Đăng tin (miễn phí)

Đăng tin (miễn phí)

Tại sbft.hust.edu.vn, chúng tôi đăng tải hoàn toàn miễn phí thông tin tuyển dụng và thực tập dành cho sinh viên. Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ tìm kiếm thông tin tuyển dụng, thực tập, các sự kiện liên quan tới sinh viên một cách nhanh nhất và đơn giản nhất. Các thông tin tuyển dụng, thực tập gửi về sẽ được chúng tôi đăng tải trên trang web sau khi xét duyệt hoàn tất.

Liên hệ đăng tin:

TS. Lê Tuân

email: tuan.le1@hust.edu.vn