Danh sách SV báo cáo tại hội nghị NCKHSV lần thứ 34 – năm 2017

Danh sách SV báo cáo tại hội nghị NCKHSV lần thứ 34 – năm 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN BÁO CÁO CẤP VIỆN
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 34
Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm (24/05/2017)

PHÂN BAN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa điểm: Phòng Hội thảo 902, Thư viện Tạ Quang Bửu
Đại học Bách Khoa Hà Nội

TT Họ và tên sinh viên Lớp Tên đề tài Mã s Thời gian
1 Nguyễn Quế Hoa KTSH-K58 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KIT ENZYM PHÁT HIỆN CÁC ĐỘC TỐ LÂN HỮU CƠ VÀ CARBAMATE TỒN DƯ TRONG CHÈ NGUYÊN LIỆU SH-TP.01 8h45-9h10
2 Vũ Thị Hoa KTSH-K58 NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH CỐ ĐỊNH VI SINH VẬT LÊN GIÁ THỂ PVA DẠNG HẠT NHẰM TẠO BÙN HẠT YẾM KHÍ CỦA HỆ THỐNG UASB SH-TP.02 9h10-9h35
3 Trần Thị Thu Hoài KTSH-K58 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC TỪ SỮA MẸ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG SH-TP.03 9h35-10h00
Nghỉ giải lao (10h00-10h15)
4 Dương Thị Hường KTSH K57 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HẠT NANO SẮT Ô-XÍT LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÂY TRỒNG TRÊN MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY IN VITRO VÀ IN VIVO TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM SH-TP.04 10h15-10h40
5 Nguyễn Văn Minh KTSH K57 NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG NẤM ĐẦU KHỈ (H. ERINACEUS) TRÊN Bà DONG RIỀNG SH-TP.05 10h40-11h05
Nghỉ trưa (11h30-13h30)
6 Phan Thị Thu Nga
Hoàng Trung Doãn
KTSH-K57
KTSH-K56
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG VI SINH VẬT PHÂN GIẢI XENLULOZƠ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GIẤY SH-TP.06 13h30-13h55
7 Tạ Văn Sơn
Ngô Thu Hằng
KTSH-K58
KTSH-K58
XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TẢI LƯỢNG VI RÚT VIÊM GAN B DỰA TRÊN KỸ THUẬT REAL-TIME PCR SH-TP.07 13h55-14h20
8 Dương Ngọc Sơn KTSH-K57 TUYỂN CHỌN VÀ XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CỦA POLYSACCHARIDE NGOẠI BÀO (Exopolysaccharide, EPS) CỦA Lactobacillus SH-TP.08 14h20-14h45
9 Hoàng Thu Thảo KTSH-K58 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN THỦY PHÂN CELLULOSE TỪ RUỘT MỐI SH-TP.09 14h45-15h10

PHÂN BAN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Địa điểm: Phòng Hội thảo 303, Thư viện Tạ Quang Bửu
Đại học Bách Khoa Hà Nội

TT Họ và tên sinh viên Lớp Tên đề tài Mã s Thời gian
1 Nguyễn Thế Anh CNTP-K57 SO SÁNH THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM SỮA ĐẬU NÀNH SẢN XUẤT THỦ CÔNG VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP SH-TP.28 8h45-9h10
2 Nguyễn Phúc Bình
Đinh Thị Mai
Nguyễn Thị Trang
KTTP-K59
CNTP-K59
KTTP-K59
TỐI ƯU QUY TRÌNH  SẢN XUẤT GIÁ ĐỖ VÀ BƯỚC ĐẦU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY LÀM GIÁ ĐỖ TỰ ĐỘNG SH-TP.29 9h10-9h35
3 Dương Thị Dự KTTP- K57 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN DỊCH GẠO LỨT ĐỎ BẰNG CHẾ PHẨM SPEZYME ALPHA SH-TP.30 9h35-10h00
Nghỉ giải lao (10h00-10h15)
4 Nguyễn Thị Hợp
Phạm Xuân Việt
Nguyễn T. Quỳnh Trang
Hoàng Tuấn Minh
KTTP-K57
KTTP-K59
CNTP-K58
KTTP-K58
TRÍCH LY DẦU GẤC TRỰC TIẾP TỪ MÀNG GẤC TƯƠI SH-TP.31 10h15-10h40
5 Nguyễn Bích Ngọc KTTP-K57 XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BISPHENOL A TRONG NƯỚC KHOÁNG ĐÓNG CHAI BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ 2 LẦN (LC/MS/MS) SH-TP.32 10h40-11h05
Nghỉ trưa (11h30-13h30)
6 Lê Bá Thắng KTTP-K57 XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CLENBUTEROL VÀ SALBUTAMOL TRONG THỊT BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ 2 LẦN (LC/MS/MS) SH-TP.33 13h30-13h55
7 Vũ Thị Thọ
Trần Hồng Anh
KTTP-K57
KTTP-K57
NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC HOẠT HÓA ĐIỆN HÓA TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MALT LÚA MÌ ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT SH-TP.34 13h55-14h20
8 Bùi Thị Tuyết CNTP-K58 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHILE CÁ RÔ PHI SẤY HUN KHÓI SH-TP.35 14h20-14h45
9 Nguyễn Thị Hoàng Yến KTTP-K57 NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TRONG QUÁ TRÌNH THU NHẬN TINH CHẤT KHÔ VỪNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN BỞI VI KHUẨN LACTIC SH-TP.36 14h45-15h10
 Viện CNSH & CNTP