PGS.TS. LÊ THANH HÀ

Giảng viên cao cấp

Phòng: 208-C4

Phone: +84-24 3868 2453

Email: ha.lethanh@hust.edu.vn

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

 • 2005: Tiến sĩ, Công nghệ sinh học, Trường Đại học Tổng hợp Halle, Đức
 • 1994: Thạc sĩ, Công nghệ sinh học, Trường Đại học Bách Khoa, Hà nội
 • 1991: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Viện Hàn Lâm Công nghệ thực phẩm Matxcova, Nga

Quá trình công tác

 • 2012-nay: Giảng viên cao cấp, Bộ môn CN sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2008-2018: Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 1992-1998 và 2005-2012: Giảng viên, Bộ môn CN sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 1998-2005: Nghiên cứu viên, Trường Đại học tổng hợp Halle, Đức

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Khai thác năng lực vi sinh vật nhằm chế biến phế liệu tôm, thu nhận enzyme thủy phân chitin và lignocellulose, cải thiện chất lượng nước mắm

Các môn giảng dạy

 • BF2701: Nhập môn Kỹ thuật Sinh học
 • BF3713: Quá trình và Thiết bị CNSH III
 • BF4709: Kỹ thuật thu hồi và hoàn thiện sản phẩm
 • BF4506: Quản lý chất thải trong công nghệ thực phẩm
 • BF5160: Công nghệ sản xuất axit và dung môi hữu cơ

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Chủ nhiệm

 • 2021-2022: Nghiên cứu qui trình tạo chế phẩm vi sinh chịu mặn sinh hương  khởi động cho lên men nước mắm và ứng dụng cho sản xuất nước mắm từ nguyên liệu rẻ thay thế (cá tạp và protein phế liệu tôm). Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2017-2018: Nghiên cứu phân lập Tetragenococcus sp. chịu mặn ứng dụng làm chủng khởi động nhằm cải thiện chất lượng nước mắm ngắn ngày. BKA-2017-15A. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2014-2015: Nghiên cứu qui trình thu nhận N-axetyl-D-glucosamine ứng dung chitinase và hexosaminidase, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2009-2011: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và enzym để chế biến phế liệu tôm thành các sản phẩm có giá trị gia tăng. Chương trình CNSH trong thủy sản, Bộ NN và PTNT
 • 2008-2009: Nghiên cứu thu nhận hoạt chất sinh học chitooligosaccharit bằng enzym chitosanaza cho y dược Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2008: Tách dòng gen CGTase từ Bacillus macerans, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2007: Phân lập và tuyển chọn chủng sinh tổng hợp chitosanaza để thu nhận chitooligosaccharit, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tham gia

 • 2007-2008: Nghiên cứu ứng dụng enzim vi sinh vật để tổng hợp và thu nhận peptit chức năng kìm hãm enzyme chuyển angiotensin (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitory Peptides- ACEIP) từ casein, Đề tài nhánh cấp nhà nước KC.04.05/06-10
 • 2010-2011: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chitinase và chitosanase tái tổ hợp, Đề tài nhánh cấp bộ công thương
 • 2012. Khai thác hợp chất kháng vi sinh vật từ phụ phẩm nhà máy thủy sản bằng phương pháp sinh học và ứng dụng trong bảo quản thịt tươi. Bộ Khoa học và công nghệ, Mã số đề tài: KC.07.TN01/11-15.
 • 2012-2013: Nghiên cứu sử dụng Aspergillus oryzae và Bacillus subtilis để sản xuất hoạt chất sinh học từ đậu đen lên men để hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường Ministry of Education and Training
 • 2016-2017. B2016-BKA-15  “Nghiên cứu sử dụng enzym vi sinh vật để nâng cao giá trị protein từ bã đậu nành nhằm ứng dụng trong chế biến thực phẩm. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2016-2017. Dự án sản xuất thử nghiệm sản xuất một số thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm công nghiệp chế biến tôm. Dự án SXTN cấp Bộ Công thương- Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

Công trình khoa học

Tạp chí khoa học

 • Tô Thị Nga, Đặng Xuân Trà, Lê Thanh Hà. Isolation of halophilic lactic bacteria Tetragenococcus halophilus from Vietnamese fish sauce. Tạo chí khoa học và công nghệ 55(5A), 186-195, 2017.
 • Đặng Thị Hương, Lê Thanh Hà. Tiền xử lý nâng cao khả năng thủy phân chitin bằng chitinsae từ Penicillium oxalicum 20B. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh  học. T24, 4B/2019 Tháng 4,2019. ISSN-0868-3224, tr. 79-85
 • Nguyen Thanh Hang, Nguyen Minh Thu, Nguyen Ngan Ha, Le Thanh Ha. Isolation, Screening and Identification of protease producing Bacteria from fish sauce. Tạp chí KHCN các trường KT. Thàng 6, số 135. 2019. ISSN-2354-1083, tr.64-69.
 • Le Thanh Ha, Nguyen Nam Trinh, Le Thi My Chau, Nguyen Thi Minh Tu – Characterization of Tetragenococcus halophilus from Vietnamese fish mash. Tạp chí khoa học và công nghệ 57(5), 544-550, 2019.
 • Le Thanh Ha, Le Duy Thang. OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR CAROTENOIDS EXTRACTION FROM SHRIMP WASTE USING ORGANIC SOLVENT. Tạp chí Khoa học và công nghệ 3B (42-49), 2019.

Hội nghị, hội thảo

 • Quản Lê Hà, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thu Hiền. Research on Inhibitory activity against a-amalase of bean molded with Aspergillus oryzae. The 5th AUN/SEED-net Regional Conference on Biotechnology. Biotechnology for Biorefinery. BPB 02, 2013.
 • Nguyễn Phương Nhuệ, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn văn Hiếu, Lê Thanh Hà, Phí Quyết Tiến. Đặc điểm phân loại và đặc tính protease của chủng Bacillus amyloliquefaciens CH39. Hội nghị khoa học công nghệ sinh học tòan quốc. 2013, 455-459.
 • Dương Thị Ngọc Quỳnh, Đồng Thị Hương Trầm, Lê Thanh Hà. Tối ưu điều kiện thủy phân chitin keo thu N-acetyl-D-glucosamine bởi Penicillium oxalicum 20B. Hội nghị khoa học công nghệ sinh học tòan quốc. 2013, 508-513.
 • Lê Thanh Hà, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thi Thanh. Thu nhận và xác định đặc tính chế phẩm chitinase thu từ Penicillium oxalicum 20B bằng kết tủa amoni sunphat. Báo cáo khoa học Hội nghị CNSH toàn quốc 2018, 411-416
 • Dao Thi Thanh Xuan , Nguyen Tung Lam, To Thi Nga, Le Thanh Ha. Optimization of cultivation medium for CMCase production from Bacillus subtilis G4. PROCEEDINGS THE 14TH ASIAN BIOHYDROGEN BIOREFINERY AND BIOPROCESS SYMPOSIUM – ABBS 2019 INNOVATION AND TECHNOLOGY TOWARDS A SUSTAINABLE BIOECONOMY. BP13, Hanoi 2019, 110-115
Công bố khoa học (tất cả)

Tạp chí khoa học 

 • Le Thanh Ha. Nghiên cứu ảnh hưởng của pH, nhiệt độ và nồng độ đường ban đầu đến quá trình lên men rượu vang từ nước dâu Việt Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ. 1994, số 5
 • Sanden AM, Prytz I, Tubulekas I, Forberg C, Le H, Hektor A, Neubauer P, Pragai Z, Harwood C, Ward A, Picon A, De Mattos JT, Postma P, Farewell A, Nystrom T, Reeh S, Pedersen S, Larsson G. Limiting factors in Escherichia coli fed-batch production of recombinant proteins. Biotechnol. Bioeng. 2003 Jan 20;81(2):158-66.
 • Lethanh H, Neubauer P, Hoffmann F. The small heat-shock proteins IbpA and IbpB reduce the stress load of recombinant Escherichia coli and delay degradation of inclusion bodies. : Microb Cell Fact. 2005 Feb 11;4(1):6.
 • Le Thanh H, Hoffmann F. Optimized production of active alpha-glucosidase by recombinant Escherichia coli. Evaluation of processes using in vivo reactivation from inclusion bodies. Biotechnol Prog. 2005 Jul-Aug;21(4):1053-61.
 • Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Quản Lê Hà. Xác định điều kiện thích hợp cho quá trình sinh tổng hợp enzym chitosanaza từ Penicillium oxalicum. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Số 71, tr 74-78, 2009.
 • Le Thanh Ha, Nguyen Thi Tuyet Mai, Nguyen Thi Hong Diep.  Study on screening of chitosanase-producer strains for chitooligosaccharides production. Journal of Science and Technology technical universities 78A, 1-7, 2010.
 • Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Tuyết Mai. Nghiên cứu tối ưu điều kiện thủy phân chitosan bằng chế phẩm Celluclast 1.5L thu chitooligosaccharit. Tạp chí khoa học và công nghệ, Số 48 (6A), tr 359-366, 2010.
 • Đỗ Thị Yến, Lê Thanh Hà. Nghiên cứu thu hồi chitin từ vỏ tôm sử dụng bromelin trong dịch ép vỏ dứa. Tạp chí khoa học và công nghệ, Số 48 (6A), tr 367-374, 2010.
 • Lê Thanh Hà, Ngô Thị Bích Ngọc, Nguyễn La Anh. Extraction of chitin from shrimp waste by Lactobacillus plantarium NCDN4. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 49 (1A), tr 7-14, 2011.
 • Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Huyền Trang. Screening of protease producing Bacillus subtilis DT2 and its application for chitin extraction from shrimp waste. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 49 (1A), tr 302-308,  2011.
 • Quản Lê Hà, Lê Thanh Hà, Lã Quỳnh Như. Alpha-glucosidase inhibitory activity of fermented black bean by using Aspergillus oryzae. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 49 (1A), tr 58-64,  2011.
 • Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Tuyết Mai. Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính chitosan đến khả năng kháng khuẩn. Tạp chí khoa học và công nghệ, Số 49 (6A), tr 51-58, 2011.
 • Lê Thanh Hà, Lê Ngọc Hưng, Hồ Phú HàOptimization medium composition for chitisanase production from Penicillium oxalicum BKH2. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 49 (5B), tr 484-490,  2011.
 • Lê Thanh Hà, Vũ Thị Ánh Tuyết. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân chitosan bằng chế phẩm enzym chitosanaza từ chủng Penicillium oxalicum BKH2. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Số 84, tr 141-146, 2012.
 • Lê Thanh Hà, Đỗ Thị Hoài Thu. Nghiên cứu phân lập vi khuẩn sinh chitinase và điều kiện nuôi cấy để thu nhận chitinase. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Số 87A, tr 36-41, 2012.
 • Hồ Phú Hà, Nguyễn Hải Yến, Lê Thanh Hà. Hoạt tính kháng E. coli của chế phẩm chitosan tách chiết từ phế liệu tôm bằng phương pháp sinh học. Tạp chí khoa học và công nghệ. 50 (3A), tr. 126-130, 2012.
 • Dương Ngọc Quỳnh, Lê Thanh Hà, Quản Lê Hà. Study on recovery of a-glucosidase inhibitor from fermentation broth by Bacillus subtilis M1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Số 93A, tr 34-40, 2013.
 • Dương Thị Ngọc Quỳnh, Đặng Thị Hường, Bùi Thị Thương, Lê Thanh Hà. Ảnh hưởng của các yếu tố lên men đến sinh tổng hợp chitinase và b-N-acetyl-D-glucosamine từ chủng Penicillium oxalicum 20B. Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản, số đặc biệt 2013.
 • Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Hà. Biotechnological process of chitin recovery from shrimp waste using Lactobacillus plantarum NCDN4. Journal of Vietnamese environment. Số 6 (3), 251-255, 2014.
 • Đặng Thị Hường, Hà Quang Tùng, Lê Thanh Hà, Phạm Thu Thủy. Ảnh hưởng phương pháp tiền xử lý tới thủy phân chitin bằng chitinase từ Penicillium oxalicum 20B. Tạp chí Công Nghệ Sinh Học , số đặc biệt 13(2A), 603 – 609, 2015.
 • “Đặng Thi Hường, Hoàng Nữ Lệ Quyên, Phạm Thu Thủy, Lê Thanh Hà. Đặc tính các phân đoạn chitinase thu bằng phương pháp siêu lọc dịch lên men Penicillium oxalicum 20B” Tạp chí Công Nghệ Sinh Học, số đặc biệt 13(2A), 611 – 617, 2015.
 • Hoang Nu Le Quyen, Mai Thanh Dat, Le Thanh Ha. Nghiên cứu thu hồi và tinh sạch N-acetyl-D-glucosamine sản xuất từ chitin bằng phương pháp enzym. Tạp chí khoa học và công nghệ 53(4B), 103-110, 2015.
 • Đặng Thi Hường, Phạm Thu Thủy, Lê Thanh Hà. Sản xuấtf N-acetyl-D-glucosamine bằng chế phẩm chitinase thô từ Penicillium oxalicum 20B. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật 108, 125-129, 2015.
 • Dinh Van Bon, Dang Thi Xuan Tra, Le Thanh Ha. Cải thiện sinh tổng hợp chitinase từ Penicillium oxalicum 20B để sản xuất N-acetyl-D-glucosamine. Tạp chí khoa học và công nghệ 53(4B), 118-125, 2015.
 • Dang Thi Huong, Le Thanh Ha, Pham Thu Thuy. Factors affecting the recovery yield and the purity of N-acetyl glucosamine from chitin hydrolysates. Tạp chí khoa học và công nghệ 54(4A), 23-30, 2016.
 • Hien Thi Nguyen, Xuan Thi Thanh Dao, Lang Thi Nguyen, Nga To Thi, Ha Thanh Le. Isolation, screening and the influence of cultivation factors on cellulase of bacteria isolated from termites gut. Tạp chí khoa học và công nghệ 54(4A), 89-96, 2016.
 • Dao Thi Thanh Xuan, Phi Quyet Tien, Le Thanh Ha. Characterization of cellulase preparation of Bacillus sp. G4 isolated from termites gut. Tạp chí khoa học và công nghệ 54(4A), 115-122, 2016.
 • Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Văn Giang, Lê Thanh Hà. Thu nhận N-acetyl-Glucosamine từ chitin sử dụng enzyme endochitinase và β-hexosamindase tái tổ hợp. Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt nam 8, 109-114, 2017.
 • Tô Thị Nga, Đặng Xuân Trà, Lê Thanh Hà. Isolation of halophilic lactic bacteria Tetragenococcus halophilus from Vietnamese fish sauce. Tạo chí khoa học và công nghệ 55(5A), 186-195, 2017.
 • Đặng Thị Hương, Lê Thanh Hà. Tiền xử lý nâng cao khả năng thủy phân chitin bằng chitinsae từ Penicillium oxalicum 20B. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh  học. T24, 4B/2019 Tháng 4,2019. ISSN-0868-3224, tr. 79-85
 • Nguyen Thanh Hang, Nguyen Minh Thu, Nguyen Ngan Ha, Le Thanh Ha. Isolation, Screening and Identification of protease producing Bacteria from fish sauce. Tạp chí KHCN các trường KT. Thàng 6, số 135. 2019. ISSN-2354-1083, tr.64-69.
 • Le Thanh Ha, Nguyen Nam Trinh, Le Thi My Chau, Nguyen Thi Minh Tu – Characterization of Tetragenococcus halophilus from Vietnamese fish mash. Tạp chí khoa học và công nghệ 57(5), 544-550, 2019.
 • Le Thanh Ha, Le Duy Thang. OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR CAROTENOIDS EXTRACTION FROM SHRIMP WASTE USING ORGANIC SOLVENT. Tạp chí Khoa học và công nghệ 3B (42-49), 2019.

Hội nghị, hội thảo

 • Le Thanh Ha, Tran Thi Hanh, Quan Le Ha, Nguyen Thi Hoai Tram. Production of ACE inhibitors peptides by enzymatic hydrolysis of casein. Biohanoi 2007. From Bioscience to Biotechnology and Bioindustry, 96
 • Le Thanh Ha. 2006. Production of active alpha-glucosidase by recombinant Escherichia coli in shake flask cultures. Proceeding of scientific conference on 50 anniversary of HUT
 • Lê Thanh Hà, Quản Lê Hà, Nguyễn Thị Hoài Trâm. Nghiên cứu điều kiện thủy phân casein bằng enzyme để thu peptit kìm hãm ACE. Hội nghị khoa học tòan quốc lần thứ IV Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ nông, sinh, y học và công nghệ thực phẩm. 2008, 9-13
 • Ha Le Thanh, Tuyet Vu Thi Anh, Le Ha Quan. Screening of chitosanase producers and its application for Chitosan ligosaccharides productions. 2nd regional conference on biotechnology: Research and development on Food technology, Cambodia, February 11-12, 2010, pp 156-166.
 • Lê Thanh Hà, Nguyễn Sỹ Thắng, Phạm Thu Thủy. Chitin hydrolysis by bromelain and chitinase for chitin olgosaccharides production. The 5th AUN/SEED-net Regional Conference on Biotechnology. Biotechnology for Biorefinery. BPB 03, 2013.
 • Lê Thanh Hà, Dương Ngọc Quỳnh, Quản Lê Hà. Production of a-glucosidase inhibitor by Bacillus subtilis M1. The 5th AUN/SEED-net Regional Conference on Biotechnology. Biotechnology for Biorefinery. BPB 09, 2013.
 • Quản Lê Hà, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thu Hiền. Research on Inhibitory activity against a-amalase of bean molded with Aspergillus oryzae. The 5th AUN/SEED-net Regional Conference on Biotechnology. Biotechnology for Biorefinery. BPB 02, 2013.
 • Nguyễn Phương Nhuệ, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn văn Hiếu, Lê Thanh Hà, Phí Quyết Tiến. Đặc điểm phân loại và đặc tính protease của chủng Bacillus amyloliquefaciens CH39. Hội nghị khoa học công nghệ sinh học tòan quốc. 2013, 455-459.
 • Dương Thị Ngọc Quỳnh, Đồng Thị Hương Trầm, Lê Thanh Hà. Tối ưu điều kiện thủy phân chitin keo thu N-acetyl-D-glucosamine bởi Penicillium oxalicum 20B. Hội nghị khoa học công nghệ sinh học tòan quốc. 2013, 508-513.
 • Lê Thanh Hà, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thi Thanh. Thu nhận và xác định đặc tính chế phẩm chitinase thu từ Penicillium oxalicum 20B bằng kết tủa amoni sunphat. Báo cáo khoa học Hội nghị CNSH toàn quốc 2018, 411-416
 • Dao Thi Thanh Xuan , Nguyen Tung Lam, To Thi Nga, Le Thanh Ha. Optimization of cultivation medium for CMCase production from Bacillus subtilis G4. PROCEEDINGS THE 14TH ASIAN BIOHYDROGEN BIOREFINERY AND BIOPROCESS SYMPOSIUM – ABBS 2019 INNOVATION AND TECHNOLOGY TOWARDS A SUSTAINABLE BIOECONOMY. BP13, Hanoi 2019, 110-115.