Năm nay Viện CN Sinh học – CN Thực phẩm sẽ tiến hành Hội nghị SV NCKH lần thứ 37 cấp Viện vào sáng ngày thứ 6, 05/06/2020, từ 8h00 – 12h00.
  • Phân ban Kỹ thuật Sinh học sẽ được tổ chức ở phòng 923 thư viện TQB
  • Phân ban Kỹ thuật Thực phẩm sẽ được tổ chức ở phòng 903 thư viện TQB
 Lưu ý: Để có được giấy chứng nhận tham gia SV NCKH, các nhóm SV không thuyết trình bắt buộc phải tham gia báo cáo poster (trình bày theo mẫu đính kèm) và có ít nhất một thành viên trong nhóm có mặt để giới thiệu tại phiên poster trong ngày diễn ra Hội nghị SV NCKH. Các nhóm sinh viên sẽ nhận được hỗ trợ chi phí in ấn 50.000 VNĐ/poster (nhận khi nộp poster). Viện đề nghị các SV in màu và cán bóng để đảm bảo chất lượng poster.
Ngoài ra, Viện cũng khuyến khích các nhóm SV làm sản phẩm để trưng bày tại Hội nghị. Đối với các sản phẩm trưng bày, Viện sẽ hỗ trợ 200.000 VNĐ/sản phẩm.

Thời gian và địa điểm nộp poster, sản phẩm: trước 12h00 ngày 04/06
Phân ban Kỹ thuật SH nộp cho cô Đàm Thúy Hằng (P202-C4), phân ban KTTP nộp cho thầy Nguyễn Văn Hưng (P206B-C4)

Chi tiết thông tin có tại file đính kèm

Mẫu Poster SV NCKH 2020
Chương trình dự kiến