ThS. PHẠM THỊ QUỲNH

Cán bộ kỹ thuật

Phòng 208-C4 & 102-C10

Phone: +84-24 3868 2453

Email: quynh.phamthi@hust.edu.vn

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

 • 1999-2001: Cao đẳng, Công nghệ Thực Phẩm. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2010: Kỹ sư, Công nghệ Thực Phẩm. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2013-2014: Thạc sỹ, Công nghệ Sinh học. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Quá trình công tác

 • 2001-2004: Công tác tại Công Ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn- Thanh Hoá.
 • 2005- nay: Cán bộ PVGD, Bộ môn Công nghệ Sinh học. Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Công nghệ enzyme và lên men
 • Các chất có hoạt tính sinh học

Tham gia phục vụ giảng dạy

 • BF3708: Phương pháp phân tích trong CNSH
 • BF4704: Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải
 • BF 5712: Công nghệ Axit amin

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Chủ nhiệm

 • 2014-2015: Nghiên cứu nâng cao hiệu suất tách chiết và tinh sạch gelatin cho qui trình chế biến gelatin thực phẩm từ bì lợn. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tham gia

 • 2009-2011: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và enzym để chế biến phế liệu tôm thành các sản phẩm có giá trị gia tăng. Chương trình CNSH trong thủy sản, Bộ NN và PTNT
 • 2015-2016: Phân lập, định tên và xác định đặc tính nấm men từ sữa người định hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2017-2019: Nghiên cứu điều kiện nảy mầm gạo lứt thích hợp để chế biến dịch đường nhằm ứng dụng sản xuất đồ uống lên men. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2017-2018: Nghiên cứu phân lập Tetragenococcus sp. Chịu mặn ứng dụng làm chủng khởi động nhằm cải thiện chất lượng nước mắn ngắn ngày.
 • 2017-2019: Nghiên cứu đặc tính của tập hợp vi khuẩn phân hủy cao su thiên nhiên.
 • 2020-2021: Nghiên cứu hợp khối hệ thống UASB-DHS-DNR nâng cao hiệu quả xử lý ô nhiễm hữu cơ và nitơ trong nước thải cao su.
 • 2021-2022: Nghiên cứu qui trình tạo chế phẩm vi sinh chịu mặn sinh hương  khởi động cho lên men nước mắm và ứng dụng cho sản xuất nước mắm từ nguyên liệu rẻ thay thế (cá tạp và protein phế liệu tôm).

Công trình khoa học

Tạp chí khoa học (5 năm gần đây)

 • Nguyen Hoang Dung, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Thi Thanh, Pham Thi Quynh, Nguyen Tien Thanh, Nguyen Lan Huong. Changes of bacterial consortia in enrichment of deproteinized natural rubber with Sapa soil. Vietnam Journal of Science and Technology, 2021, 59. https://doi.org/10.15625/2525-2518/59/1/15563.
 • Nguyen Lan Huong, Nguyen Thi Thanh, Nguyen Hoang Dung, Nguyen Thi Thu Trang, Pham Thi Quynh. Degradation of deproteinized natural rubber by Gordonia sp. isolated from enrichment consortia. Vietnam Journal of Science and Technology. 2020, 58(1), 84-91.
 • Phạm Thị Quynh, Phạm Tuấn Anh, Tô Kim Anh, Nguyễn Lan Hương. (2014). Lên men fed-batch sinh tổng hợp nattokinase của chủng Bacillus subtilis từ khô đậu tương. Tạp chí khoa học và công nghệ, 2014, 53 (5C), 147-153

Hội nghị, hội thảo (5 năm gần đây)

 • Nguyen Thi Thanh, Tran Phuong Thao, Vu Thi Hoa, Pham Thi Quynh, Takahiro Watari, Masashi Hatamoto, Takashi Yamaguchi, To Kim Anh, Nguyen Lan Huong. Performance of a UASB reactor for natural rubber processing wastewater treatment using cultivated polyvinyl alcohol beads. The 14th ASIAN Biohydrogen biorefinery and bioprocess sumposium Innovation and Technology Towards a Sustainable Bioeconomy. Bach Khoa Publishing House, Hanoi, 226-22.