AFOTECH hỗ trợ 100 thùng phở đến sinh viên của Viện

AFOTECH hỗ trợ 100 thùng phở đến sinh viên của Viện

Hưởng ứng chủ trương của Lãnh đạo Nhà trường và Lời kêu gọi của TS Nguyễn Quân – Chủ tịch Mạng lưới Cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, đông đảo cựu sinh viên, cựu học viên của Nhà trường trong đó có các cựu sinh viên của Viện CNSH & CNTP đã chung tay, góp sức hỗ trợ cho thế hệ sinh viên hiện nay vượt qua khó khăn của đại dịch.
Nhân buổi Lễ tốt nghiệp trực tuyến 2021 – Virtual Graduation Ceremony 2021, ông Lê Hoàng Minh, Phó Tổng GĐ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thực Phẩm Châu Á (AFOTECH) đã ủng hộ 100 thùng mỳ gửi đến các em sinh viên của Viện đang gặp khó khăn do COVID 19. Ngày 18/09.2021, đại diện Viện CNSH&CNTP đã chuyển toàn bộ 100 thùng mỳ đến tay các em sinh viên đang gặp khó khăn do giãn cách tại Hà Nội. Lãnh đạo Viện CNSH&CNTP vô cùng cảm ơn Công ty AFOTECH nói riêng và sự quan tâm hỗ trợ của các Cựu sinh viên và Doanh nghiệp trong thời gian vừa qua.

 Ông Lê Hoàng Minh, Phó Tổng GĐ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thực Phẩm Châu Á (AFOTECH) ủng hộ sinh viện Viện CNSH&CNTP 100 thùng phở
Thái Khánh Linh