Chương trình hội nghị SVNCKH cấp viện lần thứ 28

Chương trình hội nghị SVNCKH cấp viện lần thứ 28

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NCKH SINH VIÊN LẦN THỨ 28
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Thời gian: Thứ 6 ngày 20 tháng 5 năm 2011

 

Thời gian Hoạt động
8h30-8h45 Khai mạc Hội nghị NCKH sinh viên cấp Viện lần thứ 28
Địa điểm: Phòng Hội thảo C10, Đại học Bách Khoa Hà Nội
Phát biểu khai mạc hội nghị của lãnh đạo Viện
Phát biểu của đại diện Phòng KHCN, Trường ĐHBKHN
8h45-12h00 Báo cáo tại các Hội đồng
Phân ban Kỹ thuật sinh học
Địa điểm: 202-C4, Đại học Bách Khoa Hà Nội
Phân ban Kỹ thuật thực phẩm
Địa điểm: Phòng Hội thảo C10, Đại học Bách Khoa Hà Nội
12h00-13h30 Nghỉ trưa
13h30-16h15 Hội nghị các phân ban (tiếp tục)
16h30-17h00 Trao giải và bế mạc
Địa điểm: Phòng Hội thảo C10, Đại học Bách Khoa Hà Nội
– Báo cáo tổng kết của hai hội đồng:
Phân ban Kỹ thuật sinh học
Phân ban Kỹ thuật thực phẩm
– Phát biểu của các nhà tài trợ
– Phát biểu bế mạc hội nghị của Viện trưởng Viện CNSH-CNTP

 

Viện CN Sinh học – CN Thực phẩm