PGS. TS. Nguyễn Xuân Phương

Vị trí đảm nhiệm:

 • Giảng viên cao cấp – Trưởng bộ môn Công nghệ thực phẩm – Công nghệ Sau thu hoạch (2003-2008);
 • Giám đốc Trung tâm đào tạo và phát triển các sản phẩm thực phẩm (2008-2010).

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Đại học công nghiệp nhẹ Việt Trì (1972)
 • Tiến sỹ: Trường Máy điện Sofia, Bungari (1986)

Quá trình công tác

 • Thời gian về công tác tại trường: 1972 – 2017
 • Học hàm: Phó giáo sư (2006)

Danh hiệu đạt được

 • Bằng khen cấp Bộ (1998);
 • Huy chương vì sự nghiệp khoa học (1998);
 • Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (2002);
 • Bằng khen BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2005);
 • Bằng khen Thủ tướng chính phủ (2005);
 • Bằng khen cấp Bộ (2006);
 • Chiến sỹ thi đua cấp Bộ (2010).