Thông báo kế hoạch học tập, bảo vệ tốt nghiệp kỳ 2020.2 (cập nhật 07/6/2021)

Thông báo kế hoạch học tập, bảo vệ tốt nghiệp kỳ 2020.2 (cập nhật 07/6/2021)

Nhà trường trân trọng gửi đến các em những thông tin quan trọng nhất về công tác đào tạo và kế hoạch học tập trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và nguy cơ lây nhiễm cao như sau:

1) Tiếp tục triển khai hình thức dạy-học trực tuyến (online) đối với toàn bộ các lớp học phần lý thuyết/bài tập của các khóa từ K64 về trước đến hết ngày 19/6/2021 và đến hết ngày 03/7/2021 đối với K65 (chi tiết xin xem tại mục 5).

2) Chưa triển khai dạy-học thí nghiệm, thực hành, GDTC, GDQP-AN cho đến hết ngày 20/6/2021.

3) Đối với các sinh viên đang thực hiện đồ án/khóa luận tốt nghiệp (viết tắt: ĐA/KLTN) kỳ 2020.2, Nhà trường đang nỗ lực triển khai các giải pháp để giúp các em có thể nhận văn bằng tốt nghiệp theo đúng kế hoạch năm học, gồm một số điểm sau đây:

3.1. Sinh viên đã đạt chuẩn ngoại ngữ tại thời điểm nhận đề tài tốt nghiệp sẽ được công nhận đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra để xét tốt nghiệp; sinh viên chưa đạt chuẩn ngoại ngữ (do các đợt thi tiếng Anh nội bộ bị hủy) sẽ được ưu tiên sắp xếp lịch để dự thi tiếng Anh trong thời gian sớm nhất.

3.2. Đối với sinh viên thuộc một hoặc các trường hợp còn lại sau đây thì khi đạt đủ điều kiện sẽ được đăng ký xét tốt nghiệp trong đợt bổ sung:

+ Sinh viên đang học các học phần còn thiếu và chưa thể tổ chức thi kết thúc học phần;

+ Sinh viên chưa hoàn thành nội dung thực hành/thí nghiệm theo yêu cầu của ĐA/KLTN;

+ Sinh viên vẫn chưa đạt chuẩn ngoại ngữ.

Với các trường hợp này, Nhà trường sẽ tăng cường tiến độ xét tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp trong thời gian sớm nhất.

3.3. Kế hoạch bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp:

a. Tùy theo tình hình, hội đồng chấm ĐA/KLTN có thể triển khai theo hình thức họp trực tiếp hoặc online (theo nguyện vọng của sinh viên) trong tháng 7/2021.

b. Sinh viên đã hoàn thành ĐA/KLTN và đạt chuẩn ngoại ngữ: được bảo vệ tốt nghiệp trong thời gian từ 05/7 đến 18/7/2021, được xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đúng kế hoạch năm học đợt 2020.2B.

c. Sinh viên đã hoàn thành ĐA/KLTN nhưng chưa đạt chuẩn ngoại ngữ: nếu có nguyện vọng sẽ đăng ký dự thi tiếng Anh theo thông báo trên cổng Thông tin sinh viên từ ngày 15/6/2021 và đợt thi dự kiến tổ chức từ cuối tháng 6. Những sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh ở kỳ thi này sẽ bảo vệ vào đợt từ 26/7 đến 01/8/2021, được xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đúng kế hoạch năm học đợt 2020.2B.

d. Sinh viên chưa hoàn thành ĐA/KLTN do còn thiếu nội dung thực hành/thí nghiệm sẽ được tạo điều kiện thực hiện trong thời gian sớm nhất để có thể bảo vệ tốt nghiệp vào đợt từ 26/7 đến 01/8/2021.

e. Các trường hợp còn lại sẽ bảo vệ tốt nghiệp và được xét công nhận tốt nghiệp theo lịch của học kỳ hè 2020.3 nếu đáp ứng đủ điều kiện.

4) Do các yêu cầu chặt chẽ về tính khách quan, chính xác, công bằng trong tổ chức thi online, kèm theo điều kiện về sự đồng thuận cao của người học, Nhà trường chưa triển khai thi kết thúc học phần theo hình thức online ở phạm vi toàn trường, ngoại trừ các lớp học phần đáp ứng đủ các điều kiện sau thì được phép tổ chức:

– Được sự đồng thuận giữa giảng viên và sinh viên;

– Lịch thi được bố trí phù hợp;

– Có kế hoạch thi dự phòng cho sinh viên không thể tham dự vì lý do bất khả kháng;

– Có nội dung kiểm tra vấn đáp với sự tham gia của ít nhất 02 giảng viên.

5) Kế hoạch dự kiến cho các khóa sinh viên, học viên cao học và NCS:

– Khóa 64 trở về trước kết thúc học tập kỳ 2020.2 vào ngày 19/6/2021. Thời gian từ 21/6 đến 11/7/2021 được dành riêng để thực hiện các nội dung sau:

+ Tập trung giảng dạy thí nghiệm, thực hành, GDTC, GDQP-AN.

+ Tổ chức thi online các học phần nếu đáp ứng điều kiện tại mục 4.

+ Tổng kết ôn tập các học phần lý thuyết, bài tập để chuẩn bị thi offline các học phần khác (lịch thi sẽ được thông báo sau).

– Khóa 65 dự kiến học online toàn bộ các lớp học phần lý thuyết, bài tập đến hết học kỳ 2020.2 (đến ngày 03/7/2021). Thời gian từ 05/7 – 18/7/2021 thực hiện các nội dung học tập sau:

+ Tập trung giảng dạy thí nghiệm, thực hành, GDTC.

+ Tổng kết ôn tập các học phần lý thuyết, bài tập để chuẩn bị thi offline các học phần khác (lịch thi sẽ được thông báo sau).

– Kế hoạch của học kỳ hè: dự kiến sẽ học từ 02/8 đến 06/9/2021.

– Học viên cao học và NCS tiếp tục học online đến ngày 03/7/2021. Học viên cao học, NCS được thực hiện lịch bảo vệ luận văn, luận án ở hình thức trực tiếp theo kế hoạch với điều kiện đảm bảo nguyên tắc “5K” và các quy định khác của Bộ Y tế. Trường hợp bất khả kháng, học viên cao học có thể tổ chức bảo vệ trực tuyến với sự đồng ý của viện và Phòng Đào tạo.

6) Học bổng khuyến khích học tập của học kỳ này (2020.2) sẽ được gửi đến tài khoản ngân hàng đã đăng ký của sinh viên đạt điều kiện nhận học bổng trong tháng 6/2021. Việc xét cấp học bổng kỳ này cho các em bị trễ một thời gian do phải lùi lịch thi và nhập điểm của kỳ trước và Nhà trường cần dữ liệu điểm đầy đủ để xét duyệt đảm bảo chính xác, công bằng.

7) Thời điểm thu học phí đợt 2 của học kỳ này sẽ được lùi cho đến khi tình hình cho phép dạy-học trực tiếp và thi kết thúc học phần, sớm nhất là đầu tháng 7/2021.

8)  Các phòng chức năng của Trường đang xem xét cơ chế hỗ trợ kịp thời cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 với nguồn kinh phí từ các thầy cô và cán bộ viên chức Nhà trường, cựu sinh viên, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân hảo tâm tự nguyện đóng góp.

9) Cùng với sự cố gắng trong dạy-học của thầy cô và các em, các bộ phận chức năng của Nhà trường hiện đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 nhằm cải thiện môi trường học tập cho sinh viên. Một số dự án cải tạo, nâng cấp ký túc xá, giảng đường, phòng thí nghiệm, sân bãi tập luyện thể chất sẽ được triển khai và hoàn thành trong quý 3 và quý 4 năm nay.

Trân trọng thông báo.