Mời tài trợ HN SVNCKH lần thứ 28

Mời tài trợ HN SVNCKH lần thứ 28

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 28
 VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
 20/05/2011

 
–    Doanh nghiệp cùng tham gia ủng hộ và khuyến khích phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học;
–    Cơ hội phát hiện và tuyển dụng được những sinh viên giỏi ngành công nghệ sinh học và thực phẩm.

Xem thêm: Chương trình Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Viện lần thứ 28

Liên hệ ngay:
Cao Thị Thanh Bình
Viện CN sinh học – CN thực phẩm
ĐT/Fax: +84-4 3869 2515
DĐ: 0904648028
Email: binhct-ibft@mail.hut.edu.vn

GÓI TÀI TRỢ PLATINUM 10.000.000 VNĐ
      Giới thiệu về công ty 5-10 phút vào lễ tổng kết hội nghị ngày 20/05/2011
–      Tham gia trao giải cho sinh viên đạt giải tại hội nghị ngày 20/05/2011
–      Được phát tờ giới thiệu về công ty cho sinh viên tham gia hội nghị
–      Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và web của Viện
GÓI TÀI TRỢ VÀNG         8.000.000 VNĐ
–      Tham gia trao giải cho sinh viên đạt giải tại hội nghị ngày 20/05/2011
–      Được phát tờ giới thiệu về công ty cho sinh viên tham gia hội nghị
–      Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và web của Viện
GÓI TÀI TRỢ BẠC 6.000.000 VNĐ
–      Được phát tờ giới thiệu về công ty cho sinh viên tham gia hội nghị
–      Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và web của Viện
GÓI TÀI TRỢ ĐỒNG         4.000.000 VNĐ
–      Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và web của Viện