng hợp axit lactic từ cellobiose của chủng Lactobacillus Plantarum HC2, Tạp chí khoa học và công nghệ, số 115 (2016)
 • Son Chu-Ky, Thi-Hoan Pham, Kim-Lien T. Bui , Tien-Thanh Nguyen, Kim-Dang Pham, Hoai-Duc T. Nguyen, Hong-Nga Luong, Viet-Phu Tu, Thanh-Hang Nguyen, Phu-Ha Ho, Thanh-Mai Le , 2016. Simultaneous liquefaction, saccharification and fermentation at very high gravity of rice at pilot scale for potable ethanol production and distillers dried grains composition. Food and bioproducts processing 9 8 ( 2 0 1 6 ) 79–85
 • Phí Thị Thanh Mai, Trần Liên Hà, Nguyễn Thanh Hằng, 2015. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình lên men sinh tổng hợp axit lactic của chủng Lactobacillus Fermentum Y6 từ xylose, Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, số 4B (53) 282-289
 • Võ Thành Trung, Lê Như Hậu, Nguyễn Thanh Hằng, 2015. Selection of some yeast strains for ethanol fermentation from hydrolysate solution of green seaweed chaetomorpha linum. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Tập 53, số 4D,  472-480
 • Phí Thị Thanh Mai, Trần Liên Hà, Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Thị Thùy, 2015. Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng lên men sản xuất axit lactic từ xyloza, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 10 (2015)  91-94
 • Võ Thành Trung, Lê Như Hậu, Nguyễn Thanh Hằng, 2014. Nghiên cứu quá trình chuyển hóa cellulose thành ethanol từ sinh khối rong (Ulva torta) ( (Mert) Reinb. Tạp chí Khoa học và công nghệ, 52(2D), 299-305
 • Nguyễn Minh Thu, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thanh Hằng, 2014. Nghiên cứu quá trình dịch hóa nồng độ chất khô cao trong sản xuất ethanol từ sắn, Tạp chí Khoa học và công nghệ, 52(5C), 253-259
 • Võ Thành Trung, Lê Như Hậu, Nguyễn Thanh Hằng, 2014. Nghiên cứu biến động thành phần hóa học theo chu kỳ sống của một số loài rong Lục Việt Nam ứng dụng trong sản xuất cồn, Tạp chí Khoa học và công nghệ, 52(5B), 597-604
 • Võ Thành Trung, Lê Như Hậu, Nguyễn Thanh Hằng, 2014. Tuyển chọn các loài rong Lục Việt Nam ứng dụng trong sản xuất cồn, Tạp chí Khoa học và công nghệ, 52(5A), 7-13
 • Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thanh Hằng, 2013. Nghiên cứu điều kiện nuôi tảo chlamydomonas reinharditii Utex90 tích luỹ tinh bột cao làm nguyên liệu cho sản xuất etanol nhiên liệu. Tạp chí Hóa học, 51, 608-612
 • Võ Thành Trung, Bùi Minh Lý, Lê Như Hậu, Nguyễn Thanh Hằng, 2013. Reasearch to produce ethanol from seaweed biomass Cladophora sp. Journal of Materrial science and Engineering B3 (10) 670-676
 • Võ Thành Trung, Lê Như Hậu, Nguyễn Thanh Hằng, 2011. Nghiên cứu điều kiện thủy phân rong lông cứng (cladophora socialis Kutzing) ứng dụng trong sản xuất cồn. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 9 (4A),575-580
 • Nguyễn Minh Thu, Phạm Văn Thiêm, Nguyễn Thanh Hằng, 2011. Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất bánh men lá truyền thống ( Phần 2). Tạp chí Khoa học và công nghệ, 49, 291-295
 • Nguyễn Minh Thu, Phạm Văn Thiêm, Nguyễn Thanh Hằng, 2011. Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất bánh men lá truyền thống ( Phần 1). Tạp chí Khoa học và công nghệ, 49, 271-275
 • Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thanh Hằng, 2010. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đường hóa và lên men đồng thời trong sản xuất cồn từ sắn khô. Tạp chí Hóa học, 726-729
 • Nguyễn Thúy Hường, Khuất Thị Thủy, Trần Thúy Anh, Nguyễn Hương Giang, Vũ Nguyên Thành, Nguyễn Thanh Hằng, 2010. Lựa chọn chủng nấm men chịu nhiệt và chịu chất sát trùng ứng dụng trong sản xuất cồn từ bột sắn. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 80, 53-57
 • Nguyễn Minh Thu, Phạm Thu Thủy, Quản lê Hà, Nguyễn Thanh Hằng, 2010. Study on several parameters affecting liquafation process in ethanol production from fresh cassava. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 75, 142-146
 • Nguyễn Minh Thu, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thanh Hằng, 2010. Study on several parameters affecting simultaneous saccharification and fermentation process in ethanol production from fresh cassava. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 78, 7-11.

Hội nghị, hội thảo

 • Võ Thành Trung, Lê Như Hậu, Nguyễn Thanh Hằng, 2016. Nghiên cứu điều nuôi cấy thu nhận enzyme từ vi sinh vật và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến thủy phân rong chaetomorpha linum  bằng enzyme. Kỷ yếu Hội nghị khoa học thanh niên lần thứ 14 Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt nam. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, tr 132-139
 • Phí Thanh Mai, Trần Liên Hà, Nguyễn Thanh Hằng, 2014. Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng lên men axit lactic từ cellobiose. Hội thảo Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ IV (2014), 203-208
 • Võ Thành Trung, Lê Như Hậu, Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Công Mậu, La Thị An 2013. Nghiên cứu quá trình lên men sinh ethanol từ sinh khối rong Chaetomotpha Sp. Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013, 621-625.
 • Võ Thành Trung, Lê Như Hậu, Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Công Mậu, 2013. Khảo sát thành phần hóa học rong Lục Việt Nam cho ứng dụng sản xuất ethanol. Hội nghị hóa học toàn quốc lần thứ 6, 236-240
 • Võ Thành Trung, Lê Như Hậu, Nguyễn Duy Nhứt, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Thanh Hằng, 2011. Xác định hàm lượng protein, lipid, tro và carbonhydrate tổng số từ một số loài rong ở ven biển Việt Nam. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc lần thứ 5,4, 727-732.
 • Nguyen Minh thu, Phạm Van Thiem, Nguyen Thanh Hang, 2011. Technological Aplication in Production of Traditional Vietnamese Alcolhol from Glutionous Rice as Raw Material. World Academy of Science Engineering and Technology, 77, 1161-1165.
 • Nguyễn Minh Thu, Mai Vân Anh, Nguyễn Thanh Hằng, 2010. Optimization of liquefation process by enzyme in ethanol production from dry cassava powder. The 4th South East Technical University Consortium (SEATUC),78-81.
 • Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thanh Hằng, 2009. Study on fermentation condition in production  of low alcohol beverage from Vietnamese mulberry, The 3rd South East Technical University Consortium (SEATUC),152-157.