Chương trình hội nghị NCKH sinh viên lần thứ 35 năm 2018

Chương trình hội nghị NCKH sinh viên lần thứ 35 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH LẦN THỨ 35 NĂM 2018
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
(Thứ Hai, ngày 15/05/2018)

 

Thời gian Hoạt động
8h15-8h30 Khai mạc Hội nghị NCKH sinh viên cấp Viện lần thứ 35
Địa điểm: Phòng Hội thảo 902, Thư viện Tạ Quang Bửu Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

  • Phát biểu khai mạc hội nghị của Lãnh đạo Viện
  • Phát biểu của lãnh đạo Phòng KHCN, Trường ĐHBKHN
8h30-11h30 Báo cáo tại các Hội đồng

  1. Phân ban Kỹ thuật thực phẩm

Địa điểm: Phòng Hội thảo 902, Thư viện Tạ Quang Bửu
Đại học Bách Khoa Hà Nội

  1. Phân ban Kỹ thuật sinh học

Địa điểm: Phòng Hội thảo 923, Thư viện Tạ Quang Bửu
Đại học Bách Khoa Hà Nội

11h30-13h30 Nghỉ trưa
13h30-16h00 Hội nghị các phân ban (tiếp tục)

  1. Phân ban Kỹ thuật thực phẩm

Địa điểm: Phòng Hội thảo 902, Thư viện Tạ Quang Bửu
Đại học Bách Khoa Hà Nội

  1. Phân ban Kỹ thuật sinh học

Địa điểm: C4-201, Văn phòng Viện CNSH – CNTP
Đại học Bách Khoa Hà Nội

16h30 -17h00 Trao giải và bế mạc
Địa điểm: Phòng Hội thảo 902, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội
– Báo cáo tổng kết của hai hội đồng:

  1. Phân ban Kỹ thuật sinh học
  2. Phân ban Kỹ thuật thực phẩm

– Phát biểu của chủ tịch các Hội đồng
– Trao giải
– Phát biểu bế mạc Hội nghị của Lãnh đạo Viện CNSH-CNTP

Trân trọng kính mời các thầy cô, các bạn sinh viên đến dự!

Viện CNSH & CNTP