TS. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Giảng viên, Phó trưởng bộ môn

Phòng: 208-C4

Phone: +84-24 3868 2453

Email: giang.nguyentruong1@hust.edu.vn

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

 • 2012: Tiến sĩ, Công nghệ Sinh học thực phẩm, Trường Đại học chế biến thực phẩm Mátxcơva, Liên Bang Nga
 • 2009: Kỹ sư, Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Tver, thành phố Tver, Liên Bang Nga

Quá trình công tác

 • 2014 đến nay: Giảng viên Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2013 – 2014: Giảng viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Ứng dụng vi sinh vật trong thực phẩm và môi trường
 • Công nghệ đồ uống lên men
 • Ứng dụng công nghệ nano trong y sinh và thực phẩm
 • Thu nhận và đánh giá các chất có hoạt tính sinh học từ thực vật

Các môn giảng dạy

 • BF3708: Phương pháp phân tích trong CNSH (phần thực hành)
 • BF4727: Đồ án chuyên ngành
 • BF4155: Kỹ thuật thu nhận hợp chất có hoạt tính sinh học từ thực vật
 • BF4165: TN thu nhận các hoạt chất sinh học từ thực vật
 • BF5525: Tối ưu hóa quá trình Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm
 • BF5705: Công nghệ chế phẩm sinh học bảo vệ môi trường
 • BF5712: Công nghệ axit amin (phần thực hành)

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Chủ nhiệm

 • 2015-2016: Phân lập, định tên và xác định đặc tính nấm men từ sữa người định hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng. Đề tài trường ĐHBKHN.
 • 2017-2019: Nghiên cứu điều kiện nảy mầm gạo lứt thích hợp để chế biến dịch đường nhằm ứng dụng sản xuất đồ uống lên men. Đề tài trường ĐHBKHN.

Tham gia

 • 2015-2018: Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng giàu phytoestrogen từ phôi hạt đậu tương. Đề tài cấp nhà nước (ĐTĐL.CN-28/15).
 • 2016-2017:  Nghiên cứu sử dụng enzyme vi sinh vật để nâng cao giá trị protein từ bã đậu nành ứng dụng trong chế biến thực phẩm. Đề tài Bộ GD-ĐT.
 • 2015-2017: Xây dựng quy trình công nghệ chiết xuất alkaloid từ lá đu đủ Carica papaya L. làm nguyên liệu tạo chế phẩm hỗ trợ điều trị ung thư. Đề tài thuộc chương trình Hóa Dược cấp Nhà nước.

Công trình khoa học

Hội nghị, hội thảo

 • Borisenko E.G., Gorin K.V., Kanochkina M.S., Nguyen Truong Giang (2010). The yeast-bacterial edible products based on the primary and secondary agroindustrial raw materials. EurasiaBio 2nd International Congress-Partnering & Exhibition on Biotechnology and Bioenergy, Moscow, p. 236-237.
 • Borisenko E.G., Gorin K.V., Kanochkina M.C., Nguyen Truong Giang (2010). Chất dinh dưỡng-hiệu chỉnh sinh học trên cơ sở các nguyên liệu không truyền thống. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Thương phẩm, thẩm đinh và công nghệ hàng hóa thực phẩm”, Matxcova: NXB MGUPP, trang 81-85.
 • K.V. Gorin, M.S. Kanochkina, Nguyen Truong Giang, Tran Van Chi, L.A. Gulimova, E.G. Borisenko, (2011). Nâng cao giá trị dinh dưỡng và giá trị sinh học của thực phẩm dinh dưỡng thực vật nhờ vi sinh vật. Khoa học sự sống và an toàn sinh học cho người dân: tư liệu hội thảo quốc tế IX của sinh viên và các nhà khoa học trẻ, Matxcova: MGUPP, trang 380-382.
 • Borisenko E.G., Nguyen Truong Giang, Gorin K.V., Borisenko E.A., Tran Van Chi, Kanochkina M.S., Gulimova L.A. (2012). Những triển vọng mới về sản xuất thực phẩm dinh dưỡng chức năng. Hội thảo khoa học quốc tế “Sinh học-Khoa học của thế kỉ XXI”. 24.05.2012, Đại học Kinh tế Liên Bang Nga mang tên Plekhanova G.V., Matxcova, trang 124-127.
 • Borisenko Evgeny Georgievich, Nguyen Truong Giang, Tran Van Chi, Gulimova Lubov Alekseevna (2013). Plant-Microbial superfood based on the microflora of milk. Probiotics and their applications: International conference, Hanoi, p. 20.

Tạp chí khoa học

 • Borisenko E.G., Gorin K.V., Kanochkina M.S., Nguyen Truong Giang, Tran Van Chi, Fluer Ph.S., Maximuskin A.Yu., 2012. Tính chất chức năng của nấm men và vi khuẩn trong thành phần của các sản phẩm hiệu chỉnh vi sinh dùng làm thực phẩm và thức ăn gia súc. Tạp chí Bảo quản và chế biến nguyên liệu nông nghiệp, số 3, trang 46-49.
 • Borisenko E.G., Gorin K.V., Kanochkina M.S., Nguyen Truong Giang, Tran Van Chi, Borisenko E.A., Gulimova L.A., 2012. Khảo sát điều kiện nuôi cấy tối ưu các chủng nấm men có tiềm năng. Tạp chí Sản xuất rượu và nước uống có cồn, số 1, trang 18-20.
 • Nguyen Truong Giang, E.G. Borisenko, V.I. Tuzilkin, 2012. Thực phẩm chức năng trên cơ sở sản phẩm của ngành mía đường. Tạp chí Đường, số 9, trang 34-36.
 • Trần Văn Chí, L.A. Gulimova, Nguyễn Trường Giang, K.V. Gorin, E.G. Borisenko, 2013. Dinh dưỡng từ vi sinh và thực vật. Báo cáo số 1: Tuyển chọn giống vi sinh vật để thu sinh khối từ hệ vi sinh sữa. Tạp chí Truyền tin công nghệ sinh học và sinh lý hóa mang tên Yu.A. Ovchinnikova, số 1, 44-50.
 • Trần Văn Chí, L.A. Gulimova, Nguyễn Trường Giang, K.V. Gorin, E.G. Borisenko, 2013. Dinh dưỡng từ vi sinh và thực vật. Báo cáo số 2: Chuyển hóa sinh học nguyên liệu thực vật nhờ nấm men. Tạp chí Truyền tin công nghệ sinh học và sinh lý hóa mang tên Yu.A. Ovchinnikova , số 2, 17-23.
Công bố khoa học (tất cả)

Tạp chí khoa học 

 • Borisenko E.G., Gorin K.V., Kanochkina M.S., Nguyen Truong Giang, Tran Van Chi, Fluer Ph.S., Maximuskin A.Yu., 2012. Tính chất chức năng của nấm men và vi khuẩn trong thành phần của các sản phẩm hiệu chỉnh vi sinh dùng làm thực phẩm và thức ăn gia súc. Tạp chí Bảo quản và chế biến nguyên liệu nông nghiệp, số 3, trang 46-49.
 • Borisenko E.G., Gorin K.V., Kanochkina M.S., Nguyen Truong Giang, Tran Van Chi, Borisenko E.A., Gulimova L.A., 2012. Khảo sát điều kiện nuôi cấy tối ưu các chủng nấm men có tiềm năng. Tạp chí Sản xuất rượu và nước uống có cồn, số 1, trang 18-20.
 • Nguyen Truong Giang, E.G. Borisenko, V.I. Tuzilkin, 2012. Thực phẩm chức năng trên cơ sở sản phẩm của ngành mía đường. Tạp chí Đường, số 9, trang 34-36.
 • Trần Văn Chí, L.A. Gulimova, Nguyễn Trường Giang, K.V. Gorin, E.G. Borisenko, 2013. Dinh dưỡng từ vi sinh và thực vật. Báo cáo số 1: Tuyển chọn giống vi sinh vật để thu sinh khối từ hệ vi sinh sữa. Tạp chí Truyền tin công nghệ sinh học và sinh lý hóa mang tên Yu.A. Ovchinnikova, số 1, 44-50.
 • Trần Văn Chí, L.A. Gulimova, Nguyễn Trường Giang, K.V. Gorin, E.G. Borisenko, 2013. Dinh dưỡng từ vi sinh và thực vật. Báo cáo số 2: Chuyển hóa sinh học nguyên liệu thực vật nhờ nấm men. Tạp chí Truyền tin công nghệ sinh học và sinh lý hóa mang tên Yu.A. Ovchinnikova , số 2, 17-23.
 • Nguyen Truong Giang, Borisenko E.G., Tuzhilkin V. I. (2012). Sugar industry as the basis of a new microbial biotechnology. Sugar 12, 37-40.
 • Nguyen Truong Giang, Nguyen Thi Nga, Vu Thi Tuyet, Bui Thi Ngoan (2016). Survey on the effects of pre-treatment process with acid on the capacity of gelatin extraction from pork skin. Journal of Vietnamese environment. Hanoi, Vietnam, Volume 8, number 1-5, p.262-265.
 • Luu Anh Van, Nguyen Thi Yen, Ho Thi Thuy An, Nguyen Thi Thanh Hang, Nguyen Truong Giang (2018). Appropriating conditions for acquistion high-content α-amylase of germinated brown rice variety Oryza stiva Anhdao. Journal of Vietnamese environment, Volume 9, number 3, p.123-127.
 • Luu Anh Van, Nguyen Truong Giang, Nguyen Thanh Hang (2019).  Study on appropriate conditions to obtain germinated brown rice with high biological activities. Vietnam Journal of Science and Technology 57 (3B) (2019) 116-126.
 • Lưu Anh Văn, Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Trường Giang, Đặng Thị Hường (2020). Lựa chọn nguyên liệu thích hợp để thu nhận gạo lứt nảy mầm cho sản xuất đồ uống dinh dưỡng. Tạo chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học  2 (2020) 147-152.
 • Lưu Anh Văn, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thanh Hằng, Đỗ Tuấn Anh; (2020) “Research on hydrolysis conditions of germinated brown rice solution by internal enzyme for production of fermented low alcohol beverage” Tạp chí Hóa học/ Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 58(6E12), t.52-57.
 • L.V. Toan, N.H Thong, D.H. Quan, P.V. Huan, T.T. Trang, V.T.P. Thuy, N.T. Giang, P.D. Tam, N.V. Hung, V.-H. Pham (2022). Synthesis of polyethylene Glycol-Chitosan-Nano Ag composite and their antibacterial properties. Journal of Applied Spectroscopy 89, 482-486. (DOI: 10.1007/s10812-022-01383-9).
 • Hoàng Bích Loan, Lưu Anh Văn, Nguyễn Trường Giang (2022). Nghiên cứu chiết tách và đánh giá hoạt tính của tinh dầu quả Mắc khén (Zanthoxylum rhetsal). Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt đới 26, 12-2022, 190-198.
 • Nguyễn Thị Trang, Lưu Anh Văn, Nguyễn Đức Trung, Đặng Minh Hiếu, Đàm Thúy Hằng, Lê Tuân, Nguyễn Trường Giang (2022). Nghiên cứu tách chiết flavonoid từ cây Cúc tần (Pluchea indica (L.) Less) và bước đầu đánh giá hoạt tính sinh học của chúng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt đới 27 (12-2022), 142-153.
 • Hieu Minh Dang, Yoshihiko Inagaki , Hang Thuy Dam, Trung Duc Nguyen, Giang Truong Nguyen, Yutaka Sakakibara (2022). Compositional shifts in microbial communities in soils supplemented with iron oxide materials and inorganic fertilizer. Soil Science Annual 2022, 73(2), 153389 (DOI: 10.37501/soilsa/153389).

Hội nghị, hội thảo

 • Borisenko E.G., Gorin K.V., Kanochkina M.S., Nguyen Truong Giang (2010). The yeast-bacterial edible products based on the primary and secondary agroindustrial raw materials. EurasiaBio 2nd International Congress-Partnering & Exhibition on Biotechnology and Bioenergy, Moscow, p. 236-237.
 • Borisenko E.G., Gorin K.V., Kanochkina M.C., Nguyen Truong Giang (2010). Chất dinh dưỡng-hiệu chỉnh sinh học trên cơ sở các nguyên liệu không truyền thống. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Thương phẩm, thẩm đinh và công nghệ hàng hóa thực phẩm”, Matxcova: NXB MGUPP, trang 81-85.
 • K.V. Gorin, M.S. Kanochkina, Nguyen Truong Giang, Tran Van Chi, L.A. Gulimova, E.G. Borisenko, (2011). Nâng cao giá trị dinh dưỡng và giá trị sinh học của thực phẩm dinh dưỡng thực vật nhờ vi sinh vật. Khoa học sự sống và an toàn sinh học cho người dân: tư liệu hội thảo quốc tế IX của sinh viên và các nhà khoa học trẻ, Matxcova: MGUPP, trang 380-382.
 • Borisenko E.G., Nguyen Truong Giang, Gorin K.V., Borisenko E.A., Tran Van Chi, Kanochkina M.S., Gulimova L.A. (2012). Những triển vọng mới về sản xuất thực phẩm dinh dưỡng chức năng. Hội thảo khoa học quốc tế “Sinh học-Khoa học của thế kỉ XXI”. 24.05.2012, Đại học Kinh tế Liên Bang Nga mang tên Plekhanova G.V., Matxcova, trang 124-127.
 • Borisenko Evgeny Georgievich, Nguyen Truong Giang, Tran Van Chi, Gulimova Lubov Alekseevna (2013). Plant-Microbial superfood based on the microflora of milk. Probiotics and their applications: International conference, Hanoi, p. 20.
 • Usapovsky I.V., N.V. Proletova, E.G. Vinogradova, Nguyen Truong Giang, 2009. Những điểm đặc biệt của hệ chọn giống vô sinh và sinh học trong nuôi cấy mô sẹo của cây lanh. Công nghệ sản xuất nông nghiệp hiện đại, Tver, Liên Bang Nga, trang 111-112.
 • Nguyen Truong Giang, Nguyen Ho Minh Hanh, (2015). Isolation of yeasts from breast milk and application to fermentation. QMFS 2015. Hanoi, p9-11.
 • Nguyen Truong Giang, Nguyen Van Binh, Tran Thi Thu Hoai (2016). Survey on growth potential of yeasts isolated from breast milk in the medium of plant. National scientific conference 2016 “Innovation of food engineering and bioengineering: From research to industry”. Hanoi, p.141-147.
 • Bui Thi Hoan, Nguyen Truong Giang, Vuong-Hung Pham (2019). One-step synthesis of fluorescent carbon dots from lemon juice for adsorbing methylene blue. PROCEEDINGS THE 14TH ASIAN BIOHYDROGEN BIOREFINERY AND BIOPROCESS SYMPOSIUM – ABBS 2019 INNOVATION AND TECHNOLOGY TOWARDS A SUSTAINABLE BIOECONOMY, Hanoi 2019, 203-206.
 • Trần Văn Tài, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Đức Trung (2021). Modeling and simulate alcohol fermentation process by Simulink. Tạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tập 57 số 3 (6/2021), 138-142.
 • Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Trường Giang, Phan Minh Thụy, Đặng Minh Hiếu (2021). Renewable enegy and power dispatching in agricultural applications: a rebalance of energy approaching opportunity in agricultural production. The international conference on contemporary issues in sustainable development (CISD2021), 225-233.