Chương trình hội nghị NCKH sinh viên lần thứ 33 – năm 2016

Chương trình hội nghị NCKH sinh viên lần thứ 33 – năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH LẦN THỨ 33 – NĂM 2016
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
(Thứ Sáu ngày 27/05/2016)
 Thời gian Hoạt động
8h30-8h45 Khai mạc Hội nghị NCKH sinh viên cấp Viện lần thứ 33
Địa điểm: Phòng Hội thảo 702, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
–       Phát biểu khai mạc hội nghị của lãnh đạo Viện
–       Phát biểu của lãnh đạo Phòng KHCN, Trường ĐHBKHN
8h45-11h55 Báo cáo tại các Hội đồng
1.  Phân ban Công nghệ thực phẩm
Địa điểm: 201A-C4, Đại học Bách Khoa Hà Nội
2.  Phân ban Công nghệ Sinh học
Địa điểm: Phòng Hội thảo 702, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội
11h55-13h30 Nghỉ trưa
13h30-16h00 Hội nghị các phân ban (tiếp tục)
1.  Phân ban Công nghệ thực phẩm
Địa điểm: Phòng hội thảo 923, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội
2.  Phân ban Công nghệ Sinh học
Địa điểm: Phòng Hội thảo 702, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội
1600h -17h00 Trao giải và bế mạc
Địa điểm: Phòng hội thảo 923, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội
– Báo cáo tổng kết của hai hội đồng:

  1. Phân ban Công nghệ Thực phẩm
  2. Phân ban Công nghệ Sinh học

– Phát biểu của chủ tịch các hội đồng
– Trao giải
– Phát biểu bế mạc Hội nghị của Lãnh đạo Viện CNSH và CNTP

Trân trọng kính mời các thầy cô, các bạn sinh viên đến dự.