PGS. TS. NGUYỄN LAN HƯƠNG

Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn

Phòng: 208-C4.

Phone/Fax: +84-24 3868 2470

Email: huong.nguyenlan@hust.edu.vn

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

 • 2007: Tiến sĩ, Công nghệ Sinh học Môi trường, Trường Đại học Tổng hợp Tottori, Nhật Bản
 • 1999: Thạc sĩ, Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 1994: Kỹ sư, Công nghệ lên men, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

Quá trình công tác

 • 2019- đến nay: Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2008-2019: Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2007-1999: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 1998-1996: Cán bộ nghiên cứu, Trung tâm Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 1995-1994: Cán bộ kỹ thuật, Công ty Vang Thăng Long.

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Ứng dụng vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường (các hợp chất khó hoặc chậm phâm hủy)
 • Xử lý sinh học chất thải (nước thải, chất thải rắn giàu hữu cơ)
 • Enzyme từ vi sinh vật ứng dụng trong thực phẩm chức năng (Nattokinase)

các môn giảng dạy

 • BF4701: Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải
 • BF4704: TN Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải
 • BF5703: Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải rắn
 • BF5704: Kỹ thuật sinh học xử lý nước thải
 • BF6723: Xử lý sinh học chất thải nguy hai (chương trình thạc sỹ)

đỀ TÀI - DỰ ÁN

Chủ nhiệm

 • 2012-2013: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nattokinase làm nguyên liệu cho sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2016-2017: Nghiên cứu công nghệ tạo bùn hạt yếm khí của hệ thống UASB, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • 2017-2019: Nghiên cứu đặc tính của tập hợp vi khuẩn phân hủy cao su thiên nhiên, Nafosted, Bộ khoa học Công nghệ.
 • 2020-2021: Nghiên cứu hợp khối hệ thống UASB-DHS-DNR nâng cao hiệu quả xử lý ô nhiễm hữu cơ và nitơ trong nước thải cao su, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia

 • 2012-2016: Tạo lập vòng tuần hoàn carbon đối với cao su tự nhiên (ESCANBER). Dự án hợp tác song phương Việt Nam và Nhật Bản, JCA.
 • 2012-2014: Hợp tác nghiên cứu chuyển hóa sinh học phụ phẩm và chất thải của sản xuất cao su tự nhiên cho mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học thế hệ hai và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ theo nghị định thư với Nhật Bản. Bộ khoa học Công nghệ.
 • 2017-2020: Nghiên cứu công nghệ sản xuất Nattokinase tái tổ hợp và ứng dụng để sản xuất thuốc ở quy mô công nghiệp. Bộ khoa học Công nghệ.

Công trình khoa học

Sách

 • Lê Văn Nhương, Nguyễn Văn Cách, Quản Lê Hà, Trần Liên Hà, Nguyễn Thanh Hằng, Hoàng Đình Hòa, Nguyễn Lan Hương, Ngô Thị Mại, Đinh Kim Nhung, Khuất Hữu Thanh, Nguyễn Quang Thảo, Phạm Thị Thùy, Phạm Văn Toản. Cơ sở công nghệ Sinh học. Tập 4: Công nghệ vi sinh. Nhà xuất bản giáo dục Việt nam. 2009.

Tạp chí khoa học

 • Dung Hoang Nguyen, Thao Tran P., Duc Minh Tran, Hatamoto Masashi, Yamaguchi Takashi & Huong Lan Nguyen. Development of a post-treatment system using a downflow hanging sponge reactor – an upflow anaerobic reactor for natural rubber processing wastewater treatment. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 57 (11), 977–986, 2022. https://doi.org/10.1080/10934529.2022.2134682.
 • Natsuhei Suzuki, Daito Suda, Nguyen Thi Thuy Ngan, Namiko Gibu, Nguyen Lan Huong, To Kim Anh and Daisuke Kasai. Characterization of Latex-Clearing Protein and Aldehyde Dehydrogenases Involved in the Utilization of poly(cis-1,4-isoprene) by Nocardia farcinica NBRC 15532. Microorganisms 10, 2324, 2022 https://doi.org/10.3390/microorganisms10122324.
 • Ngoc Tung Quach, Thi Hanh Nguyen Vu, Thi Thu An Nguyen, Hoang Ha, Phu‐Ha Ho, Son Chu‐Ky, Lan‐Huong Nguyen, Hai Van Nguyen, Thi Thu Thuy Thanh, Ngoc Anh Nguyen, Hoang Ha Chu, Quyet‐Tien Phi. Structural and genetic insights into a poly-γ-glutamic acid with in vitro antioxidant activity of Bacillus velezensis VCN56. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 38, 173-183, 2022. http://doi.org/10.1007/s11274-022-03364-8
 • Namiko Gibu, Dao Viet Linh, Natsuhei Suzuki, Nguyen Thi Thuy Ngan, Masao Fukuda, To Kim Anh, Nguyen Lan Huong, Daisuke Kasai. Identification and transcriptional analysis of poly(cis-1,4-isoprene) degradation gene in Rhodococcus sp. strain RDE2. Journal of Bioscience and Bioengineering, 133, 452-458, 2022.  https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2022.01.013
 • Nguyễn Hoàng Dung, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Lan Hương. Hoạt hóa bùn hạt polyvinyl alcohol (PVA) trong thiết bị UASB xử lý nước thải sơ chế cao su thiên nhiên. Tạp chí nông nghiệp pháp triển nông thôn, 22. 75-81, 2021.
 • Bui Thi Thanh, Dam Thuy Hang, Pham Tuan Anh, Nguyen Lan Huong. Enhanced Production of Fibrinolytic Enzyme by Bacillus sp. Isolated from Vietnamese Traditional Fermented Soybean (Tuong ban) using Ultraviolet Irradiation and Chemical Mutation. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci.2022.11(5): 67-80. DOI: https://doi.org/10.20546/ijcmas.2022.1105.010
 • Nguyen Thi Thuy Ngan, Le Tuan, Nguyen Lan Huong. Purification and characterization of recombinant nattokinase from Bacillus subtilis R0h1. Vietnam Journal of Biotechnology 20(2): 369-377, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/vjbt/article/view/16027/pdf
 • Lan Hoang, Thi Thuy Phung, Michael Urynowicz, Kim Anh To, Quoc Hung Le, Zaixing Huang, Hong Thanh Lai, Qiurong Wang, Rizwan Haider, Lan Huong Nguyen. First investigation of microbial diversity and biogenic methane potential in coal mines located in the Red River Basin, Vietnam. International Journal of Coal Geology 234, 2021, 103674, https://doi.org/10.1016/j.coal.2020.103674
 • Nguyen Hoang Dung, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Thi Thanh, Pham Thi Quynh, Nguyen Tien Thanh, Nguyen Lan Huong. Changes of bacterial consortia in enrichment of deproteinized natural rubber with Sapa soil. Vietnam Journal of Science and Technology, 2021, 59. https://doi.org/10.15625/2525-2518/59/1/15563.
 • Lan Huong Nguyen, Hoang Dung Nguyen, P. Thao Tran, Thi Thuong Nghiem, Thi Thanh Nguyen, Viet Linh Dao, Trung Nghia Phan, Anh Kim To, Masashi Hatamoto, Takashi Yamaguchi, Daisuke Kasai, Masao Fukuda. Biodegradation of natural rubber and deproteinized natural rubber by enrichment bacterial consortia. Biodegradation, 2020, 31(4): 303-317. https://doi.org/10.1007/s10532-020-09911-0
Công bố khoa học (tất cả)

Tạp chí khoa học 

 • Bui Thi Thanh, Dam Thuy Hang, Pham Tuan Anh, Nguyen Lan Huong. Enhanced Production of Fibrinolytic Enzyme by Bacillus sp. Isolated from Vietnamese Traditional Fermented Soybean (Tuong ban) using Ultraviolet Irradiation and Chemical Mutation. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci.2022.11(5): 67-80. DOIhttps://doi.org/10.20546/ijcmas.2022.1105.010
 • Nguyen Thi Thuy Ngan, Le Tuan, Nguyen Lan Huong. Purification and characterization of recombinant nattokinase from Bacillus subtilis R0h1. Vietnam Journal of Biotechnology 20(2): 369-377, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/vjbt/article/view/16027/pdf
 • Lan Hoang, Thi Thuy Phung, Michael Urynowicz, Kim Anh To, Quoc Hung Le, Zaixing Huang, Hong Thanh Lai, Qiurong Wang, Rizwan Haider, Lan Huong Nguyen. First investigation of microbial diversity and biogenic methane potential in coal mines located in the Red River Basin, Vietnam. International Journal of Coal Geology 234, 2021, 103674, https://doi.org/10.1016/j.coal.2020.103674
 • Nguyen Hoang Dung, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Thi Thanh, Pham Thi Quynh, Nguyen Tien Thanh, Nguyen Lan Huong. Changes of bacterial consortia in enrichment of deproteinized natural rubber with Sapa soil. Vietnam Journal of Science and Technology, 2021, 59. https://doi.org/10.15625/2525-2518/59/1/15563.
 • Lan Huong Nguyen, Hoang Dung Nguyen, P. Thao Tran, Thi Thuong Nghiem, Thi Thanh Nguyen, Viet Linh Dao, Trung Nghia Phan, Anh Kim To, Masashi Hatamoto, Takashi Yamaguchi, Daisuke Kasai, Masao Fukuda. Biodegradation of natural rubber and deproteinized natural rubber by enrichment bacterial consortia. Biodegradation, 2020, 31(4): 303-317. https://doi.org/10.1007/s10532-020-09911-0
 • Hai Thi Nguyen, Huong Lan Nguyen, Minh Hong Nguyen, Thao Kim Nu Nguyen, and Hang Thuy Dinh. Sulfate Reduction for Bioremediation of AMD Facilitated by an Indigenous Acidand Metal-Tolerant Sulfate-Reducer. J. Microbiol. Biotechnol. 2020. 30(7): 1005–1012. https://doi.org/10.4014/jmb.2001.01012.
 • Nguyen Lan Huong, Nguyen Thi Thanh, Nguyen Hoang Dung, Nguyen Thi Thu Trang, Pham Thi Quynh. Degradation of deproteinized natural rubber by Gordonia sp. isolated from enrichment consortia. Vietnam Journal of Science and Technology. 2020, 58(1), 84-91.
 • Tran Hai Anh, Nguyen Minh Tan, Nguyen Lan Huong. Cultivation of Spirulina platensis in tubular photobioreactor. Journal of nutrient and food, 2018, 1, 52-58.
 • Dao Viet Linh, Nguyen Lan Huong, Michiro Tabata, Shunsuke Imai, So Iijima, Daisuke Kasai, To Kim Anh, Masao Fukuda. Characterization and functional expression of a rubber degradation gene of a Nocardia degrader from a rubber-processing factory. Journal of Bioscience and Bioengineering. 2017, 123, 4, 412-418.
 • Phuong Thao Tran, Takahiro Wataric, Yuga Hirakata, Thi Thanh Nguyen, Masashi Hatamoto, Daisuke Tanikawa, Kazuaki Syutsubo, Minh Tan Nguyen, Masao Fukuda, Lan Huong Nguyen, Takashi Yamaguchi. Anaerobic Baffled Reactor in Treatment of Natural Rubber Processing Wastewater: Reactor Performance and Analysis of Microbial Community. Journal of Water and Environment Technology, 2017, 15(6), 241–251.
 • Tho Dinh Son Van, Nghia Phan Trung, Vu Nguyen Anh, Huong Nguyen Lan & Anh To Kim. Optimization of esterification of fatty acid rubber seed oil for methyl ester synthesis in a plug flow reactor. International Journal of Green Energy. 2016, 13(7), 720–729.
 • Nguyen Thi Thanh, Takahiro Watari, Tran Phuong Thao, Masashi Hatamoto, Daisuke Tanikawa, Kazuaki Syutsubo, Masao Fukuda, Nguyen Minh Tan, To Kim Anh, Takashi Yamaguchi and Nguyen Lan Huong. Impact of aluminum chloride on process performance and microbial community structure of granular sludge in UASB reactor for natural rubber processing wastewater treatment. Water Science and Technology, 2016, 74(2), 500-507.
 • Takahiro Watari, Nguyen Thi Thanh, Natsumi Tsuruoka, Daisuke Tanikawa, Kyohei Kuroda, Nguyen Lan Huong, Nguyen Minh Tan, Huynh Trung Hai, Masashi Hatamoto, Kazuaki Syutsubo, Masao Fukuda and Takashi Yamaguchi. Development of a BR-UASB-DHS system for natural rubber processing wastewater treatment. Environmental Technology. 2016, 37 (4), 459-465.
 • To Tien Tai, Tran Phuong Thao, Dang Minh Hang, Nguyen Lan Huong. Study on polyvinyl alcohol gel beads as biocarrier applied in anaerobic sludge immobilization in the UASB reactor. Journal of science and technology. 2016, 54(4A), 197-204.
 • Trần Hải Anh, Nguyễn Hà Trùng, Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Lan Hương. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của tảo Spirulina plantensis quy mô phòng thí nghiệm. Tạp chí dinh dưỡng và thực phẩm. 2016, 12(3), 47-51.
 • Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Lan Hương, Trần Khắc Hiệp, Nguyễn Kiều Băng Tâm, Lương Hữu Thành. Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật để xử lý phế thải rắn sau chế biến tinh bột sắn làm phân hữu cơ sinh học. Tạp chí Khoa học ĐHQG: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 2016, 32, 282-288.
 • Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Lan Hương, Trần Khắc Hiệp, Nguyễn Kiều Băng Tâm. Ứng dụng xạ khuẩn trong xử lý phế thải dạng rắn của nhà máy chế biến tinh bột sắn làm phân hữu cơ sinh học. Tạp chí Khoa học Đất. 2015, 46, 84-88.
 • Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Trang, Khuất Hữu Thanh, Tô Kim Anh, Nguyễn Lan Hương. Tuyển chọn chủng vi khuẩn phản nitrat Parcoccus denitrificans E1 từ nước thải quá trình sơ chế cao su thiên nhiên. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 2015, 13(3): 983-988.
 • Nguyen Thi Thanh, Nguyen Minh Tan, To Kim Anh, Nguyen Lan Huong. Performance of an upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor treating natural rubber processing wasterwater under low pH condition. Journal of Science and Technology, 2015, 105: 24-28.
 • Đỗ Công Thịnh, Đào Việt Linh, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Việt Thùy, Tô Kim Anh, Nguyễn Lan Hương. Bước đầu đánh giá khă năng phân hủy sinh học cao su thiên nhiên bằng tập hợp vi sinh vật của mẫu làm giàu từ chất thải quá trình sơ chế cao su. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 2015, 13 (2A): 741-746.
 • Nguyễn Thi Thanh, Trần Phương Thảo, Tô Kim Anh, Nguyễn Lan Hương. Ảnh hưởng của rỉ đường đến sự hình thành bùn dạng hạt ở giai đoạn khởi động của bể UASB khi xử lý nước thải sơ chế cao su thiên nhiên. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2015, 13 (2A): 771-776.
 • Phạm Thị Quynh, Phạm Tuấn Anh, Tô Kim Anh, Nguyễn Lan Hương. (2014). Lên men fed-batch sinh tổng hợp nattokinase của chủng Bacillus subtilis từ khô đậu tương. Tạp chí khoa học và công nghệ, 2014, 53 (5C), 147-153
 • Trang B. T., Linh D. V., Huong N. L., Anh T.K., Nghia P.T., Fukuda M. Screening of natural rubber-degrading microorganisms from rubber processing factory waste in Vietnam. Internat. J. Waste Resources. 2013, 3:9-12.
 • Nguyễn Lan Hương, Phạm Tuấn Anh, Lã Thị Quỳnh Như, Dương Văn Hà, Tô Kim Anh. Nâng cao khả năng sinh tổng hợp nattokinase của chủng Bacillus subtilis bằng phương pháp lên men fed-batch. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật. 2013, 92: 147-151.Dao Viet Linh, Nguyen Lan Huong, Michiro Tabata, Shunsuke Imai, So Iijima, Daisuke Kasai, To Kim Anh, Masao Fukuda. Characterization and functional expression of a rubber degradation gene of a Nocardia degrader from a rubber-processing factory. Journal of Bioscience and Bioengineering. 2017, 123, 4, 412-418.

Hội nghị, hội thảo

 • Lan Hoang, Thi Thuy Phung, Michael Urynowicz, Kim Anh To, Quoc Hung Le, Zaixing Huang, Hong Thanh Lai, Qiurong Wang, Rizwan Haider, Lan Huong Nguyen. First investigation of microbial diversity and biogenic methane potential in coal mines located in the Red River Basin, Vietnam. International Journal of Coal Geology 234, 2021, 103674, https://doi.org/10.1016/j.coal.2020.103674.
 • Nguyen Thi Thanh, Tran Phuong Thao, Vu Thi Hoa, Pham Thi Quynh, Takahiro Watari, Masashi Hatamoto, Takashi Yamaguchi , To Kim Anh, Nguyen Lan Huong. Performance of a UASB reactor for natural rubber processing wastewater treatment using cultivated polyvinyl alcohol beads. The 14th ASIAN Biohydrogen biorefinery and bioprocess sumposium Innovation and Technology Towards a Sustainable Bioeconomy. Bach Khoa Publishing House, Hanoi, 226-229.
 • Lan Hoang, Thi Thuy Phung, Kim Anh To, Lan Huong Nguyen. Identification of microbial communities associated with coal in the Red River Basin, Vietnam. The 14th ASIAN Biohydrogen biorefinery and bioprocess sumposium Innovation and Technology Towards a Sustainable Bioeconomy. Bach Khoa Publishing House, Hanoi, 211-217, 2019.
 • Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Lan Hương, Đinh Thúy Hằng. Tìm kiếm vi khuẩn khử Arsenate (As5+) nhằm mục đích ứng dụng trong xử lý nước thải nhiễm Asen bằng biện pháp sinh học. Báo cáo Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018, Hà Nội, 1078 – 1084.
  Le Tuan, Phạm Tien Dung, Nguyen Lan Huong, Le Quang Hoa. Recombinant nattokinase production by Bacillus subtilis WB800N with expression vectors pHT43 and pHT254. National biotechnology conference 2018, Hanoi, 436-441.
 • Tran Phuong Thao, Dang Minh Hang, Vu Thi Hoa, Nguyen Thi Thanh, Takahiro Watari, Masashi Hatamoto, Takashi Yamaguchi, Nguyen Lan Huong. Anaerobic granular sludge formation in a UASB reactor using polyvinyl alcohol gel beads as bio-carrier. Book of extended abstract of The 10th conference on environmental engineering 2017 (RC EnvE 2017), Hanoi, 10/2017, 212 – 215.
 • Nguyen Thi Thanh, Takahiro Watari, Tran Phuong Thao, Nguyen Minh Tan, Phan Trung Nghia, Daisuke Tanikawa, Masashi Hatamoto, Kazuaki Syutsubo, To Kim Anh, Masao Fukuda, Takashi Yamaguchi, Nguyen Lan Huong. Evaluation of process performance of UASB reactor for natural rubber processing wastewater treatment. International Conference on Sustainability Initiatives (ICSI) 2015 in conjunction with 8th ASEAN Environmental Engineering Conference (AEEC), Kuala Lumpur, Malaysia, 24-25.
 • Truong Quoc Phong, Trinh Thi Hong Nhung, Nguyen Lan Huong. Molecular cloning and expression of Nattokinase in Bacillus megateriumThe 9th South East Asia Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, Thailand, 2015.
 • Nguyen Lan Huong, Dao Viet Linh, Bui Thi Trang, To Kim Anh, and Masao Fukuda. Biodegradation of natural rubber by microbial consortium enriched from waste of a rubber-processing factory in Cam Thuy. The 3rd International GIGAKU conference in Nagaoka 6/2014.
 • Watari T., N. T. Thanh, N. Tsuruoka, D. Tanikawa, K. Kuroda, N. L. Huong, N. M. Tan, H. T. Hai, M. Hatamoto, K. Syutsubo, M. Fukuda, T. Yamaguchi. Evaluation of process performance of BR-UASB-DHS system treating natural rubber processing wastewater in Vietnam. The 3rd International GIGAKU conference in Nagaoka 6/2014.