Thành lập ban liên lạc Cựu Sinh Viên

Thành lập ban liên lạc Cựu Sinh Viên

Nhằm thiết lập cầu nối chính thức để tăng cường sự hỗ trợ giữa các thế hệ kỹ sư và sinh viên của viên CNSH-CNTP, ngày 4-10-2011 viện đã tổ chức cuộc họp với các đại diện cựu sinh viên một số khóa để xin ý kiến về việc thành lập Hội cựu sinh viên Viện. Ban Vận động thành lập Hội cựu sinh viên Viện CNSH-CNTP sẽ do GS. TS. Hoàng Đình Hòa đứng đầu.

Mọi thông tin xin liên lạc với theo địa chỉ:

Trường Đại Học Bách Khoa Hà nội
Ban liên lạc lâm thời Hội Cựu sinh viên viện CNSH-CNTP

Văn Phòng Viện CNSH-CNTP
Phòng 202 nhà C4
Điện thoại/ Fax: (+84) 4 3 868 2470
E-mail: biofotech@mail.hut.edu.vn
Xem chi tiết tại