ThS. Nguyễn Thị Hoài Đức

Cán bộ kỹ thuật

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0118

Fax: +84-24 3868 2470

Email: duc.nguyenthihoai@hust.edu.vn

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

  • 2011: Thạc sỹ Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà nội
  • 2005: Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà nội

Quá trình công tác

  • 2006-nay: Cán bộ Phục vụ Giảng dạy bộ môn CN Thực phẩm Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Công nghệ thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch

các môn giảng dạy

đỀ TÀI - DỰ ÁN

Chủ nhiệm

  • 2010: Nghiên cứu tính chất tinh bột dong riềng biến tính trong sản xuất miến tại làng nghề, Đề tài cấp Trường
  • 2012: Nghiên cứu ứng dụng enzym thế hệ mới (cellulase và protease) nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi tinh bột trong quy trình sản xuất tinh bột từ sắn tươi ,Đề tài cấp Trường

Tham gia

  • Nghiên cứu giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch của sắn và khoai mỡ, 2012-2014, GF7
  • Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm giàu đạm từ cá và nghiên cứu ứng dụng FPC sản xuất một số sản phẩm thực phẩm chức năng,2009-2010, Bộ giáo dục và đào tạo, Đã nghiệm thu
  • Nghiên cứu hương thơm từ ngũ cốc và đậu và ứng dụng trong sản xuất bánh từ đậu xanh, 2007-2008, Vlir-Hut, Đã nghiệm thu
  • Nâng cao chất lượng về vệ sinh và an toàn thực phẩm của miến dong sản xuất tại làng nghề Minh Khai và các giải pháp khắc phục. 2009-2010, Bộ giáo dục và đào tạo, Đã nghiệm thu
  • Nghiên cứu đặc tính chức năng của aminoreductone và tối ưu hóa sự tạo thành nó trong phản ứng MaillardNafosted, Chưa nghiệm thu
  • Sản xuất thử nghiệm Surimi và một số sản phẩm từ Surimi, 2012-2013, Bộ công thương, Đã nghiệm thu
  • Hoàn thiện công nghệ sản xuất cồn theo công nghệ Đường hóa, Dịch hóa và Lên men đồng thời ở nhiệt độ thường, 2013-2014, Bộ Giáo dục, Chưa nghiệm thu

Công trình khoa học

Tạp chí khoa học

  • Nguyen Tien Cuong, Fillaudeau Luc, Anne-Archard Dominique, Chu-Ky Son, Luong Hong Nga, Vu Thu Trang, Nguyen Thi Hoai Duc, Nguyen Van Hung. Impact of Particle Size on the Rheological Properties and Amylolysis Kinetics of Ungelatinized Cassava Flour Suspensions; Processes; Vol. 9(6), 989 (2021); (IF 2.753)
  • Vũ Thu Trang*, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Văn Hưng,  Nguyễn Tiến Cường, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Đức, Chu Kỳ Sơn, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thế Hùng. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới sự ổn định của betacyanin trong nước quả Thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus) Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường kỹ thuật. Vol. 140 (2020) ISSN: 2354-1083
  • Nguyen Tien Cuong, Nguyen Van Gioi, Nguyen Thi Hoai DucLuong Hong Nga; “Yogurt-like product from fermented maize”: Quality improvement; Journal of Science & Technology Technical Universities; Vol. 126, p. 44-48; 6/2018.
  • Nguyen Thi Thao, Tu Viet Phu, Chu-Ky Son, Luong Hong Nga, Nguyen Thi Hoai Duc, Ben Bennet, Diego Naziri and To Kim Anh. (2013). Application of value chain analysis in understanding the wastes and losses of cassava in Vietnam. Journal of Science and Technology (Vietnam) 51 (6A). 70-76

Hội nghị, hội thảo

  • Nguyen Thi Hoai Duc, Lam Xuan Thanh, Pham Minh Duc, Luong Hong Nga. Ảnh hưởng của quá trình rửa tinh chế đến độ axit và dư lượng Mangan trong tinh bột dong riềng đã được tẩy trắng. Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ điện và nông nghiệp, 2010, Hà nội, Việt nam
  • Luong Hong Nga, Ihsan Mabood Qazi, Nguyen Thi Hoai Duc, Lam Xuan Thanh, Le Thanh Mai, Sudip Kumar Rakshit. Effect of bleaching agents on edible canna starch noodle qualities at small-scale processing in Vietnam. Proceedings of “Starch Update 2011”-the 6th international conference on starch technology- Bangkok- Thailand, 13-14th  February, 2012, pp378-385.
  • Luong Hong Nga, Phan Thanh Huyen, Vu Van Du, Nguyen Thi Hoai Duc, Tu Viet Phu, Chu-Ky Son and To Kim Anh. (2013). Effects of processing methods on High Quality Cassava Flour properties and Vietnamese traditional bread quality. The 7th International Conference on Starch Technology, November 21-22, 2013, Bangkok, Thailand, p.271-277
  • Chu Ky Son, Tu Viet Phu, Nguyen Thi Thao, Luong Hong Nga, Nguyen Thi Hoai Duc, Diego Naziri, Ben Bennet, Keith Tomlins and To Kim Anh. (2013). New approaches for added value of cassava in Vietnam. The 2nd Starch World 2013, January 21-23, 2013, Ho Chi Minh city, Vietnam (oral presentation)
  • Phan Thanh Tam, Nguyen Thi Hoai Duc; Study on selection of suitable technology parameters of fermentation and drying, ripening for producing dry fermented sausages with different diameters in Vietnam; Proceedings of the 15th Asean conference on Food Science and technology, Ho Chi Minh City, 14-17 November 2017, Volume 1, p.423-428
Công bố khoa học (tất cả)

Tạp chí khoa học

  • Vũ Thu Trang*, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Văn Hưng,  Nguyễn Tiến Cường, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Đức, Chu Kỳ Sơn, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thế Hùng. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới sự ổn định của betacyanin trong nước quả Thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus) Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường kỹ thuật. Vol. 140 (2020) ISSN: 2354-1083
  • Nguyen Tien Cuong, Nguyen Van Gioi, Nguyen Thi Hoai DucLuong Hong Nga; “Yogurt-like product from fermented maize”: Quality improvement; Journal of Science & Technology Technical Universities; Vol. 126, p. 44-48; 6/2018.
  • Nguyen Thi Thao, Tu Viet Phu, Chu-Ky Son, Luong Hong Nga, Nguyen Thi Hoai Duc, Ben Bennet, Diego Naziri and To Kim Anh. (2013). Application of value chain analysis in understanding the wastes and losses of cassava in Vietnam. Journal of Science and Technology (Vietnam) 51 (6A). 70-76

Hội nghị, hội thảo

  • Nguyen Thi Hoai Duc, Lam Xuan Thanh, Pham Minh Duc, Luong Hong Nga. Ảnh hưởng của quá trình rửa tinh chế đến độ axit và dư lượng Mangan trong tinh bột dong riềng đã được tẩy trắng. Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ điện và nông nghiệp, 2010, Hà nội, Việt nam
  • Luong Hong Nga, Ihsan Mabood Qazi, Nguyen Thi Hoai Duc, Lam Xuan Thanh, Le Thanh Mai, Sudip Kumar Rakshit. Effect of bleaching agents on edible canna starch noodle qualities at small-scale processing in Vietnam. Proceedings of “Starch Update 2011”-the 6th international conference on starch technology- Bangkok- Thailand, 13-14th  February, 2012, pp378-385.
  • Luong Hong Nga, Phan Thanh Huyen, Vu Van Du, Nguyen Thi Hoai Duc, Tu Viet Phu, Chu-Ky Son and To Kim Anh. (2013). Effects of processing methods on High Quality Cassava Flour properties and Vietnamese traditional bread quality. The 7th International Conference on Starch Technology, November 21-22, 2013, Bangkok, Thailand, p.271-277
  • Chu Ky Son, Tu Viet Phu, Nguyen Thi Thao, Luong Hong Nga, Nguyen Thi Hoai Duc, Diego Naziri, Ben Bennet, Keith Tomlins and To Kim Anh. (2013). New approaches for added value of cassava in Vietnam. The 2nd Starch World 2013, January 21-23, 2013, Ho Chi Minh city, Vietnam (oral presentation)
  • Phan Thanh Tam, Nguyen Thi Hoai Duc; Study on selection of suitable technology parameters of fermentation and drying, ripening for producing dry fermented sausages with different diameters in Vietnam; Proceedings of the 15th Asean conference on Food Science and technology, Ho Chi Minh City, 14-17 November 2017, Volume 1, p.423-428