TS. Nguyễn Thị Hạnh

Giảng viên chính

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hanh.nguyenthi@hust.edu.vn

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

 • 2018: Tiến sĩ, Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 2009: Thạc sĩ, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 2007: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

Quá trình công tác

 • 2007-nay: Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 7/2013-8/2013: Nghiên cứu viên, Đại học Minho, Bồ Đào Nha

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nghiên cứu bảo quản một số loại quả tươi sau thu hái
 • Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất nước quả
 • Bảo quản lạnh và lạnh đông thực phẩm

các môn giảng dạy

 • Công nghệ rau quả
 • Công nghệ lạnh thực phẩm
 • Kĩ thuật thực phẩm đại cương
 • Bảo quản thực phẩm

đỀ TÀI - DỰ ÁN

Chủ nhiệm

 • 2014: Nghiên cứu bảo quản quả vải tươi bằng hóa chất và axit hữu cơ, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2015: Phân lập và sơ bộ định tên hệ vi sinh vật gây thối hỏng nho Ninh Thuận, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2016: Nghiên cứu khả năng tiền xử lý nho Ninh Thuận bằng axit hữu cơ ứng dụng trong công nghệ bảo quản bằng kỹ thuật kiểm soát thành phần khí quyển Controlled Atmosphere (CA), Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tham gia

 • 2012-2013: Nghiên cứu và phát triển quy trình sản xuất vải sấy và nước quả vải chất lượng cao, Trường ĐH Bách Khoa HN
 • 2009-2010: Xác định các thông số kỹ thuật và xây dựng quy trình công nghệ bảo quản quả bằng màng Chitosan, Bộ giáo dục và đào tạo

Công trình khoa học

Sách, Chương sách

 • Pham Anh Tuan, Vu Thi Nga, Nguyen Thi Minh Nguyet, Nguyen Manh Hieu, Nguyen Thi Hanh. Subchapter 12.1.2.2.2: Preservative Technology for Some Vietnamese Fruits and Vegetables by Using Controlled Atmosphere (CA) and Modified Atmosphere Packaging (MAP). Gases in Agro-food Processes. pp: 608-615, ISBN: 9780128124659
 • Hà Văn Thuyết, Cao Hoàng Lan, Nguyễn Thị Hạnh, 2013. Công nghệ rau quả, Nhà xuất bản ĐH Bách Khoa HN

Tạp chí khoa học

 • Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Hưng. Ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến chất lượng và thời gian bảo quản quả cam Hà Giang. Tạp chí Công thương. Vol. 41, 16-19 (2020) ISSN 0866-7756
 • Nguyễn Thị Hạnh*, Đinh Lê Khanh, Nguyễn Văn Hưng. Ảnh hưởng của chế độ chần đến hoạt độ của enzyme gây biến mầu trong quả nhãn lồng Hưng Yên. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. Vol. 14, 137 – 142 (2020) ISSN: 1859 – 4581
 • Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Tiến Cường, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Đức, Chu Kỳ Sơn, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thế Hùng. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới sự ổn định của betacyanin trong nước quả Thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus) Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 140 (2020)
 • Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Hưng. Ảnh hưởng của khí ethylene ngoại sinh trong quá trình dấm chín đến chất lượng quả hồng Thạch Thất. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 137 (2019) 094-099
  Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Nga. Ảnh hưởng của thời gian xử lý axit xitric tiền bảo quản  đến một số đặc tính lý hóa của quả hồng Thạch Thất. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn 13: 62 – 69 (2019) ISSN: 1859-4581
 • Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Nga. Nghiên cứu chế độ bao gói, bảo quản quả hồng Thạch Thất sau thu hoạch. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn 9: 87-95 (2019) ISSN: 1859-4581

Hội nghị, hội thảo

 • Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Mạnh Hiểu, Phạm Thị Thanh Tĩnh, Vũ Thị Nga, Nguyễn Thị  Hạnh (2018)Kết quả nghiên cứu phát triển kỹ thuật CA (Controlled Atmosphere) và MAP(Modified Atmosphere packaging) ứng dụng trong bảo quản rau quả tươi. Hội nghị khoa học và công nghệ chuyên ngành Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Nhà xuất bản thanh niên. pp.200-207
 • Nguyễn Thị Hạnh, Hồ Phú Hà, Mẫn Thị Phương Anh, Nguyễn Xuân Phương, Phạm Anh Tuấn. Potential use of organic acids for inhibition of fungi isolated from Ninh Thuan grape. Hội thảo kỹ thuật công nghệ hóa học và môi trường hướng tới phát triển bền vững. NXB Bách Khoa Hà Nội, 11-2015.
Công bố khoa học (tất cả)

Sách, Chương sách

 • Pham Anh Tuan, Vu Thi Nga, Nguyen Thi Minh Nguyet, Nguyen Manh Hieu, Nguyen Thi Hanh. Subchapter 12.1.2.2.2: Preservative Technology for Some Vietnamese Fruits and Vegetables by Using Controlled Atmosphere (CA) and Modified Atmosphere Packaging (MAP). Gases in Agro-food Processes. pp: 608-615, ISBN: 9780128124659
 • Hà Văn Thuyết, Cao Hoàng Lan, Nguyễn Thị Hạnh, 2013. Công nghệ rau quả, Nhà xuất bản ĐH Bách Khoa HN

Tạp chí khoa học

 • Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Hưng. Ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến chất lượng và thời gian bảo quản quả cam Hà Giang. Tạp chí Công thương. Vol. 41, 16-19 (2020) ISSN 0866-7756
 • Nguyễn Thị Hạnh*, Đinh Lê Khanh, Nguyễn Văn Hưng. Ảnh hưởng của chế độ chần đến hoạt độ của enzyme gây biến mầu trong quả nhãn lồng Hưng Yên. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. Vol. 14, 137 – 142 (2020) ISSN: 1859 – 4581
 • Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Tiến Cường, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Đức, Chu Kỳ Sơn, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thế Hùng. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới sự ổn định của betacyanin trong nước quả Thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus) Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 140 (2020)
 • Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Hưng. Ảnh hưởng của khí ethylene ngoại sinh trong quá trình dấm chín đến chất lượng quả hồng Thạch Thất. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 137 (2019) 094-099
  Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Nga. Ảnh hưởng của thời gian xử lý axit xitric tiền bảo quản  đến một số đặc tính lý hóa của quả hồng Thạch Thất. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn 13: 62 – 69 (2019) ISSN: 1859-4581
 • Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Nga. Nghiên cứu chế độ bao gói, bảo quản quả hồng Thạch Thất sau thu hoạch. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn 9: 87-95 (2019) ISSN: 1859-4581
 • Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến chất lượng và thời gian bảo quản quả hồng Thạch Thất. Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam 16: 998 – 1004 (2019) ISSN: 1859 – 0004
 • Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Nga. Ảnh hưởng của độ chín thu hái đến một số đặc tính lý hóa của quả hồng Thạch Thất. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn 5: 35 – 41 (2019) ISSN: 1859-4581
 • Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Phương; “Ảnh hưởng của nồng độ khí CO2 đến tỷ lệ rụng quả trong quá trình bảo quản quả nho xanh Ninh Thuận (NH 01- 48) bằng phương pháp điều chỉnh khí (Controlled Atmosphere – CA)”; Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn; số 3+4, trang 145-149; 2/2018.
 • Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Anh Tuấn, Hồ Phú Hà, Nguyễn Xuân Phương (2017) Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng của môi trường điều chỉnh khí (Controlled Atmosphere – CA) đến chất lượng quả nho xanh Ninh Thuận (NH 01- 48) trong quá trình bảo quản. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 13/2017, pp.56-64
 • Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Anh Tuấn, Hồ Phú Hà, Nguyễn Xuân Phương (2017) Tối ưu hóa một số thông số công nghệ bảo quản quả nho xanh Ninh Thuận (NH01-48) bằng phương pháp điều chỉnh khí quyển (Controlled Atmosphre – CA. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 16/2017, pp.53-59
 • Nguyễn Thị Hạnh, Hồ Phú Hà, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Phương (2017) Application of lactic acid in preservation of Ninh Thuan green grapes NH01-48. Vietnam Journal of Science and Technology, Vol.55, No.5A, October 2017, pp.116-124
 • Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Phương (2017) Ảnh hưởng của nồng độ khí COđến tỷ lệ rụng quả trong quá trình bảo quản quả nho xanh Ninh Thuận (NH 01- 48) bằng phương pháp điều chỉnh khí (Controlled Atmosphere – CA). Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 3+4/2018, pp.145-149
 • Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Xuân Phương (2016) Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất nước quả vải chất lượng cao. Tạp chí tài nguyên và môi trường, số 11(241), 6/2016, pp.30-32
 • Phạm Anh Tuấn, Nguyen Thi Hạnh, Tống Thị Quỳnh Anh. 2013. Tối ưu hóa một số thông số công nghệ để bảo quản quả xoài Cát Hòa Lộc bằng phương pháp kiểm soát khí quyển, Tạp chí khoa học và công nghệ, số 51 (6A).

Hội nghị, hội thảo

 • Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Mạnh Hiểu, Phạm Thị Thanh Tĩnh, Vũ Thị Nga, Nguyễn Thị  Hạnh (2018)Kết quả nghiên cứu phát triển kỹ thuật CA (Controlled Atmosphere) và MAP(Modified Atmosphere packaging) ứng dụng trong bảo quản rau quả tươi. Hội nghị khoa học và công nghệ chuyên ngành Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Nhà xuất bản thanh niên. pp.200-207
 • Nguyễn Thị Hạnh, Hồ Phú Hà, Mẫn Thị Phương Anh, Nguyễn Xuân Phương, Phạm Anh Tuấn. Potential use of organic acids for inhibition of fungi isolated from Ninh Thuan grape. Hội thảo kỹ thuật công nghệ hóa học và môi trường hướng tới phát triển bền vững. NXB Bách Khoa Hà Nội, 11-2015.